Rakentaja, muista työturvallisuuskurssi myös korona-aikana: Vältä mahdolliset sanktiot

Asiantuntija muistuttaa, että yritysten on huolehdittava työturvallisuuslain mukaisesta koulutuksesta, vaikka korona on estänyt paikan päällä tapahtuvat luokkahuonekoulutukset.

Koronapandemia on estänyt paikan päällä tapahtuvat työturvallisuuskoulutukset. Tämä on voinut aiheuttaa haasteita alan yrityksille. Pääosin yritykset ovat kuitenkin kantaneet vastuunsa hyvin, sillä Työturvallisuuskeskus ry:n tilastojen mukaan vuoden 2020 aikana suoritettiin yli 130 000 koulutusta eli yli 80 prosenttia normaalin vuoden tasosta.

Korona-aika on lisännyt online-kurssien tarjontaa. Yksi järjestäjä on Soprano, joka tarjoaa itseopiskeluna suoritettavia online-kursseja. Yritys kertoo, että kaikki sen uudet virallisesti sertifioidut suoritukset kirjataan kansalliseen pätevyysrekisteriin ja ovat ensimmäistä kertaa voimassa myös kansainvälisesti.

– Pätevyyskoulutuksien suoritusmäärät ovat jääneet alhaisemmalle tasolle kuin aikaisempina vuosina. Pätevyydet ja luvat kuitenkin vanhenevat normaalin aikataulun mukaan, Sopranon vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi muistuttaa.

Tärkeä koulutus tapaturmien välttämiseksi

Työturvallisuuskoulutusten avulla varmistetaan työturvallisuus yritysten yhteisillä työpaikoilla. Yli miljoona suomalaista on saanut koulutuksen, jonka tavoitteena on vähentää työtapaturmien ja vaaratilanteiden määrää työpaikoilla. Tehtaille ja rakennustyömaille ei enää pääse ilman työturvallisuuskoulutusta. Sama vaatimus koskee myös teollisuuden ja rakennusalan vierailijoita kuten tavarantoimittajia. Jokainen työnantaja päättää itse, mitä koulutuksia se hyväksyy työturvallisuusosaamisen osoittamiseksi.

Koulutuksen laiminlyönneistä voi seurata vakavia seurauksia yritykselle.

– Jos henkilöllä ei ole työnantajan tai tilaajan edellyttämiä pätevyyksiä, töiden tekeminen tyypillisesti estyy, Lautanen-Nissi sanoo.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää pystyä luotettavalla ja dokumentoidulla tavalla osoittamaan antaneensa riittävä perehdytys turvallisiin työtapoihin. Työturvallisuuskoulutusta käytetään osana työturvallisuuslain vaatimaa työntekijän perehdytystä ja sen suoritus vanhenee viiden vuoden välein.

Työtapaturman sattuessa todistustaakka on työnantajalla. Laiminlyöntien seurauksena voidaan yritykselle määrätä oikeudessa sanktioita. Vahinkotilanteessa myös vakuutusten voimassaolo on liitetty työntekijän suorittamiin pätevyyskoulutuksiin.

”Itseopiskelu joustava tapa oppia”

Sopranon tarjoaman työturvallisuuskurssin voi suorittaa ja tenttiä verkossa viiden tunnin online-kurssina. Kurssi vastaa kahdeksan tunnin luokkahuonekoulutusta. Pätevyys on voimassa viisi vuotta. Koulutusyhtiö Sopranon tytäryhtiöt MIF ja Tieturi organisoivat verkossa toteutettavat työturvallisuuskurssit sekä koulutukseen kuuluvat väli- ja lopputestit. Kiwa Inspecta vastaa Suomessa pätevyyksien sertifioinneista, koulutuksen laadunvalvonnasta sekä ylläpitää kansallista pätevyysrekisteriä.

Verkossa oppiminen ja kurssien suorittaminen yleistyy jatkuvastiVerkossa oppiminen ja kurssien suorittaminen yleistyy jatkuvasti

Lautanen-Nissi uskoo, että verkkokurssit jäävät elämään myös koronan jälkeen.

– Verkossa tapahtuva itseopiskelu on vaivaton ja joustava tapa oppia. Itseopiskelu on myös edullisempaa. Suunta kohti digitaalisia oppimisympäristöjä on ollut nähtävissä jo vuosia, mutta korona nopeutti rajusti tätä väistämätöntä muutosta.

”Työnantajat kantaneet vastuunsa”

Työturvallisuuskortti on rekisteröity tavaramerkki, jonka haltija on Työturvallisuuskeskus ry. Keskuksen kehittämispäällikkö Tuomas Wuorikoski myöntää, että kulunut vuosi on ollut haasteellinen.

– Työturvallisuuskortti-koulutuksen osalta on kuitenkin ollut ilo nähdä, että työnantajat ovat kantaneet vastuunsa työturvallisuuskoulutusten järjestämisestä, hän sanoo.

Koronapandemian takia Työturvallisuuskeskus teki yhdessä kouluttajayritysten kanssa päätöksen koulutusten muuttamisesta verkkomuotoisiksi. Tammikuun 1. päivästä alkaen Työturvallisuuskorttikoulutuksen voi järjestää lähi-, verkko- tai monimuotokoulutuksena. Täysin itseopiskeltavat verkkokurssit eivät sen sijaan ole mahdollisia, sillä vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa on osa Työturvallisuuskortti-koulutusta.

Faktoja Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortti-koulutuksesta:

  • Työturvallisuuskortteja on voimassa noin 800 000 kpl, kortin suorittaneita noin 1,5 miljoonaa ja korttisuorituksia yhteensä järjestelmän vajaa 20 vuoden historiassa noin 2,3 miljoonaa.
  • Kortti on voimassa 5 vuotta.
  • Vuosittain kortin suorittaa noin 160 000 henkilöä.
  • Vuonna 2020 kortteja suoritetaan yli 130 000 eli yli 80 prosenttia normaalin vuoden tasosta.
  • Koulutuksen järjestäjinä on noin 1000 yritystä tai organisaatiota ja noin 2000 kurssinjohtajaa.

 
Päivitetty
8.1.2021