Nyt tarvitaan resursseja olosuhdehallintaan

Talonrakennusala kehittyy ja laatuvaatimukset kasvavat. Ulkovaipan kerrokselliset rakenteet ovat haastavia sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta. Pienetkin virheet asennustöissä voivat johtaa hankaliin ongelmiin ja kalliisiin korjaustoimenpiteisiin. Virheisiin ei ole varaa. Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus edellyttää asiantuntijuutta.

Myös rakennustyömaan olosuhteet (kosteus, lämpötila, epäpuhtaudet) tulee ottaa tarkkaan hallintaan hankkeen aikana. Sateet ja kylmyys ovat olennainen osa Suomalaista ilmastoa, ja niiden aiheuttamiin ongelmiin tulee osata varautua ennakoivasti.

Olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus ovat asiantuntijatehtäviä; tilaajan on syytä varmistaa, että näitä töitä tekevien henkilöiden pätevyydet ovat voimassa.

Olosuhteiden mittausta digitaalisesti

Talonrakennustyömaan olosuhteita ja rakenteiden ominaisuuksia voidaan tutkia ja mitata monipuolisesti hankkeen aikana. Asiantuntijakouluttaja Petri Koivunen TTS Työtehoseuralta kertoo, että mittausmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti, ja digitaalisuus on tullut mukaan jäädäkseen.

Esimerkiksi rakenteiden kuivumista voidaan seurata reaaliajassa vaikkapa mobiililaitteen näytöltä. Betonirakenteisiin valuvaiheessa upotetut anturit välittävät jatkuvasti dataa pilvipalveluun, josta tarvitsijat saavat tiedon tilanteesta. Anturit jatkavat toimintaansa myös rakennuksen käyttövaiheessa, jolloin kiinteistön huollosta ja ylläpidosta vastaava taho saa tiedon vaikkapa kosteusvauriosta heti sen syntymishetkellä. 

Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti

Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet ovat jatkuvassa muutoksessa, ja uusia rakennustuotteita ja materiaaleja tulee markkinoille jatkuvasti. Myös rakenteilta vaadittavien ominaisuuksien (U-arvo, tiiviys ym.) vaatimustaso kasvaa. Näiden seikkojen takia korostuu myös työvirheiden merkitys; pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

Pienet huolimattomuudet asennustöissä tai töiden valvonnassa voivat aiheuttaa suhteettoman suuria ongelmia rakenteille ja vaikkapa rakennuksen sisäilmastolle.

Laadukasta olosuhdekoulutusta ammattilaisille

TTS Työtehoseura kehitti rakennusalan AMK-tutkinnon suorittaneille ja rakennusalan työkokemusta omaaville henkilöille olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen asiantuntijakoulutuksen, joka sisältää useita rakennustyömaan laadunvalvontaan liittyviä henkilöpätevyyksiä kuten märkätilatöiden valvoja, rakenteiden kosteuden mittaaja, rakennusten tiiviyden mittaaja sekä merkkiainekoetutkija.

Koulutuksen aikana asioihin perehdytään syvällisesti teoriassa sekä käytännön harjoitusten avulla. Mittaus- ja laadunvalvontaharjoituksia järjestetään laboratoriotiloissa, jotka vastaavat käytännössä mahdollisimman hyvin todellisia rakenteita ja olosuhteita.

Tavoitteena on, että keskittymällä olosuhdehallintaan ja laadun varmistukseen rakennettaessa sekä kiinteistöjä hoidettaessa, varmistetaan mahdollisimman kustannustehokas rakentaminen ja rakennusten pitkä elinkaari, kertoo rakennusalan asiantuntijakoulutusten koulutuspäällikkö Mikko Myller.

Asiantuntijakoulutukset

Päteviä ja osaavia laadunhallinnan toteuttajia ei ole koskaan liikaa. Monipuolinen laadunvarmistuskoulutus on rakennusalalla toimivalle asiantuntijalle erinomainen osaamisen kehittymisen menetelmä.

Uusi olosuhdehallintaan ja laadunvarmistukseen perehtyvä asiantuntijakoulutus käynnistyy keväällä TTS Työtehoseurassa.

Lisätietoja: Mikko Myller, koulutuspäällikkö, 050 3425 570, mikko.myller@tts.fi

Olosuhdehallinta- ja
laadunvarmistuskoulutus

 
Päivitetty
9.3.2021