Teräksinen moduulirakentaminen on ekologinen vaihtoehto

Moduulirakentaminen on helppo ja turvallinen tapa rakentaa nopeasti asunto-, sairaala- tai toimistomoduuleita. Aulis Lundell Oy on innovoinut muuntojoustavia tilaratkaisuja sekä ihmisten että rakennusmääräysten muuttuviin tarpeisiin. Moduulirakentamista on tehty jo aikojen alusta puusta, mutta Aulis Lundell Oy:n moduulien rungot tehdään kierrätettävästä ja turvallisesta teräksestä.

Aulis Lindell Oy:n moduleita on helppo yhdistää kokonaisuuksiksi, joista voi helposti jälkeenpäin lisätä tai poistaa moduuleita tarpeen vaatiessa.Aulis Lindell Oy:n moduleita on helppo yhdistää kokonaisuuksiksi, joista voi helposti jälkeenpäin lisätä tai poistaa moduuleita tarpeen vaatiessa.Moduulit tehdään kuivissa olosuhteissa pintavalmiiksi, jolloin materiaalit eivät altistu kosteudelle. Lisäksi teräs runkomateriaalina on M1 -sisäilmaluokkaan kuuluva materiaali, jolloin sisäilma on paras mahdollinen. Moduulirakentaminen säästää ympäristöä, materiaaleja ja rakentamiseen kuluvaa aikaa eli on elinkaarilaadukas kokonaisuus, kun kaikki on huolella suunniteltu ja valmistettu etukäteen tehtaalla.

Ennen kuljetusta työmaalle moduulit suojataan erittäin huolellisesti Aulis Lundell Oy:n kokoonpanossa.Ennen kuljetusta työmaalle moduulit suojataan erittäin huolellisesti Aulis Lundell Oy:n kokoonpanossa.

Moduulirakentaminen on elinkaariajattelua

Teräksen ehdottomana etuna runkomateriaalien on sen keveys ja lujuus. Moduuli, jossa on teräsrunko painaa yli kolmasosan vähemmän kuin vastaava puurunkoinen moduuli on ekologinen ja taloudellinen. Koska kuljetukset ovat yksi moduulirakentamisen akileenkantapäistä, on keveydellä suuri merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen. Logistiikka kulkee kevyemmin ja vähemmän luontoa rasittavammin. Rakenteiden keveys vaikuttaa osaltaan myös maansiirtotöihin – kevyempi rakenne, kevyemmät perustukset. Teräsrunkoinen talo on näin ollen puurakenteista taloudellisempi ratkaisu.

Kylmäsillat ovat kaikessa rakentamisessa eräs haitoista. Kylmäsiltoja muodostavat hyvin lämpöä johtavat rakennusmateriaalit, kuten teräs ja betoni. Moduulitalojen teräsrunko valmistetaan termotetuista erikoisvalmisteisista teräsprofiileista. Teräsprofiilin uumarei´itys on osa Aulis Lundell Oy:n teräsosaamista ja pitkäjänteistä kehitystyötä keveiden rakenteiden kanssa. Sijoittamalla tietynmittaiset reiät oikealla etäisyydellä- sekä kuviolla toisistaan, saadaan rungossa profiilin kylmäsilta katkaistua tehokkaasti.

Innovointi on tuottanut Aulis Lundell Oy:n moduulirakentamiseen monia hyödyllisiä ratkaisuja.Innovointi on tuottanut Aulis Lundell Oy:n moduulirakentamiseen monia hyödyllisiä ratkaisuja.

Perinteisen moduulirakentamisen haitaksi voidaan laskea niiden joustamattomuus. Jälkeenpäin tehtävät muutokset voivat osoittautua melko kalliiksi ja kohtuuttomiksi toteuttaa. Aulis Lundell Oy on kehittänytkin muuntojoustavaa moduulirakentamista. Nykyiseen moduuliratkaisuun pystytään liittämään uusia moduuleita tulevaisuudessa ja koko rakennusta voidaan siirtää tai lisätä neliöitä aina tarvittaessa. Rakenteet ovat muutettavissa jälkikäteen ja tekniikka helposti löydettävissä.

Rakentamisessa ollaan aina sään armoilla ja rakenteiden kuivana pysyminen on ehdoton edellytys terveeseen rakennuskantaan. Moduulirakentamisessa kokoonpanon tapahtuessa sisätiloissa, vältytään vaihtelevien säiden aiheuttamat rakennusaikaiset vauriot. Huomioon otettavaa on myös se seikka, jos rakennushankkeesta noin 85 % siirtyy sisätiloihin, säästytään rakennettavalla tontilla melulta, saasteelta ja rakennusjätteeltä huomattavasti enemmän.

