Ylivieskassa rakennettiin kaksi koulua elinkaarimallilla – Mitkä ovat ajatukset hankkeen eri osapuolilta ja miten pistoliitinjärjestelmää hyödynnettiin kohteessa?

Mitä on elinkaarirakentaminen käytännössä? Mitkä ovat elinkaarirakentamisen hyödyt – vai onko niitä? Miten kävi Ylivieskassa kaksi elinkaarimallina toteutettujen kouluhankkeiden, Uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun, kanssa? Miten hankkeen eri osapuolet kokivat elinkaarimallin vaikuttaneen hankkeen toteutukseen? Entä miten pistoliitintekniikkajärjestelmä liittyy elinkaarimallina rakentamiseen? Lue ja tutustu neljään eri näkökulmaan elinkaarimallihankkeen toteutuksesta.

Hankkeen tavoitteena laatu pitkälle tulevaisuuteen

Hankkeen tilaajana toimi Ylivieskan kaupunki. Kaupungin tekninen johtaja Leena Löytynoja avasi syitä, miksi hankkeeseen päädyttiin juuri elinkaarihankkeena:

– Hankkeen takana oli valtuuston halu juuri nimeen omaan elinkaarimallina. Osaltaan päätöksen taustalla oli aiemmat koulujen sisäilmaongelmat, joita ajateltiin taklaavan tällä ratkaisulla. Elinkaarihankkeessa toteuttaja ottaa vastuuta pidemmällä aikajänteellä, jolloin toteutetut ratkaisut voisivat palvella mahdollisimman hyvin pitkälle tulevaisuuteen – sisäilman laatu mukaan lukien, kertoo Löytynoja.

Löytynojan mukaan hankkeessa tavoiteltiin myös parempaa laatua, kun hanketta ei pilkottu osiin heti alkumetreillä. Näin kokonaisuus pysyisi paremmin hallussa ja näin ollen rajapintoja olisi mahdollisimman vähän. Näillä perusteilla mahdollisesti myös laatutaso olisi parempi, jatkaa Löytynoja perusteluja hankkeen muodolle.

Elinkaarihankkeessa toteuttaja vastaa kokonaisuudesta huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan.
Elinkaarihankkeessa toteuttaja vastaa kokonaisuudesta huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan.

Ylivieskassa ei aiempia kokemuksia elinkaarihankkeista ollut, mutta verrokkikohteita käytiin katsomassa ja tutustumassa. Itse kilpailutus oli iso prosessi:

– Kilpailutusta tehtiin neuvottelumenettelyn pohjalta keskustellen tarjouspyyntöprosessin aikana lopulta päätyen itse tarjouksiin. Koko prosessi vaihtoehtojen selvittämisestä hankintapäätökseen kesti yhteensä puolitoista vuotta. Hankesuunnitteluvaiheesta jo itsessään muodostui kustannuksia eli kovin pienissä hankkeissa vastaava ei välttämättä toimisi yhtä ketterästi, kertoo Löytynoja.

Ylivieskan elinkaarimallilla rakennetut kouluhankkeessa tavoiteltiin tavanomaisia rakennustapoja, mutta käytettiin edistyksellistä tekniikkaa. Kuvassa etuoikealla pistoliitinjärjestelmä.Ylivieskan elinkaarimallilla rakennetut kouluhankkeessa tavoiteltiin tavanomaisia rakennustapoja, mutta käytettiin edistyksellistä tekniikkaa. Kuvassa etuoikealla pistoliitinjärjestelmä.

Erityisiä vaatimuksia hankkeelle ei asetettu, vaan suosittiin tavanomaisia rakennustapoja – käytännössä pyrittiin minimoimaan riskejä. Elinkaarihankkeessa ei tavallisesti ole paljon ulkoalueita, mutta Yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun tapauksessa liikuntapaikkoihin oli panostettu. Löytynojan mukaan uudet tilat palvelevat hyvin tulevaisuudessa:

– Hankkeessa pyrittiin toteuttamaan erityisesti oppilaille ja opettajille turvalliset ja terveelliset tilat, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin käyttötarkoituksessaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kouluissa on hyvin paljon erilaisia tiloja, esimerkiksi pelkästään oppilaskunnalle on mukavasti kokoontumistiloja sekä itse opetuksen ulkopuolella tarkoitettuihin tiloihin on panostettu.

