Oppia lentäjien harjoittelusta – Pandemia joudutti pätevyyskorttikoulutusten digitalisoitumista

Itseopiskelu yleistyy hiljalleen rakennusalan pätevyyskorttikoulutuksissa. Koulutusyhtiö Soprano teki muun muassa henkilönostinkorttikoulutuksesta virtuaalisen.

Moni pätevyyskorttikoulutus on muuttunut korona-aikana virtuaaliseksi. Itseopiskelu on vaihtoehto läsnäkoulutuksille.

Soprano kertoo tuoreessa tiedotteessaan muuttaneensa nostotöiden pätevyyskorttikoulutukset virtuaalisiksi. Koulutuksissa hyödynnetään uutta etävalvontateknologiaa, jonka ansiosta koulutukset voidaan järjestää myös yrityksen omissa tiloissa.

– Verkkokurssit ovat ajasta ja paikasta riippumaton, itsenäinen tapa opiskella. Oppimisaineistoa voi käydä läpi tarvittaessa useampaan kertaan. Nämä tuovat etua perinteiseen läsnäkoulutukseen verrattuna, Soprano Groupin toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi perustelee.

Etäkoulutukset eivät ole alalla uutta, sillä esimerkiksi Soprano on järjestänyt niitä vuodesta 2002 lähtien.

– Kulunut vuosi on osoittanut monille työnantajille, että etätyö ja etäoppiminen onnistuu hyvin, Lautanen-Nissi jatkaa.

Tarinamuotoista opiskelua

Nostotyöt luokitellaan vaarallisiin töihin, joissa tapahtuu vuosittain useita vahinkoja ja läheltä piti -tilanteita. Sopranon tietojen mukaan yleisin syy vahinkoihin löytyy puutteellisista tiedoista ja taidoista. Yhtiön arvion mukaan Suomessa suoritetaan vuosittain noin 80 000 nostotyöhön liittyvää pätevyyskurssia.

– Virtuaalisesti on mahdollista simuloida todentuntuisesti sellaisia onnettomuustilanteita, joita todellisessa elämässä ei olisi mahdollista harjoitella. Kyse on samankaltaisista virtuaaliharjoitteista, joita käytetään lentäjien ja merenkulkijoiden koulutuksessa, Lautanen-Nissi kertoo.

Nostotöihin liittyviä pätevyyksiä ovat trukkikortti, nosturikortti, henkilönostinkortti, nostotyön suunnittelija ja valvoja, nostoapuvälineiden tarkastaja ja putoamissuojainten tarkastaja.

Pätevyyskoulutuksissa perehdytään muun muassa turvallisiin työskentelytapoihin, nostolaitteen käyttöön ja työmenetelmiin. Lautanen-Nissi antaa esimerkin sähkötyöturvallisuuskurssista.

– Koulutuksessa käydään ensin tarinan muodossa läpi sähkötöihin liittyviä vaaratekijöitä sähkötöitä tekevien ja niihin osallistuvien näkökulmasta. Tarinan päätyttyä osallistuja tekee välitehtäviä tarinaan liittyen. Tarinan jälkeen osion loppuosassa sähkön vaaroja tarkastellaan tarinan opetuksien ja esimerkkien kautta. Seuraavaan osioon siirtyminen on mahdollista vasta osioiden välitehtävien onnistuneen suorittamisen jälkeen.

Lautanen-Nissi muistuttaa työnantajan vastuusta.

– Työnantaja on kaikissa tilanteissa velvollinen huolehtimaan, että käyttäjällä on riittävät taidot trukin, nosturin ja henkilönostimen turvalliseen kuljettamiseen.

Nostotöiden itseopiskeltavat verkkokurssit kestävät 3-5 tuntia ja lopputentin hyväksytysti suorittanut saa todistuksena 5 vuotta voimassaolevan kortin.

 
Päivitetty
31.3.2021