Nelostien uudenlainen meluseinä syntyy kuusesta – Etuna pitkä käyttöikä ja nopeampi asennus

Keiteleellä on kehitetty uudenlainen äänivallielementti, joka on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Nelostiellä on käynnissä tämän hetken suurin moottoritieurakka Suomessa. Kaikkiaan 139 miljoonan euron hankkeen yksi mielenkiintoisimmista yksityiskohdista on kuusesta valmistettu meluseinä, jollaisia ei ole muualla Suomessa. Seinää nousee moottoritien varrelle 12 000 neliömetriä.

Tähän mennessä meluaidoista suurin osa on valmistettu betonista. Sitä vanhemmat, puiset seinät ovat materiaaliltaan kestopuuta.

– Kehitystyötä on tehty vuosien 2014 ja 2016 aikana. Kävimme tuolloin erilaisia rakenneratkaisuja läpi ja testasimme omassa laboratoriossamme ääneneristävyyttä erilaisilla materiaaleilla, Sepa Oy:n kehitysjohtaja Olli Hentunen kertoo.

Sepa on Keiteleellä päämajaansa pitävä yritys, joka on kehittänyt kuusimoduuleista uudenlaisen meluaidan. Yrityksen innovaatio on valmistusprosessissa, joka mahdollistaa puisten meluseinien suurempaan tuotantomäärän ja nopeamman asennuksen.

– Puuseiniä on tehty pienimuotoisemmin, osittain paikan päällä, Nelostien moottoritiehankkeen tilaajana toimivan Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen sanoo.

Kuusimoduulien etuna on muun muassa se, että ne ovat tasalaatuisia, kuivia ja valmiina asennettavaksi. Moduuleita saa varastotuotteina. Lisäksi käyttöikä on selvästi pidempi kuin kestopuulla.

Ilmakenno tehostaa äänen eristystä

Sepa Oy käyttää moduuleissa lujuuslajiteltua ja mitallistettua kuusisahatavaraa. Valmiit moduulit ovat saaneet ainoina puisina meluseininä Suomessa CE-merkinnän. Sillä todistetaan riittävä melunvaimennuskyky.

– Valmistusprosessi on pyritty saamaan niin automatisoiduksi kuin mahdollista. Teimme noin seitsemän miljoonan euron investoinnin vuonna 2017, minkä ansiosta tuotannon tehokkuus on noussut erittäin kilpailukykyiseksi, Hentunen jatkaa.

Moduulit ovat noin 6,5 metriä pitkiä ja 2,5–3,3 metrejä korkeita valmiselementtejä, jotka nostetaan nosturilla perustusten päälle. Moduulien ulkoverhous on kuusta ja sisärakenne havuvaneria. Puuosien välissä olevat ilmakennot tehostavat äänen eristystä.

Hentusen mukaan kuusi valittiin pääraaka-aineeksi, koska sen työstettävyys ja lujuus peittoavat männyn.

Kuusimoduulien asennus eroaa tavallisista meluseinistä. Moduulit asettuvat perustusten päälle, irti maasta. Kapea peltikate suojaa niitä suoralta kastumiselta.

Sepa Oy:n investointi synnytti tuotantolaitokseen testilaboratorion ääneneristävyyden mittaamiseen.

– Mittausmenetelmänä oli EU:n hyväksymä Adrianne-menetelmä. Ratkaisumme ääneneristävyys on 33 desibeliä, mikä ylittää selvästi CE-merkinnän vaatimuksen 25 desibelin ääneneristävyydestä, Hentunen kertoo.

Sepan valmistamat moduulit ovat herättäneet kysyntää myös Ruotsista, missä meluseiniä käytetään Suomea enemmän.

 
Päivitetty
5.2.2021