Itse rakentamisprosessiin Löytynoja on tyytyväinen sekä toivoo investoinnin oppilaiden ja opettajien hyvään oppimisympäristöön lisäksi vaikuttavan mahdollisesti jopa asukasvirtaankin saakka.

Elinkaarimalli – mitä se on?

Elinkaarimalli on hankintamalli, jossa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tyypillisesti huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan.

Lähde: Wikipedia


Elinkaarimallina rakentaminen - ei huonoja puolia?

Hankkeen rakennusteknisestä toteutuksesta vastasi Skanska Talonrakennus Oy. Skanskan projektipäällikkö Markus Rauhala kertoo mietteistään elinkaarihankkeesta, joka oli haastatteluhetkellä viimeistelyvaiheessa eli luovutuksen siintäessä näköpiirissä.

– Kohteet ovat Skanskan ensimmäiset elinkaarihankkeet ja hankkeen nyt ollessa viimeistelyvaiheessa on ollut ilo huomata sellaista yhdessä tekemisen meininkiä koko projektissa. Läpi koko hankkeen on ollut hyvä me-henki kaikkien osapuolien kesken, ratkaisuja on pyritty hakemaan yhdessä alusta saakka. Ilo on ollut myös huomata, kun asioita ajatellaan pidemmälle perspektiiville ja mikä sen vaikutus tekemiseen sitten on ollut – eli positiivinen, toteaa Rauhala tyytyväisenä.

Rakennushankkeena ratkaisut ovat olleet kutakuinkin samanlaisia ratkaisuja kuin missä tahansa kohteessa. Koulun ollessa kyseessä pintarakenteet ja lattiapinnat ovat kulutusherkkiä tuotteita, muuten kohteessa ei ole erikoisempia ratkaisuja rakennusteknisesti.

– Kouluna hanke on hieman omista kouluajoista poikkeavaa – uuden oppimissuunnitelman mukaisesti paljon muunneltavaa oppimisympäristöä, jota voi käyttää eri oppimistarkoituksiin. Avointa oppimisympäristöä on lähdetty tiloissa tavoittelemaan, tilat ovat myös yhdistettävissä ja tarvittaessa pienennettävissä, luonnehtii Rauhala.

Uuden oppimissuunnitelman mukainen koulun rakentaminen sisältää paljon muun muassa avaria ja muunneltavia tilojaUuden oppimissuunnitelman mukainen koulun rakentaminen sisältää paljon muun muassa avaria ja muunneltavia tiloja

Tarjousvaiheessa energiatehokkuus toi hieman eri perspektiiviä elinkaarimallin ollessa kyseessä. Energiatehokkuuteen kiinnitettiin hieman tavallista enemmän huomiota. Hankkeessa on myös RTS-ympäristöluokitus, mikä osaltaan tuo lisävaatimuksia rakentamiseen – muun muassa hiilinjalanjäljenlaskentaa.

Tarjousvaiheen neuvottelumenettelyä Rauhala luonnehti todella joustavaksi. Joustavuus on jatkunut läpi hankkeen toteutuksen työmaalla saakka ja Rauhala toteaakin haastattelun lopuksi huonoja puolia kysyttäessä hankkeesta:

– En kyllä keksi huonoja puolia kyseisestä hankkeesta, tiivistää Rauhala elinkaarimallina rakennetuista kahdesta koulusta.

Elinkaarimallin edut

 • Elinkaarimalli voi tuoda selviä etuja hankkeiden toteuttamiseen. Ratkaisuita ajatellaan kokonaisuutena ja arvo lasketaan elinkaaren mittaiselta ajalta eikä ainoastaan toteutusvaiheessa.
 • Rakennusta joudutaan kuitenkin ylläpitämään vielä rakennusvaiheenkin jälkeen ja käyttötarkoitus on palvella käyttäjiään mahdollisimman pitkään – ja toivottavasti ilman sisäilmaongelmia.
 • Yksittäisen tuotekappaleen yksikköhinta ei siis kerro välttämättä koko totuutta hankkeessa – ei ainakaan elinkaarimallin kohdalla.

