Oppisopimus – uusia ammattilaisia maanrakennusalalle nopeasti ja vaivattomasti

Oppisopimuskoulutus on joustava koulutusmuoto kaikille asianosaisille. Opiskelun voi aloittaa milloin vain ja kaikki koulutus räätälöidään sekä opiskelijan että työnantajan tarpeiden mukaan. Olennaisimpana seikkana TTS Työtehoseuran kouluttaja Petri Järvelä korostaa, ettei oppisopimuskoulutuksessa ole mitään määrämuotoista opintopolkua, vaan kaikki räätälöidään tarpeiden mukaan.

Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu niin tutkintoa vailla oleville kuin kokeneemmillekin ammattimiehille. Tutkintoa vailla olevat saavat itselleen alalle peruskoulutuksen, kun taas pitkään alalla työskennelleet voivat päivittää tietonsa ja tutustua alansa uusiin menetelmiin.

Oppisopimuskoulutus on nopein reitti kouluttaa osaavaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin.Oppisopimuskoulutus on nopein reitti kouluttaa osaavaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin.

Järvelän mukaan oppisopimuskoulutusta soisi käytettävän huomattavasti enemmänkin. Tietojen päivittäminen tai uuden työntekijän opettaminen sujuvat työnantajankin näkövinkkelistä nopeasti sekä ammattimaisesti. Myös työntekijät ja työnantajat pääsevät kiinni viimeisimpään tietoon kivuttomasti. Koulutus on lisäksi täysin maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Opetushallinnon uudistuksen myötä, joka tulee voimaan 1.8.2021, perustutkinto uudistetaan vastaamaan työelämän tarpeita entistäkin paremmin. Uudistuksessa tutkinnon osat ovat helpommin suoritettavissa yritysten työkohteissa.

Elokuisen koulutusuudistuksen jälkeen:
Perustutkinto sisältää

 • 2 pakollista
 • 3-5 valinnaista

Ammattitutkinto sisältää

 • 1 pakollinen
 • 3 valinnaista

Perustutkinto vai ammattitutkinto?

Oppisopimustarjonta menee siis sen mukaan, mitä oppisopimuksen osapuolet tarvitsevat. Alalle kouluttautumattomat suorittavat alan perustutkinnon. Maanrakennusalalla tämä tarkoittaa joko maanrakentajaa tai maanrakennuskoneen kuljettajaa. Kokeneemmat suorittavat maanrakennusalan ammattitutkinnon. Perustutkinnon ja ammattitutkinnon yhtenä erona on se, ettei ammattitutkintoa suoritettaessa tarvitse opiskella enää yleisaineita.

Maanrakennusalan oppisopimuskoulutus

 • Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja.
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
Perustutkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti 1,5–2 vuotta. Ammattitutkinnon saa suoritettua hieman lyhyemmässä ajassa eli noin 0,5–1,5 vuotta, jos työtehtävät antavat myöden. Samalla saadaan päivitettyä useimmat alalla vaadittavat turvallisuus- ja pätevyyskortit.
Monet yritykset hyödyntävät TTS Työtehoseuran oppisopimuskoulutusta ja näin takaavat itselleen osaavaa työvoimaa.Monet yritykset hyödyntävät TTS Työtehoseuran oppisopimuskoulutusta ja näin takaavat itselleen osaavaa työvoimaa.

Uutta teknologiaa oppimaan!

Uutta teknologiaa on tulossa jatkuvasti myös maanrakennusalalle. Nykyisin suurin lisäkoulutustarve koskee 3D koneohjauksen hyödyntämistä työkohteissa. Koneohjaus mahdollistaa koko maarakennusprosessin tehostamisen sen lisätessä tehokkuutta, tarkkuutta ja tuottavuutta. Maanrakennusalan ammattitutkinnossa on myös mahdollisuus virkistää mittaus ja piirustustenluku osaamista. Myös muoviputkien hitsauspätevyys voi olla osa oppisopimusta.

Nykyään löytyy suurta tarvetta päivittää osaamista vauhdilla uudistuvaan teknologiaan.Nykyään löytyy suurta tarvetta päivittää osaamista vauhdilla uudistuvaan teknologiaan.

Perustutkinnossa voidaan valita enintään 3 konetyyppiä tutkintoon ja ammattitutkinnossa 2. Valinnaisia aineita löytyy kattavasti ja niistä koostetaan jokaiselle työpaikalle oma kokonaisuutensa työpaikan tarpeiden mukaan. Perustutkinnossa valinnaisia aineitä löytyy parisen kymmentä ja ammattitutkinnon suorittajille kaikkiaan noin viisikymmentä. Kaikki näytöt suoritetaan työpaikoilla eikä siis oppilaitoksissa.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen ei edellytä mitään peruskoulutusta tai tutkintoa. Nämä koulutukset koko tutkintoina suoritettuina antavat pohjan ja hakukelpoisuuden suorittaa myös AMK-tutkinto.

Monta muutakin alaa tarjolla

Oppisopimuksella voit opiskella montaa muutakin alaa. TTS:n lähes kaikki tutkintokoulutukset voi suorittaa myös oppisopimuksella:

 • Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
 • Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto
 • Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto,rakennustyömaan työnjohdon osaamisala (REAT)
 • Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto


Lisää oppisopimuskoulutuksesta


Tietoa opiskelijalle

Jos olet työelämässä, mutta sinulta puuttuu todistus osaamisestasi. Opiskelijan oppisopimus soveltuu, jos

 • haluat kehittää koulutuksella ammattitaitoasi
 • työtehtäväsi laajanevat uusille tehtäväalueille
 • olet vaihtamassa alaa
 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai pätevyys
Miten toimit?
 • etsi itsellesi koulutustavoitettasi vastaava työpaikka
 • keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajasi kanssa
 • sopikaa oppisopimuksesta TTS oppisopimuspalveluiden kanssa
Kustannukset
 • tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia
 • mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, saat opintososiaalisia etuja
 • oppisopimuksen aikana olet työsuhteessa

Ota yhteyttä

Tietoa työnantajalle

Työnantajan oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

 • olet rekrytoimassa uusia työntekijöitä, jotka pitäisi kouluttaa uusiin tehtäviin
 • nykyinen työntekijäsi tarvitsee ammatillista lisäosaamista
Miten toimit?
 • ota yhteyttä oppisopimustoimistoon
 • valitse sopiva koulutettava
 • nimeä työpaikkakouluttaja, joka ohjaa, valmentaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista
Kustannukset
 • oppisopimus on määräaikainen työsuhde
 • oppisopimustoimisto maksaa koulutuskorvausta kouluttavalle yritykselle
 • tietopuolinen koulutus on maksutonta työnantajalle


TTS palvelee työnantajia kaikissa oppisopimusasioissa.

Ota yhteyttä


 
Päivitetty
12.4.2021