Öljylämmityksen vaihtoon 10 miljoonaa lisää – Rakennusneuvoskin yllättyi avustuksen suosiosta

Suosituin vaihtoehto öljylämmitykselle on ollut ilma-vesilämpöpumppu.

Odotettua useampi pientalon omistaja on lähtenyt vaihtamaan öljylämmitystä muihin lämmitysmuotoihin valtion tuella. Tähän mennessä avustuksia on maksettu runsaat 5 miljoonaa euroa.

– Minut yllätti ihmisten nopea valmius lähteä luopumaan öljylämmityksestä, vaikka öljyn hinta varsinkin viime vuonna on ollut edullinen, ympäristöministeriön rakennusneuvos Pekka Kalliomäki sanoo.

Vaihtaminen saattaa jatkua vilkkaana, sillä vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä öljylämmityksen vaihtamiseen on varattu kymmenen miljoonan euron lisämääräraha. Tällä summalla tavoitellaan noin 2500 pientalon lämmitysjärjestelmän vaihtamista ekologisempaan.

Taustalla on valtiovallan halu kannustaa pientaloasukkaita kohti vähäpäästöisempiä lämmitysmuotoja. Tämä on osaltaan askel kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Jos 2500 pientalon tavoite toteutuu, hiilidioksidipäästöt vähentyisivät vuodessa noin 14,5 kilotonnilla.

Avustus joko 4000 tai 2500 euroa

Avustushakemuksia on lähetetty ELY-keskuksiin vilkkaasti. Viime vuoden syyskuusta lähtien hakemuksia on saapunut lähes 11 000 kappaletta. Jotain lämmitysmuodon vaihdon suosiosta kertoo se, että Pirkanmaan ELY-keskuksessa sisällä olevien hakemusten määrä ylittää avustukseen aiemmin varatut noin 37,4 miljoonan euron määrärahat. ELY-keskukset eivät ole pystyneet käsittelemään kaikkia hakemuksia tavoitteen mukaisessa aikataulussa. Tästä huolimatta myönteisen avustuspäätöksen on saanut tähän mennessä jo noin 4500 hakijaa. Kielteisiä päätöksiä on alle 300. Niiden perusteena on pääsääntöisesti kohteen muu kuin ympärivuotinen asuminen tai lämmitysremontin teettäminen ennen viime vuoden kesäkuun ensimmäiseen päivään asetettua määräaikaa.

Pekka Kalliomäki pitää karkeana arviona avustuksen parantavan työllisyyttä noin 300 henkilötyövuodella. Ympäristöministeriön mukaan avustuksen positiiviset työllisyysvaikutukset alkavat näkyä. Suosituin vaihtoehto öljylämmitykselle on ollut ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä. Lämpöpumppuala onkin kertonut ennätyksellisestä viime vuoden myynnistä.

Avustuksen voi saada myös muihin ekologisiin lämmitysratkaisuihin. Ehtona on, että lämmitysjärjestelmä ei perustu fossiilisille polttoaineille. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalo siirtyy ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Pientalo-omistajalla on vaihtoehtona myös asuinrakennusten energia-avustus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Tätä avustusta myönnetään energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen.

Lisätietoa avustuksen hakua varten

Lue lisää


Asiakaspalvelu ja neuvonta

Lähde: Ympäristöministeriö

Tilaa PRO-uutiskirje

Haluatko tuoreen tiedon kaikista rakentamiseen liittyvistä avustuksista?


Avustustietojen lisäksi runsaasti ajankohtaista ja kiinnostavaa luettavaa Rakentaja PRO:ssa joka viikko.

Tilaa Rakentaja PRO -uutiskirje alla olevalla lomakkeella!


 
Päivitetty
26.2.2021