Espoo vähentää merkittävästi rakennuspäästöjä – Kovat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä

Espoon tavoitteena on päästä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vähentämällä rakennustyömaiden päästöjä.

Espoon kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankareen mukaan työmaiden suurimpia päästölähteitä ovat työkoneet, betonin kuivaus ja rakennusten lämmitys. Muun muassa näihin Espoo keskittyy tavoitellessaan hiilineutraaliutta.

Yksi keinoista on vihreää sähköä käyttävän pyöräkuormaajan vuokraaminen urakoitsijan käyttöön Lukutorin pilottityömaalla. Lisäksi urakoitsijalle annettiin bonusta vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä aina 30 000 euroon asti.

– Mitä enemmän urakoitsija käytti fossiilittomia käyttövoimia kuten vihreää sähköä, biopolttoaineita, biokaasua ja vetyä, sitä enemmän urakoitsija sai bonusta urakkasopimuksessa sovitun mukaan, Espoon kaupungilla Lukotori-hanketta koordinoiva kiertotalousasiantuntija Iina Kallio kertoo.

Espoo on mukana Päästöttömät Työmaat -yhteistyössä. Kaupunki allekirjoitti julkisten hankintojen Päästöttömät Työmaat -”green dealin” Ympäristöministeriön ja muiden isojen kaupunkien kanssa vuoden 2020 syyskuussa. Yhteistyön aikana valmistellaan päästötön työmaa -konseptia, josta julkaistaan opas ensi keväänä. Kaupunkien yhteisrintaman uskotaan olevan tehokas keino vaikuttaa markkinoihin, esimerkiksi vähäpäästöisten työkoneiden ja kuljetuskaluston saatavuuteen ja hinnoitteluun.

Kallion mukaan päästötön tuomaa on nyt Espoon kirkkaana tavoitteena.

– Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä minimiin erilaisin keinoin ja loput kompensoidaan. Lopputulos on hiilineutraali työmaa, hän kommentoi.

Päästötön työmaa ja green deal koskevat Kallion mukaan jatkossa kaikkia rakentamisen työmaita Espoossa: uudis-, infra-, saneeraus- ja purkurakentamista.

Kallion mukaan asukkaat huomaavat päästöttömyystavoitteen meluhaittojen vähenemisenä.

"Sähkökäyttöiset työmaakoneet ovat huomattavasti hiljaisempia. Lukutorin työmaalla pölynsidonta huomioitiin esimerkiksi kivien leikkaamisen yhteydessä. Valumavedet ja siisteys huomioitiin urakkasuunnittelmassa. Nämä kaikki ovat mukana päästötön työmaa -konseptissa."

Iina Kallio, kiertotalousasiantuntija, Espoon kaupunki

Vuoden 2030 loppuun mennessä tavoitteena on, että kaikki työmailla käytettävät työkoneet ja työmaiden sisäisissä kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, joista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

 
Päivitetty
26.2.2021