Energia-avustus kiinnostaa, mutta rahaa on vielä rutkasti käyttämättä – Tiukat ehdot karsivat joukosta monia halukkaita

Hieman yli vuoden tarjolla ollutta asuinrakennusten energia-avustusta on myönnetty 35 miljoonan euron edestä.

Energia-avustuksen määrärahaa on jäljellä kuluvalle vuodelle vielä noin 31 miljoonaa euroa, ensi vuodelle yhteensä 40 miljoonaa euroa. Avustus on kiinnostanut etenkin niitä, jotka haluavat vaihtaa energiamuodon öljylämmityksestä esimerkiksi lämpöpumpputeknologiaan. Päätös öljylämmityksestä luopumisesta sisältyy puoleen kaikista viime vuoden avustuspäätöksistä. ARAn tietojen mukaan öljylämmityksestä on luovuttu avustuksen avulla noin 350 pientalossa.

Taloyhtiöt ovat käyttäneet avustusta etenkin lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien tai aurinkoenergialaitteistojen asennuksiin. Samalla moni taloyhtiö on innostunut myös ikkunakorjauksista, sillä niitä on mukana yli 25 prosentissa avustetuista hankkeista.

Avustusta on mahdollista saada lämmitystaparemontteihin lisäksi muun muassa lämmöntalteenottojärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon, julkisivujen ja yläpohjan lämmöneristykseen, vettä säästäviin toimenpiteisiin sekä järjestelmien säätöön.

ARAn energia-avustuksen myöntämisen edellytys on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee vaaditun prosentuaalisen aleneman verran. Parannustarve vaihtelee rakennuksen tyypin mukaan.

Kriteerien mukaan energiatehokkuuden on parannuttava pientaloissa vähintään 44 prosenttia, rivitaloissa 36 prosenttia ja kerrostaloissa vähintään 32 prosenttia.

E-lukulaskelma avustuksen perusteena

Energiatehokkuuden arviointiin ARA käyttää E-lukulaskelmia asuinrakennuksen rakentamisajankohdalta sekä tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen.

– Avustusta ei voida myöntää ilman E-lukulaskelmia. Suosittelemme, että avustuksen hakijat käyttävät pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita E-lukulaskemien tekemiseen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylitarkastaja Sini Sirén sanoo.


Avustusta ei voida myöntää, jos kohteen korjaustoimenpiteet on aloitettu ennen hakemuksen jättämistä. Esteenä on myös, jos asuinrakennusksen energiatehokkuus ei laskelmien perusteella parane riittävästi tai jos avustettavaksi haetut korjaustoimenpiteet eivät liity energiatehokkuuden paranemiseen. Sirénin mukaan avustusta ei heltiä myöskään silloin, jos avustuksen kohteena oleva rakennus ei ole ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu asuinrakennus.

Avustuksen jatko vielä auki

Monia avustuksen hakijoita kiinnostaa, voiko avustusta saada omalle kohteelle. Sirénin mukaan ARA ei läheskään aina voi antaa tähän tyhjentävää vastausta.

– Kysymyksiin ei välttämättä voi vastata ilman yksilöityä hakemusta ja tarvittavia liitteitä, sillä tehtävät korjaustoimenpiteet ja niiden vaikutus energiatehokkuuteen ovat riippuvaisia rakennuksen ominaisuuksista ja korjaushistoriasta, hän sanoo.

ARAn verkkosivuilla on listaus usein kysytyistä kysymyksistä.
 


Siren kiittelee energia-avustukseen kohdistunutta mielenkiintoa. Avustettavien kohteiden joukkoa laajennettiin lain valmistelun aikana myös henkilöhakuun.

– Tämä vaikutti merkittävästi saapuneiden hakemusten määrään, mikä aiheutti hakemuskäsittelyn hetkellisen ruuhkautumisen. ARA sai kuitenkin nopeasti lisättyä käsittelijäresursseja ja tällä hetkellä hakemuskäsittelytilanne on hyvä.

Energia-avustuksen mahdollinen jatko on kiinni valtioneuvostosta. Valmistelevana ja neuvottelevana osapuolena toimii ympäristöministeriö.

 
Päivitetty
9.4.2021