Toiko vuoden vaihtuminen muutoksia paikkakuntasi pientaloprojektien kosteudenhallintaan?

Joillakin paikkakunnilla pientaloprojektien kosteudenhallinnalle tuli vuoden alusta uusia vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan rakennusalalla tunnusta saaneen Kuivaketju10- toimintamallin käyttö. Vaatimukset otetaan käyttöön muun muassa Oulussa.

Kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämisen ohella pientalohankkeessa on osoitettava kokonaisvaltaisen kosteudenhallinnan toteuttaminen siihen suunnitellulla toimintamallilla eli Kuivaketju10-järjestelmällä tai omalla tarkalla hankekohtaisella toimintamallilla. Kuivaketju10 on ollut käytössä rakennusalalla usean vuoden ajan.

TTS-Työtehoseuran kouluttaja Sauli Paloniitty huomauttaa, että Ympäristöministeriön asetus kosteudenhallinnasta on tullut voimaan jo vuoden 2018 alusta.

– Sen jalkauttaminen on alkanut pikku hiljaa ja yhä enemmän sen vaatimuksia ja periaatteita aletaan vaatia myös pientalohankkeilta. Käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla. Osassa kuntia ja kaupunkeja vaatimukset ovat olleet voimassa jo vuoden 2018 alusta.

Paloniitty korostaa kosteudenhallinnan merkitystä rakennushankkeen kaikissa eri vaiheissa. – Kukaan ei halua rakennuttaa tai asua sellaisessa rakennuksessa, jossa jo rakennusaikana on pilattu rakennusmateriaaleja. Monina syksyinä Suomessa on ollut hyvin pitkiä kosteita ja lämpimiä jaksoja, jolloin materiaalien mikrobivaurioituminen on ollut mahdollista. Jos rakenteita päästetään kastumaan vesisateessa tai niitä ei kuivateta riittävästi, vaurioprosessit alkavat melko nopeasti. Kosteudenhallinta tarkoittaa sitä, että materiaalien ja rakenteiden kosteus tiedetään koko hankkeen ajan. Tämä tarkoittaa jatkuvaa mittaamista ja seurantaa.

Laadunvalvontamittaukset tärkeä osa kosteudenhallintaa

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan rakennushankkeessa on huomioitava kosteudenhallinta laatimalla kosteudenhallintaselvitys. Siinä käydään läpi kosteushallinta rakentamispäätöksestä talon käyttöönottoon saakka.

Rakennusvalvonta aikoo kohdistaa jatkossa nykyistä enemmän viranomaisvalvontaa pientalojen rakennushankkeiden kosteudenhallintaan. Laatua voidaan lisätä kosteudenhallinnan huomioimisella jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Valvonnan lisäämisellä pyritään parantamaan rakentamisen laatua.
Kosteudenhallintakoordinaattorilta edellytetään usein vastaavan työnjohtajan pätevyyttä.

– Lisäksi koordinaattorin tulee olla perehtynyt kosteudenhallintaan muun muassa täydennyskouluttautumalla kosteudenhallintakoordinaattoriksi tai hänellä pitää olla muutoin aiheeseen koulutusta ja työkokemusta. Lopullisesti pätevyyden kelpoisuudesta päättää rakennusvalvontaviranomainen. Pientalohankkeissa yleistä on, että koordinaattorina toimii vastaava työnjohtaja tai pääsuunnittelija, jos henkilöllä on siihen riittävää osaamista ja kokemusta, Paloniitty selvittää.

Kokonaisvaltainen kosteudenhallinta osoitetaan muun muassa ennakkosuunnittelulla, johon kuuluu kosteudenhallintaselvitys sekä työmaakohtainen kosteudenhallintasuunnitelma. Oleellista ovat myös eri työvaiheiden tarkistukset ja suunnittelijoille sekä työmaahenkilöille tehdyt tarkastuslistat. Paloniityn mukaan kosteudenhallintaan kuuluvat myös hankkeen dokumentointi ja laadunvalvontamittaukset kuten kosteus- ja tiiveysmittaukset sekä lämpökuvaukset.

Kuivaketju10:n vaihtoehtona on hankekohtainen toimintamalli, joka on pientalohankkeessa kuivaketjumenetelmää suppeampi. Lähinnä kyse on tarkastuslistasta ja laadunvalvontamittaukset sisältävästä suunnitelmasta.
Kuivaketju10 on maksuton nettiselainpohjainen toimintamalli, joka ohjaa hanketta sen eri vaiheissa. Se sisältää suunnittelijoille, tilaajalle, urakoitsijoille, rakennusvalvonnalle ja valvojille omat tarkastuslistat, joista jokaisen tulee huolehtia.
 

TTS kouluttaa ammattilaisia

TTS Työtehoseura kouluttaa rakennusalan asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Koulutuskalenterimme monipuolinen tarjonta mahdollistaa asiantuntijuuden kehittämisen työskentelyn ohessa tai kokopäiväisenä opiskelijana - tarpeesi mukaan. Alla olevista linkeistä voit tutustua työnjohtokoulutuksiin sekä henkilösertifikaattiin valmistaviin koulutuksiin.

HUOM! Koulutusta myös etänä.

Kosteudenhallintakoordinaattori PRO

Kuivaketju-10

Rakenteiden kosteudenmittaaja

Talonrakennusalan täydennyskoulutusta


 
Päivitetty
3.2.2021