Tietokanta helpottaa rakentamisen päästöjen vertailua: Tarkista oman kotisi hiilijalanjälki

Uuteen palveluun on koottu tietoja muun muassa rakennustuotteiden haitallisista ja hyödyllisistä ilmastovaikutuksista.

Kuva: Teemu Kuusimurto / Ympäristöministeriön kuvapankkiKuva: Teemu Kuusimurto / Ympäristöministeriön kuvapankki

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on, että rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Uudesta tietokannasta löytyy yleisimpien rakentamisen prosessien ja palveluiden, kuten kuljetuksen, rakentamisen ja jätteenkäsittelyn päästötietoja.

Kaikille avoimen ja maksuttoman tietokannan kokoaminen ei ollut nopea projekti.

– Tämä tehtiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, joten työtä on ollut paljon. Ajallisesti valmistelua on tehty noin kahden vuoden ajan, ja viimeisen vuoden aikana on tehty yhteistyötä yli sadan asiantuntijan kanssa tietojen keräämiseksi, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen kertoo.

Tietokanta sisältää tiedot tyypillisten rakennustuotteiden, rakennustapojen ja järjestelmien hiilijalanjäljestä, hiilikädenjäljestä, käyttöiästä sekä kierrätettävyydestä.

– Näiden avulla voidaan laskea rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Tätä kautta voidaan vertailla erilaisia tapoja tehdä sama rakennus.

Suomen ympäristökeskus SYKEn erityisasiantuntija Janne Pesun mukaan tietokannan etuna on myös hyöty rakennushankkeiden kilpailutuksissa.

– Kun käytössä on virallinen ja vertailukelpoinen tietolähde, kilpailutusten kriteereinä voidaan aiempaa helpommin käyttää myös vähähiilisyyttä. Näen tässä paljon potentiaalia.

Ensimmäisessä vaiheessa vain englanniksi

Kuittinen toivoo, että tulevaisuudessa rakennuksilla on ilmastoselvitys, josta käy ilmi rakennuksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Ilman päästötietokantaa ilmastoselvityksen luotettava laatiminen on hänen mukaansa lähes mahdotonta.

– Tietokanta siis mahdollistaa sen, että jatkossa suomalaiset tietävät oman kotinsa, koulunsa tai kauppansa elinkaaren hiilijalanjäljen. Näistä tiedoista on hyötyä ilmastoystävällisissä rakentamisen päätöksissä, oli kyseessä sitten omakotitalosta tai kunnan kouluhankkeesta päättäminen.

Tietokantaa päivitetään jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. Nyt alkaneen koekäytön aikana haetaan tuntumaa siihen, kuinka usein päivityksiä ja kehityskierroksia tarvitaan.

Maailmalla useimmat vastaavat päästötietokannat ovat maksullisia.

– Avoimiakin löytyy, muun muassa Saksasta ja Britanniasta. Ne eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi Suomen oloissa, Kuittinen sanoo.

Tietokannan data perustuu julkisiin lähteisiin, pääasiassa rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin. Palvelu toimii ensimmäisessä vaiheessa englanniksi, ja se täydentyy myöhemmin suomen- ja ruotsinkielisillä sisällöillä.

Tietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöministeriön toimeksiannosta.

 
Päivitetty
5.3.2021