Uusi sertifikaatti pyrkii helpottamaan menestystä tarjoushankinnoissa – ”Tavoitteena nostaa laadun merkitystä”

TT-sertifikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran rakennusautomaatioalan yritykselle. Kysyimme, millä perusteilla sertifikaatti myönnetään ja mitä hyötyä siitä arvioidaan olevan yritykselle.

Tamperelainen rakennusautomaatiourakoitsija DDC-Tekniikka sai TT-sertifikaatin ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. Toimitusjohtaja Jussi Leinonen ja projektipäällikkö Anne Liukkonen vastaavat yrityksen arjen pyörittämisestä. Kuva: Opa LatvalaTamperelainen rakennusautomaatiourakoitsija DDC-Tekniikka sai TT-sertifikaatin ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. Toimitusjohtaja Jussi Leinonen ja projektipäällikkö Anne Liukkonen vastaavat yrityksen arjen pyörittämisestä. Kuva: Opa Latvala

DDC-Tekniikka Oy:lle on myönnetty Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n talotekniikkasertifikaatti ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. Kyseessä on kansainväliset kriteerit täyttävä laatutunnus, jonka avulla talotekniikka-alalla toimiva yritys voi saada julkisissa tarjoushankinnoissa lisäpisteitä laadukkaasta toiminnasta. DDC-Tekniikka vastasi viime vuonna muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan uuden F-rakennuksen ja Hämeenlinnan naisvankilan automaatiourakoista.

Talotekniikkasertifikaatti on Setin uusin tuote. Tällä hetkellä TT-sertifioituja yrityksiä on kuusi.

Talotekniikkasertifikaatti sisältää sähkö-, LVI-, rakennusautomaatio- ja turvaurakointitoiminnan arviointikriteerit. Sertifikaattia voi hakea yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Sertifioitu yritys laatii kattavan toiminnanohjausjärjestelmän, jossa kuvataan yrityksen toimintatavat ja vastuut.

Sertifioitavan yrityksen on täytettävä tietyt vaatimukset, joista löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Yrityksellä tulee olla laadittuna ja käytössä toiminnanohjauskäsikirja, jossa kuvataan yrityksen tapa toimia. Lisäksi siihen on kirjattuna myynti-, asennus-, laskutyö-, ylläpito- ja kunnossapitoprosessit.

Sertifioinnin vaatimuksina ovat lisäksi muun muassa vähintään viisi toteutunutta referenssikohdetta sertifioitavalta toimialalta sekä kunnossa oleva toiminnanvastuuvakuutus.

Tamperelainen rakennusautomaatiourakoitsija DDC-Tekniikka sai TT-sertifikaatin ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. DDC-Tekniikan henkilökuntaa kokoontui syksyllä uuden Pirkkalan toimiston pihalle. Kuva: Opa LatvalaTamperelainen rakennusautomaatiourakoitsija DDC-Tekniikka sai TT-sertifikaatin ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. DDC-Tekniikan henkilökuntaa kokoontui syksyllä uuden Pirkkalan toimiston pihalle. Kuva: Opa Latvala

Lisäpotkua julkisiin tarjoushankintoihin

Yritys voi hakea TT-sertifikaattia ottamalla yhteyttä Setiin.

– Sähköisen hakemuksen ja sen liitteenä toimitetun toiminnanohjauskäsikirjan perusteella katselmoidaan yhdessä Setin kanssa toiminnanohjauskäsikirja ja sovitaan arviointikäynnistä, Seti Oy:n toimitusjohtaja Olli Vitikka kertoo.

Vitikan mukaan toiminnanohjauskäsikirja on oleellisin vaatimus sertifikaatin saamiseksi.

– Sen rakentaminen, ylläpito ja jalkauttaminen koko yrityksen henkilöstön tietoisuuteen on ehdottomasti tärkein asia sertifioidun yrityksen kannalta. Kaikkien vaatimusten täyttyminen on edellytys sertifikaatin saamiseksi, mutta auditointikäynneillä keskitytään todentamaan toiminnanohjauskäsikirjaan kuvattujen menettelytapojen toteutuminen yrityksen käytännön toiminnassa, hän jatkaa.

Sertifikaatista toivotaan lisäpotkua esimerkiksi yritysten julkisiin tarjoushankintoihin, joissa TT-sertifioitu yritys voi saada lisäpisteitä laadukkaasta toiminnasta.

– Nykyään TT-sertifikaatin kaltaiset laatutunnukset ovat yhä useammin osana pisteytysjärjestelmää, jolloin sertifioitu urakoitsija voi erottua myös laadukkaalla työllä. Tämä myös nostaa toivottavasti laadun entistä tärkeämmäksi valintakriteeriksi rakennusalalla tulevaisuudessa. Sertifikaatin avulla urakoitsija voi osoittaa tilaajalle, että toiminta on laadukasta, pitkäjänteistä ja luotettavaa. Yksinkertaisesti tilaaja tietää tarkemmin, mitä saa. Yritykselle toiminnanohjausjärjestelmän tekeminen tuo säästöjä ja helpottaa esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämistä, Vitikka jatkaa.

 
Päivitetty
29.1.2021