Lyyra-hanke vie kestävää kehitystä eteenpäin rakennusalalla – Syynissä muun muassa majoitusjärjestelyt

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama palvelualan konserni Ylva vaatii reiluja työmarkkinoita ja harmaan työvoiman kitkemistä rakennusalalta.

Ylva on julkaissut rakennusalan alihankintasopimuksiin liitettävän ohjeistuksen, johon sitoutumista edellytetään kaikilta Lyyra-rakennushankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä.

Kallion purettavien virastorakennusten tilalle nouseva Lyyra on kolmesta rakennuksesta koostuva kortteli, joka tuo alueelle uusia palveluita, toimistotiloja sekä asuntoja. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 100 miljoonaa euroa.

– Meille on itsestäänselvyys, että työtä tehdään terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, siitä saadaan asianmukainen palkka ja työntekijöitä kohdellaan ihmisarvoisesti niin työehtojen kuin majoituksenkin osalta. Siksi ponnistelemme Lyyran työmaalla sen eteen, että tämä aidosti toteutuisi, Ylvan kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja Antti Ruuska kertoo. Mukana ohjeistuksen teossa ovat olleet myös muun muassa Rakennusliiton, työ- ja elinkeinoministeriön, SAK:n ja Helsingin kaupungin edustajat. Rakennusliitto on omalta osaltaan kiitellyt hanketta.

– Rakentamisen kulttuuria täytyy muuttaa. Todellisuus usealla työmaalla ei valitettavasti heijasta Suomen hyvää lainsäädäntöä. Työntekijöitä kohdellaan huonosti ja epäreilusti, alipalkkausongelmat ovat lähes arkipäivää, liiton asiantuntija Nina Kreutzman sanoo.

"Majoituksen puutteet irtisanomisperuste"

Ylvan ohjeistus käydään läpi kaikkien Ylvan rakennushankkeiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden kanssa. ”Inklusiivisuutta” rakennetaan kolmella eri tasolla, josta ensimmäinen koskee työturvavallisuutta, seuraava työmaiden inklusiivisuusperiaatteita ja kolmas omistajuuden ja osaamisen vahvistamista työmailla.

Lyyran mukaan työmaalla panostetaan yksinkertaisiin, työmaa-arkea parantaviin ratkaisuihin kuten sosiaalitilojen siisteyteen ja väljyyteen, kuivaustiloihin, ruokailutilojen riittävyyteen, toimiviin jääkaappitiloihin ja työmaa-alueelle sijoitettaviin lämmitettyihin käymälätiloihin.

Tarkemmat ohjeistukset työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja harmaan talouden torjuntaan on kerrottu erillisissä urakka- ja toimitussopimuksen liitteissä.

– Alan yleisestä käytännöstä poiketen me varaamme itsellemme inkluusioliitteessä mahdollisuuden vaatia kumppaneiltamme tarkempia selvityksiä työntekijöiden majoitusjärjestelyistä. Jos riittäviä selvityksiä ei toimiteta, tai havaitsemme majoituksessa merkittäviä puutteita, kyseessä on irtisanomisperuste urakoille, Antti Ruuska kertoo.

Palaute suoraan tilaajalle

Ruuskan mukaan rakennushankkeissa tyydytään nykyään liikaa lainsäädännön minimitasoon.

– Samalla saatetaan ummistaa silmiä alihankintaketjuissa tapahtuvilta ongelmilta, joko tarkoituksella tai tiedostamatta. Me haluamme tuoda ongelmat puheeksi työmailla ja ratkoa niitä aktiivisesti. Kaikessa Lyyran työmaan arjen vuorovaikutuksessa ja työmaan palavereissa ja viestinnässä nostetaan inklusiivisuusaiheet puheeksi samalla tavalla kuin muutkin urakoiden asiat, esimerkiksi työturvallisuus.

Siltä varalta että työntekijät eivät koe voivansa tuoda puutteita ja ongelmia esiin lähiesimiestensä tai työmaan työnjohdon kautta, Lyyra on luonut työmaalle palautekanavan, johon kuka tahansa voi antaa palautetta nimettömänä.

– Tämä palaute menee työmaaorganisaation ohi suoraan tilaajalle, eli meille Ylvalle. Kaikki palautteet käsitellään asian vaatimalla vakavuudella. Tällaista kanavaa emme ole muilla työmailla vielä havainneet.

Ylva pyrkii kannustamaan urakoitsijoita keskustelevaan kulttuuriin. Tähän pyritään muun muassa tarjoamalla urakoitsijoiden käyttöön viihtyisät sosiaalitilat.

 
Päivitetty
8.1.2021