Energiamerkintä uudistuu: Plussista eroon, lisää selkeyttä ja uusi luokittelu melutasolle

Energiavirastossa odotetaan, että uusiutuva energiamerkintä ohjaa aikaisempaa paremmin kuluttajien ja ammattilaisten valintoja.

Energiamerkintä otettiin käyttöön jo 90-luvulla. Se on osoittautunut onnistuneeksi, sillä tutkimustenkin valossa kuluttajat tuntevat merkin hyvin. Vuonna 2019 eurooppalaisille teetetyn tutkimuksen perusteella merkintä vaikutti 72 prosenttiin suomalaisten ostopäätöksistä.

Nyt merkintää uudistetaan tavoitteena tehdä siitä aikaisempaa helpommin ymmärrettävä. Ensimmäiset tuoteryhmät on jo skaalattu uudelleen ja uusi merkintä on otettu käyttöön.

"Energiamerkinnän huomioiminen on tehokas keino vaikuttaa ostokäyttäytymiseen."

Johanna Kirkinen, Energiaviraston yli-insinööri

Tähän asti merkinnässä on käytetty kirjaimia A-G, sittemmin on tullut plussia mukaan siten, että esimerkiksi A-kirjaimen perässä on ollut yksi, kaksi tai kolme plus-merkkiä.

Sekavuutta on aiheuttanut se, että eri tuoteryhmissä paras merkintä on ollut erilainen: toisissa energiatehokkain tuote on merkitty kahdella, toisissa kolmella plussalla.

– Tämä on ollut omiaan sekoittamaan kuluttajaa. Nyt plussista halutaan eroon, Energiaviraston yli-insinööri Johanna Kirkinen sanoo.

Ensimmäisenä on skaalattu uudelleen kylmälaitteet kuten jääkaapit ja pakastimet sekä pesukoneet, näytöt ja televisiot. Kirkisen mukaan lamppujen merkinnät uudistuvat syyskuun alussa ja loput tuoteryhmät vuoteen 2025 mennessä.

– Kukin tuoteryhmä, jolla on energiamerkintä, käy läpi lainsäädännön uusimisen. Sen takia merkintöjen muuttaminen ei ole kovin nopeaa. Prosessi voi kestää useita vuosia.

Uusi luokitus melutasosta

Kirkinen uskoo, että uusi merkintä helpottaa tuotteiden vertailemista.

– Yhä useammalle kotitaloudelle ja ammattilaiselle energiatehokkuudella on merkitystä, etenkin kun yleisenä trendinä on laitteiden lisääntyminen kotitalouksissa.

Uudessa energiamerkinnässä on qr-koodi, jonka kautta älypuhelimella pääsee eurooppalaiseen tuotetietokantaan, josta laitteesta löytyy lisätietoa kuten teknisiä informaatiota ja tuoteseloste.

Uutta on myös kattavampi tieto melutasosta.

– Aikaisemmin energiamerkintä piti sisällään pelkän desibelitason. Jatkossa tuotteessa on myös luokitus, jossa A-merkintä kertoo vähiten melua aiheuttavasta laitteesta.

Viimeisessä vaiheessa uudistuvat muun muassa ilmanvaihtokoneiden, lämpöpumppujen, liesituulettimien ja tulisijojen energiamerkinnät.

Uudessa energiamerkinnässä on qr-koodi, jonka kautta pääsee tuotetietokantaan.Uudessa energiamerkinnässä on qr-koodi, jonka kautta pääsee tuotetietokantaan.

– Energiamerkinnän huomioiminen on tehokas keino vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Toivottavasti se vaikuttaa myös ammattilaisten valintoihin.

Johanna Kirkinen muistuttaa, että EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti Suomen laki edellyttää, että valtionhallinnon käyttöön rakennettaviin tiloihin on ostettava parhaan energiatehokkuuden omaavia laitteita.

 
Päivitetty
19.3.2021