Näin suunnittelet ja toteutat huoneistokohtaisen ilmanvaihdon

Noin puoleen uusista kerrostaloista rakennetaan huoneistokohtainen ilmanvaihto, sillä sen edut ovat yksiselitteiset: se on energiatehokasta ja asumismukavuus lisääntyy, kun ilmanvaihto on yksilöitävissä huoneistokohtaisesti. Kun kohteeseen valitut koneet sisältävät automatiikkaa, voidaan ilmanvaihto toteuttaa energiatehokkaalla ja tarpeenmukaisella tavalla.

Kohteen kaikki koneet Valloxilta

”Asentajan ja loppukäyttäjän näkökulmasta Vallox on takuu laadusta”, sanoo LVI-asennuksiin erikoistunut Henri Torikka Loimaan HT-Asennuksesta. Yksi Torikan toteuttamista ilmanvaihtourakoista on Loimaan Helmi -uudiskohteen ilmanvaihto.

Seitsenkerroksisen Loimaan Helmen kaikki tilat varustettiin Vallox-ilmanvaihdolla, joissa tekniikkavalinnoilla haluttiin panostaa asumismukavuuteen. Kohteen 15 huoneistossa on MyVallox-huipputekniikalla varustetut Vallox 096 MV-koneet. Katutason liikehuoneistoissa ilmanvaihdosta huolehtivat liiketilakohtaiset Vallox 245 MV -ilmanvaihtokoneet. Kellaritilat pitää raikkaana A+ energialuokan Vallox 145 MV. Kaikissa tiloissa koneiden sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit tekevät ilmanvaihdosta automatisoidun.

Tutustu kohteen ilmanvaihtoon

Huoneistokohtainen ilmanvaihto lisää asumismukavuutta. Tässä kohteessa kaikki ilmanvaihtokoneet ovat Valloxilta: asunnoissa Vallox 096 MV -koneet, liiketiloissa Vallox 245 MV- koneet ja kellarissa Vallox 145 MV-koneet.Huoneistokohtainen ilmanvaihto lisää asumismukavuutta. Tässä kohteessa kaikki ilmanvaihtokoneet ovat Valloxilta: asunnoissa Vallox 096 MV -koneet, liiketiloissa Vallox 245 MV- koneet ja kellarissa Vallox 145 MV-koneet.

Äänet, hajut tai mahdolliset savukaasutkaan eivät voi kulkeutua ilmanvaihdon kautta asunnosta toiseen, koska huoneistojen välillä ei ole kanavayhteyttä. Hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä on vanhoissakin taloissa paloturvallinen, kun kaikki kanavat ja osat sijaitsevat yksittäisessä asunnossa. Kanaviin ei tarvita huoltoa tai tarkkailua vaativia säätö- ja palopeltejä, joiden vikaantumista ei aina edes huomata.

Mikäli rakennettavassa kohteessa on tilaa hyvin niukasti, voidaan ilmanvaihtokoneeksi valita Vallox 51 K MV tai Vallox 51 MV. K-malli sisältää tyylikkään Captura-kuvun ja se asennetaan integroidusti keittiökaapistoon. Vallox 51 MV on puolestaan syvyyssuunnassa niin kapea, että sen voi asentaa esim. wc-istuimen yläpuolelle.

Asennustapa voi tuoda yllättävää hyötyä

Loimaan Helmessä huoneistojen Vallox 096 MV -koneiden asennus kattoasennuslevyä käyttäen mahdollisti sen, että kanavointityö ja koneiden asennus voitiin tehdä eri aikaan. Lisäksi se mahdollisti koneiden tuonnin rakennustyömaalle vasta kun niiden asennus, mittaus- ja säätötyöt alkoivat.

Huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla varustetussa rakennuksessa ilmanvaihto ei muutu ulkolämpötilojen vaihdellessa. Kun kanavayhteyttä asunnoista toiseen ei ole, kerrostaloissa usein kiusallinen ns. savupiippuilmiö ei voi tehdä talvisin ylimpien kerrosten asuntoja ilmanvaihtokanavien kautta ylipaineisiksi. Myöskään alempien kerrosten poistoilmanvaihto ei lisäänny pakkasilla, jolloin ei synny kasvavaa alipainetta, ilmavuotoja rakenteista ja vetoa.

Loimaan Helmessä, kuten monessa muussakin nykyaikaisessa kohteessa, kaikki koneet valitaan samalla ohjaustavalla. Asentajalle helpotusta tuo se, että MyVallox -koneet sisältävät integroidut kosteus- ja hiilidioksidianturit. Niitä ei siis tarvitse asentaa erikseen.

Huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä on lähtökohdiltaan yksinkertainen, helppo säätää ja nopea ottaa käyttöön. Tasavirtapuhaltimet ovat portaattomasti säädettävissä ja tulo-poisto-suhdetta voi säätää erikseen. Käyttöönoton voi tehdä asunto kerrallaan sitä mukaa, kun ilmanvaihtoasennukset etenevät, vaikka kaikki asunnot eivät olisikaan vielä valmiita.
 

Muistilista asuntoilmanvaihdon suunnittelijalle

Kotona/poissa/tehostus: Mitoita perusilmanvaihto kotona-tilanteen mukaan. Silloin myös makuuhuoneiden ilmanvaihto on riittävä. Merkitse myös tehostusarvot ilmanvaihtosuunnitelmaan. Kun poissa-ilmavirratkin ovat ilmanvaihtosuunnitelmassa, ei säätäjän tarvitse arvailla.

Raittiin ilman sisäänotto/ulospuhallus: Ulko- ja jäteilmakanavat tulisi suunnitella mahdollisimman lyhyiksi. Vallox Out/in Varion avulla huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen ilman sisäänotto ja ulospuhallus on nyt toteutettavissa tyylikkäästi ja toimintavarmasti, täyttäen myös Ympäristöministeriön asetuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

Tarpeenmukainen ilmanvaihto: On järkevää säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Ilmanvaihdon säädön voi jättää myös automatiikan tehtäväksi. MyVallox-koneisiin integroitujen kosteus- ja hiilidioksidiantureiden avulla saa aikaan älykkään kotona/poissa/tehostus-automatiikan sekä huoneistoihin että yleisessä käytössä oleviin tiloihin. On yleensä edullisempaa rakentaa ilmanvaihdon ohjaus antureiden varaan kuin liittää koneeseen ulkopuolisia ohjauksia.

Ulkoiset sähköliitännät: Ilmoita muiden osa-alueiden suunnittelijoille tarvittavat liitännät. Kaapelityypit löytyvät ilmanvaihtokoneiden ohjeista sekä ulkoisista sähkökytkentäkaavioista. Määritä suunnitelmaan myös ohjaimien, antureiden ja kytkimien paikat.

Käytä suunnittelun apuna Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmaa: sillä voi helposti valita halutulla toiminta-alueella toimivan ilmanvaihtokonemallin, ja sieltä löytyy kaikki valinnassa tarvittava koneiden tekninen tieto. Ohjelma mahdollistaa mm. ääni-, energia- ja elinkaarikustannusten laskennan.

Valloxin ilmanvaihtokoneiden valikoista löytyy koneita eri kokoisiin kohteisiin ja eri asennuspaikkoihin. Valloxin ilmanvaihtokoneiden valikoista löytyy koneita eri kokoisiin kohteisiin ja eri asennuspaikkoihin.
 
Päivitetty
23.2.2021