Savonlinnaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen

Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennetaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio, joka valmistuu vuonna 2023.

Laboratorion valmistuminen on tärkeä virstanpylväs, sillä vuonna 2023 Suomeen syntyy maakunnallisen yhteistyön ansiosta ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö. Laboratoriohankkeessa on mukana myös Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk. Investoinnin suuruus on noin 15 miljoonaa euroa.
Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio vahvistaa mekaanisen puurakentamisen teollisuutta, alan innovaatiotoimintaa ja yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.

Kuormituskestävyyden testausta

Nohevan laboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Sen varusteluun kuuluu täyden mittakaavan säätestauslaitteisto, jota tullaan käyttämään muun muassa puukuitueristeiden testaamiseen.
– Tiloissa on myös fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaa tutkimusta varten. Testauskohteena voi olla esimerkiksi suurten kerrostalojen puurakenteiden kuormituskestävyys, Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoo.
Koivikon mukaan laboratorio tulee lisäämään Xamkin teollisen puurakentamisen koulutuksen osaamista. Teknologiapuistossa toimii jo entuudestaan puun kuidun jalostamista kehittävä Xamkin Kuitulaboratorio ja metsäpuiden kasvullista lisäystä tutkiva Luonnonvarakeskuksen KASVU 1 -laboratorio.
Testauskokonaisuus mahdollistaa jatkossa myös sertifiointitestauksen.
– Investointi vahvistaa Savonlinnan teknologiapuistoa yhteistyössä Xamkin ja maakuntaliiton sekä puurakentamisen alan yritysten kanssa. Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.
 
Päivitetty
12.3.2021