Yli 1 000 tarkastuslistaa rakennustalan tarpeisiin – Näin suosittu ohjelmisto muuttui: ”Tarpeeton tuplatyö poistuu”

Nimellään tunnettua ohjelmistoa kehittävä Congrid Oy on lisännyt yli 1000 tarkastuslistaa ohjelmiston uuteen versioon.

Congrid-ohjelmiston matriisit ja tarkastuslistat laadittiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa niin kutsuttuna innovaatioprojektina. Hanke toteutettiin opiskelijoiden voimin. Toinen opiskelijoista, Congridin asiakkuusasiantuntija ja rakennustekniikan viimeisen vuoden opiskelija Tuomas Jääskeläisen toimi tiiviissä yhteistyössä YIT:n Anssi Yppärilän kanssa. Suunnittelussa oli mukana myös Congridin asiakkaita ja käyttäjiä eri toimialoilta. Projekti aloitettiin syksyllä 2020 haastatteluilla ja aineiston tutkimisella. Matriisit valmistuivat alkuvuonna.

Näin ohjelmistoa uudistettiin

Congridin laadunvarmistusmatriiseissa on nyt työvaihekohtaiset rivit tarkastuslistoineen infrarakentamisen, linjasaneerausten ja taloteknisten töiden laadunvalvontaa varten. Ohjelmistosta on löytynyt jo aiemmin rakennusteknisten töiden matriisit. Nyt mukaan on lisätty matriisit myös infrarakentamisen, linjasaneerauksen ja taloteknisten töiden laadunvalvontaa varten.

Matriisit mahdollistavat paitsi laatuaineiston tarkastelun kentällä, myös varsinaisen laaduntarkastustyön raportteineen. Näin ollen yhden ohjelman avulla voi suunnitella laadunvarmistus­toimenpiteet, tehdä tarkastukset työmaalla valokuvineen ja lopulta varmistaa, että havaitut puutteet korjataan ja työvaihe saadaan valmiiksi.

– Laadunvarmistusmatriisi toimii sekä laadunvarmistuksen suunnittelun että toteutuksen työkaluna. Sieltä löytyvät alalle tutut työvaiheet, tehtävänohjauksen vaiheet ja tarkastuslistat, joita voi sen jälkeen tarkastella mobiilisovelluksen avulla kentällä. Tämän lisäksi matriisiin voi tallentaa myös ulkopuolisista lähteistä tulleita tiedostoja ja se toimii ikäänkuin laadun hermokeskuksena, jossa hankkeen osapuolet näkevät laadunvarmistuksen tilanteen, Tuomas Jääskeläinen selvittää.

Hän huomauttaa, että kerran tehty matriisi on ohjelmiston avulla muokattavissa yritys- ja kohdekohtaiseksi.

– Se on myös kopioitavissa aina uudelle projektille. Tällöin tarpeeton tuplatyö poistuu.

Infrarakentaminen, linjasaneeraus ja talotekniset työt otettiin mukaan ohjelmistoon, koska laadunvarmistustyökalu halutaan suunnata uusille toimialoille. Tähän mennessä se on ollut tarjolla talonrakennuksen rakennusteknisiin töihin.

Jääskeläisen ja Yppärilän innovaatioprojektia ohjasi Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Anu Ilander. Hänen mukaansa projekti sujui ongelmitta.

Laadunvarmistus työmaalla toteutuu myös mobiilisovelluksen avullaLaadunvarmistus työmaalla toteutuu myös mobiilisovelluksen avulla

– Opiskelijat olivat motivoituneita työn sisältöön ja tavoitteisiin. He tekivät valtavan työn edistääkseen matriisia, ja opettavainen projekti onnistuikin yli odotusten. Opiskelijoille tämä oli huippuprojekti, joka hyödyttää suoraan myös yritystä.

 
Päivitetty
19.3.2021