Vuokranantajat kavahtaa taloyhtiölainojen verovähennyksen poistamista: ”Aiheuttaisi paljon sotkua asuntomarkkinoille”

Hallitusohjelmaan kirjattiin vuoden 2019 kesäkuussa selvitys taloyhtiölainan verovähennysoikeuden rajoittamisesta vuokratuloista. Päätöstä asiassa ei ole vielä tullut, mutta aihe on kuuma peruna erityisesti vuokranantajien keskuudessa.

Suomen Vuokranantajien mielestä kaavailtu vveronkiristys iskisi kovaa rakentamiseen ja korjaamiseen.

– Nyt kannattaa harkita uudelleen. Jopa valtiovarainministeriön oma rakennusalan suhdanneryhmä on uusimmassa katsauksessaan todennut heikkenevässä suhdannetilanteessa olevan tärkeää, ettei asuntokysyntää heikennetä esimerkiksi veroratkaisuilla. Kyse on asuntosijoittajille esitetystä veronkiristyksestä, jolla aiheutettaisiin paljon sotkua asuntomarkkinoille, Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes toteaa.

Hän pelkää, että mahdollisella veronkiristyksellä olisi vakavia seurauksia uudisrakentamiselle.

– Arviomme mukaan taloyhtiölainan verovähennysoikeuden poistaminen vähentäisi merkittävästi sijoittajien kiinnostusta uudiskohteisiin. Monissa uudiskohteissa piensijoittajat ovat tärkeitä kohteen käynnistymisen kannalta, koska he varaavat asuntoja hyvin alkuvaiheessa. Tällöin sijoittajien kiinnostuksen hiipumisella voi olla iso vaikutus siihen, lähdetäänkö kohdetta ylipäätään toteuttamaan vai ei.

”Vaihtoehtona taloyhtiölainojen lainakatto”

Verovähennysoikeuden rajoittamista on perusteltu muun muassa makrovakaudella ja kotitalouksien velkaantumisella.

– Kotitalouksien velkaantumiseen olisi järkevämpää puuttua asettamalla esimerkiksi lainakatto taloyhtiölainoille. On myös hyvä huomioida, että taloyhtiölainojen kasvu on joka tapauksessa kääntynyt laskusuuntaan suhdanteen muuttuessa.

Hughes ei ymmärrä myöskään perustelua, jonka mukaan uudistus tasapäistäisi eri sijoitusmuotojen verokohtelua.

"Tässä ei ole otettu huomioon sitä, että kokonaisia kiinteistöjä omistavat tahot voivat jatkossakin tehdä poistoja hankintahinnasta, mikä vastaa mekanismiltaan täysin taloyhtiölainojen verovähennysoikeutta. Veronkiristys kurittaisi piensijoittajia ja siirtäisi vuokramarkkinoiden painopistettä isojen kansainvälisten kiinteistösijoittajien suuntaan."

Vuokranantajat on kannattanut taloyhtiölainoille 60-70 prosentin lainakattoa asunnon velattomasta hinnasta.

Kaupungistumisen edelleen lisääntyessä Hughes näkee, että asuntojen tarve isoissa kaupungeissa kasvaa edelleen.

– Suomessa tarvitaan lisää asuntoja alueille, jonne ihmiset haluavat muuttaa. Olemme huolissamme siitä, että veronkorotus vaikuttaa asuntojen tarjontaan vähentävästi eli että uusia asuntoja ei enää rakenneta riittävästi vastaamaan niiden kysyntään.

Suomen Vuokranantajien mukaan taloyhtiölainan verovähennysoikeuden rajoittaminen voisi siirtää vuokramarkkinoiden painopisteen muuttumisen isojen kansainvälisten kiinteistösijoittajien suuntaanSuomen Vuokranantajien mukaan taloyhtiölainan verovähennysoikeuden rajoittaminen voisi siirtää vuokramarkkinoiden painopisteen muuttumisen isojen kansainvälisten kiinteistösijoittajien suuntaan
 
Päivitetty
29.1.2021