Tutustu PROMODI-taloon >>

Lohjan asuntomessuille nouseva Promodi-talo esittelee moduulirakentamisen arkkitehtonisia vaihtoehtoja.Lohjan asuntomessuille nouseva Promodi-talo esittelee moduulirakentamisen arkkitehtonisia vaihtoehtoja.

Aulis Lundell Oy:n moduulit saa tilattua kohteeseen lisäksi sisätilaoiltaan valmiilla kipsipinnalla ja ulkopinnan sadetakkipellillä. Moduulit ovat näin tontilla vedenpitäviä jo sinne saapuessaan.

– Kun osat valmistetaan kontrolloidussa ympäristössä ja kokoonpano tapahtuu nopeasti, kosteusvaikutukset pystytään minimoimaan, kertoo Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell.

Elinkaariajattelulla professori Hedmanin mukaan moduulin elinkaari on mahdollisesti pidempi kuin yhden rakennuksen elinkaari. Viimeisenä resurssien hyödyntämisen mahdollisuutena on moduulin rakennusmateriaalien kierrätys.

Moduulirakentamisen etuja:

  • Moduulit on helppo yhdistää suuriksikin kokonaisuuksiksi, joihin moduuleita voi lisätä ja mahdollisesti myös poistaa
  • Muuntojoustavia ja lisäksi siirrettäviä
  • Teräksen lujat ominaisuudet tekevät moduuleista kevyitä. Teräsrunkoinen moduuli painaa yli kolmasosan vähemmän kuin vastaava puurunkoinen moduuli
  • Mahdollisia käyttökohteita: Hotellihuoneet, sairaala -moduulit ja omakotitalot sekä täydennysrakentaminen
  • Voidaan pinota 1–4 kerrosta päällekkäin ilman ulkoista runkorakennetta; tekniikka asennetaan korotuslattian ja alas lasketun katon sisään huonekorkeutta uhraamatta ja kytketään kohteen mukaan

Moduulielementit ovat modernin rakentajan valinta

Aulis Lundell Oy:lle teräsrakenteiden moduulitalon kehittäminen on osa yhtiön strategiaa tuottaa korkean lisäarvon rakennustuotteita. Yhtiö valmistaa muun muassa teräsrunkoisia väliseinä- ja liukuovielementtejä, alakattoja ja lattioita sekä teräsrankoja ja niihin perustuvia julkisivujärjestelmiä. Pitkälle jalostetut tuotteet lisäävät tarkkuutta ja tehokkuutta rakentamisessa. Valmistamme kaikki moduulit pysyvien rakennusten rakennusmääräyksillä.
 

– Innovaatioprosessimme on tuottanut myös monia ratkaisuja moduulirakentamiseen. Moduulitalot ovat nopeita koota, sopivat laadukkaiksi työmaa-asunnoiksi, sillä talotekniikka saadaan rakenteiden sisään jo tehtaalla. Samat ratkaisut sopivat myös asuntorakentamisen moduuleiksi, kun rakentamiseen halutaan parasta elinkaarilaatua, Lundell jatkaa.

Moduulirakentamisen historia

Moduulirakentaminen ei maailmanlaajuisesti ole uusia asia. Modulaarisen rakentamisen esiasteita löytyy jo vuodelta 1103 Kiinasta, jossa laadittiin sen aikaisen rakentamisen yksityiskohtainen ohjeisto. Suomessa modulaarinen rakentaminen yleistyi vasta sotien jälkeen 1940-luvulla, joka otti suuresti vaikutteita saksalaisen arkkitehdin Ernst Neufertin julkaisemasta suunnitteluohjeistuksesta. Tampereen teknillisen yliopiston professorin Markku Hedmanin mukaan esimerkiksi vuosina 1968–1970 luotu BES-rakennusjärjestelmä perustui yksinomaan tuotannon ehdoilla kehitettyyn ja tänäkin päivänä lähes kaikessa rakentamisessa käytössä olevaan 3M-mittajärjestelmään.

Concells -hankkeen asuntosuunnitteluosion vastuullisen johtajan Professori Hedmanin mukaan on todettu, että nykyaikaisen rakentamisen haasteena on kestävän rakentamisen kokonaisvaltainen toteuttaminen, josta modulaarinen rakentaminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta erityisen merkittävässä asemassa.

Tähän haasteeseen pyrkii myös Aulis Lundell Oy omalta osaltaan vastaamaan.


 
Päivitetty
14.1.2021