Talotekniikan ratkaisut tärkeässä roolissa rakennuksen elinkaarta

Talotekniikasta vastasi hankkeessa Caverion Suomi Oy. Kehityspäällikkönä toimiva Teemu Liehu luonnehti elinkaarihankkeiden olevan vielä toistaiseksi lähinnä kouluja:

– Elinkaarihankemalli ei ole vielä lyönyt kunnolla itseään läpi, mutta esimerkiksi julkisella puolella on huomattu jatkuvan sisäilmaongelman vaivaavan erityisesti kouluja. Elinkaarihankkeella on selvästi pyritty poistamaan niitä rakentamisen ja ylläpidon riskejä, jotka voisivat aiheuttaa esimerkiksi juuri niitä sisäilmaongelmia, Liehu pohtii.

– Elinkaarimallina rakentaminen on vähän kuin tekisi itselle, luonnehtii Liehu ja jatkaa; tekemisen tapa on ollut ihan erilainen kuin tavallisessa hankkeessa – yhteinen meininki on kautta hankkeen tuntunut kaikessa tekemisessä. Yhteisvastuullisuus ja toistensa tukeminen ovat olleet myös kantavia teemoja läpi hankkeen, päättää Liehu pohdintansa elinkaarimallin vaikutuksista hankkeen toteutuksessa.

Talotekniikan osuus hankkeen pisteytyksessä oli varsin pienessä roolissa, mutta Liehu pohtii, osataanko vielä välttämättä vaatia enempää talotekniikalta:

Caverion Suomi Oy:n kehityspäällikkö Teemu LiehuCaverion Suomi Oy:n kehityspäällikkö Teemu Liehu

– Rakennusfysiikka ja digitaalisuus ovat entistä enemmän valtaamassa alaa talotekniikassakin – muun muassa tietoturvallisuus ja järjestelmien kokonaisuuden hallinnoiminen ovat isossa roolissa.

Kuituratkaisut ja nopeat langattomat sisäverkot parantavat esimerkiksi näiden kahden mahdollistamista entistä paremmin. Elinkaarihankkeessa nämä kaikki nivoutuvat yhteen, koska talotekniikan pitää toimia yhtenä kokonaisuutena rakennuksessa entistä paremmin ja älykkäämmin.

– Tilanhallinta toimii esimerkkinä älykkäistä järjestelmistä, jotka ovat jo nykypäivää. Tilanhallinta voi olla älykäs, jolloin tila muuntautuu käyttäjän ja luvituksien mukaan. Sama tila voi siis palvella eri tavoilla eri käyttäjiä; ilmanvaihto voi olla säädettynä toiselle ryhmälle vaikkapa liikuntatiloissa eri tavalla kuin toiselle, kertoo Liehu esimerkistä älykkäistä järjestelmistä. Samanlaisia älykkäitä järjestelmiä Caverion on toteuttanut kyseisessä kohteessa.

Älykkäät tilat ovat yhä yleisempää uusissa rakennuksissa. Esimerkiksi liikuntatilojen ilmanvaihto ja valaistus voidaan säätää eri käyttäjien mukaanÄlykkäät tilat ovat yhä yleisempää uusissa rakennuksissa. Esimerkiksi liikuntatilojen ilmanvaihto ja valaistus voidaan säätää eri käyttäjien mukaan

Liehun mukaan pitkälle tulevaisuuteen pitää myös miettiä eri ratkaisuiden toteuttamistapoja, kuten valaistusta. Valaistuksen avulla autetaan esimerkiksi silmää jaksamaan oikeilla ratkaisuilla ja säädöillä – näin saadaan tutkitusti helpotusta jopa lukihäiriöön. Vastaavanlaiset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa osana pidemmällä aikajänteellä rakennuksen talotekniikkaa, joka tukee osaltaan rakennuksen käyttäjiä ja heidän tarpeitaan parhaiten nyt ja tulevaisuudessa.

Elinkaarimallin yksi hyöty on, kun haetaan pitkäkestoisia ja järkeviä ratkaisuja toteutuksessa. Ratkaisuiden keskiössä on koko elinkaari, jolloin tuotteen arvo lasketaan pidemmällä aikavälillä eikä ainoastaan urakkavaiheessa.

– Elinkaarimallin ratkaisut ovat toimivia ja viime kädessä edullisia myös pidemmällä aikajänteellä, eivätkä vain halvimpia ja helpoimpia toteuttaa, Liehu taustoittaa elinkaarimallin ratkaisuiden perusteita.

