Uusi ohjeistus julki: Näin toteutat turvallisen remontin korona-aikana – asukkaat huolissaan työntekijöiden puutteellisesta suojautumisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat päivittäneet ohjeistustaan asuinrakennusten korjaamisesta koronavirusepidemian aikana. Tarkoituksena on ehkäistä koronataudin leviämistä korjaushankkeiden aikana ja suojella työntekijöiden ja asukkaiden terveyttä.

Päivitetyssä ohjeistuksessa korjaushankkeiden osapuolia velvoitetaan seuraamaan epidemiatilannetta ja viranomaisten suosituksia. Rajoitusten vaikutusta korjaushankkeisiin on arvioitava tapauskohtaisesti. Tarvittaessa kiireettömiä korjauksia tulee siirtää. Ohje on suunnattu ensisijaisesti taloyhtiöille. Se löytyy kokonaisuudessaan täältä:
 


Ohjeistuksen mukaan töitä ei saa tehdä oireisena, eivätkä asukkaat saisi olla samoissa tiloissa korjaustöitä tekevän kanssa. Töiden aikana on huolehdittava turvaväleistä, kasvomaskien käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osaston neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola on saanut yhteydenottoja pääasiassa huolestuneilta asukkailta.

"Yhteydenotot ovat liittyneet erityisesti siihen, että asukkaat tai heidän läheisensä ovat olleet huolissaan remonttijärjestelyistä ja niiden turvallisuudesta. Osa asukkaista on kokenut tulleensa jyrätyksi remonttiin liittyvässä päätöksenteossa."

Vesa Pekkola, Turvallisuus ja terveys -osaston neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö
Pekkola kertoo yhteydenotoista, joissa on otettu esiin työntekijöiden puutteellinen suojautuminen. Ongelmia voi olla myös väistö- ja yhteispesutilajärjestelyissä.

– Lisäksi yhteydenottoja on tullut siitä, että suuria korjaushankkeita on lähdetty suunnittelemaan pahimpiin epidemia-aikoihin ajattelematta minkälaisia riskejä ja järjestelyjä epidemiasta voi hankkeelle aiheutua.

”Etukäteen mietittävä karanteenia”

Uuden ohjeistuksen mukaan koronaan sairastuneiden sekä karanteenissa olevien henkilöiden asuntoihin saa tehdä vain välttämättömimmät korjaukset. Myös näissä tilanteissa työntekijöiden terveys on turvattava.

Pekkolan mukaan tartuntariski on mahdollista minimoida, jos ohjeistusta noudatetaan.

– Ohjeistuksessamme olemme suositelleet muun muassa sitä, että asuinväki siirtyy siksi aikaa toisaalle, kun remonttia tehdään. Samalla huolehditaan suojautumisesta ja hyvästä hygieniasta.

Järjestelyjen haastavuus ja hankeen toteutukseen liittyvät riskit vaihtelevat Pekkolan mukaan korjaushankkeen mukaan.

Epidemia-aikana tulee ottaa huomioon myös asukkaiden mahdollisen 
karanteenin vaikutus rakennushankkeelleEpidemia-aikana tulee ottaa huomioon myös asukkaiden mahdollisen karanteenin vaikutus rakennushankkeelle

– Hankkeen osapuolten pitäisi jo suunnitteluvaiheessa ennen sopimusten allekirjoitusta miettiä, mitä kaikkea voi tulla vastaan. Etukäteen pitäisi miettiä esimerkiksi sitä, miten hankkeelle käy, jos asukas joutuu karanteeniin tai eristyksiin.

Eroja rakennusliikkeiden vastuullisuudessa

Pekkola näkee, että rakennusliikkeiden kesken on eroja siinä, miten vastuullisesti ne toimivat vallitsevassa epidemiatilanteessa.

– En halua niputtaa kaikkia rakennusliikkeitä yhteen. On hyvin vastuullisia rakennusliikkeitä ja niitä, joiden toimintatavoissa olisi petrattavaa. Rakennusala tekee parhaillaan kovasti töitä sen eteen, että rakennustyömaiden koronaturvallisuus saadaan pidettyä hyvänä.

Jotta asukas voi luottaa remontin turvalliseen etenemiseen, Pekkolan mukaan on tärkeää, että varotoimenpiteiden lisäksi myös korjaushankkeiden toteutuksesta käydään vuorovaikutteinen keskustelu.

– Tämä on tärkeää, jotta järjestelyt ovat kaikkien tiedossa ja asukkaiden huolet ja tarpeet osataan ottaa huomioon. On myös tärkeää muistaa, että kyse on asukkaille aiheutuvan riskin lisäksi myös työntekijöiden työturvallisuudesta.

Ministeriöiden päivitetty ohje perustuu tilanteeseen 17.3.2021 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohje on voimassa välittömästi ja se korvaa 17.12.2020 annetut ohjeet.

Ohjeen valmisteluun ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön lisäksi osallistuneet Valvira, aluehallintovirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Omakotiliitto, Rakli sekä Rakennusteollisuus.

 
Päivitetty
26.3.2021