WAGO pistoliitinjärjestelmä osana elinkaarimallia

 • Pistoliitinjärjestelmä tukee elinkaarimallissa tilojen muunneltavuutta
 • Valaisimien vaihtaminen ja päivittäminen energiatehokkaampiin valaisimiin on helpompaa ja kustannustehokasta pistoliittimien ansiosta
 • Valmiiksi asennetut kaapeloinnit ovat uusiokäytettävissä

Pistoliitinjärjestelmä esimerkkinä hyvästä ratkaisusta osana elinkaarirakentamista

Yhtenä esimerkkinä elinkaariratkaisusta toimii valaistuksen ohjaus, joka ohjaa valaisimia keskitetystä järjestelmästä. Ohjain kertoo valopistetiedon kyseisestä valaisimesta järjestelmälle. Tietoja kuten vaikkapa huoltotarpeen eli onko valaisin menossa rikki tai onko valaisin ylipäätään päällä vai ei. Järjestelmä taas ohjaa valaisimien kokonaisuutta tarpeen mukaan asetetuilla säädöillä.

Itse valaisimien asennuksen yhteydessä hankkeessa hyödynnettiin Wagon pistoliitinjärjestelmää, joka mahdollisti valaisimien helpon ja varman asentamisen. Wagon pistoliitinjärjestelmää hyödynnetään valaisinten sähkönsyötöissä ja valaistuksen ohjauksen kaapeloinneissa.

Työmaalla tehdään koko hanke näkyväksi ja todeksi. Pistoliitinjärjestelmää työmaalla hyödynsi Caverionin sähköasentaja Samuli Taipale.

– Tekniikka oli kaikin puolin parempi ratkaisu. Usea työläs työvaihe jäi pois verrattuna tavalliseen asentamiseen, kuten esimerkiksi kaapelin kuoriminen. Kaapeleiden ja valaisimen asennustyö oli käytännössä vain valaisimen nostamista paikalleen ja samalla nostolla pistoliittimen ottamista mukaan. Itse kytkentä tapahtui uros- ja naarasliittimiä yhdistämällä, kertoo Taipale.

Caverion Suomi Oyj:n sähköasentaja Samuli Taipale asentamassa valaisimia pistoliitinjärjestelmää hyödyntäenCaverion Suomi Oyj:n sähköasentaja Samuli Taipale asentamassa valaisimia pistoliitinjärjestelmää hyödyntäen

Kytkemistapa jätti normaalin kaapelin kuorimistyövaiheen kokonaan välistä. Kytkeminen oli myös nopeampaa, kun jokaista johdinta ei tarvinnut erikseen kytkeä – tai joissakin tapauksissa jopa ruuvata. Kytkentävirhe on myös poissuljettu, kun liitin on tietyllä tavalla. Ainoastaan ensimmäisellä valaisimella kytkentä pitää katsoa oikein, jatkaa Taipale pistoliitinjärjestelmän ja perinteisen asennustekniikan vertailua.

- Toimitusaikakaan ei ole ongelma, jos määrät ovat laskettu oikein. Mielestäni kaikin puolin parempi ratkaisu, toteaa Taipale.

Pistoliitinjärjestelmällä vältetään kytkentävirheet helpostiPistoliitinjärjestelmällä vältetään kytkentävirheet helposti
Valaisimien asentaminen toteutui helposti ja nopeasti Ylivieskan kohteessa pistoliitinjärjestelmän ansiostaValaisimien asentaminen toteutui helposti ja nopeasti Ylivieskan kohteessa pistoliitinjärjestelmän ansiosta

Muuntojoustavan WAGO pistoliitinjärjestelmän edut:

 • Helppo ja nopea ensiasennus
 • Valaisimien sähkönsyötöt tehdään hankkeen loppuvaiheessa tiukkojen aikataulujen puitteissa ja pistoliitin- asennukset vähentävät hankkeen viivästymistä
 • Pienemmilläkin porukalla isompiakin kohteita
 • Tehdasvalmisteiset järjestelmän tuotteet estävät väärinkytkennät
 • Asentajien työergonomia paranee, iso osa asennuksista voidaan valmistella lattiatasolla ja korkealla / hankalissa työasennuksissa pään yläpuolella tapahtuva työ vähenee merkittävästi
 • Käyttöönottotarkastuksessa järjestelmä on mitattavissa pistoliittimien mittauspisteistä valmiissa asennuksessa

Haluatko lisätietoa? Tutustu lisää:


 
Päivitetty
18.10.2021