Näin maksimoit ilmanvaihtosuodattimen energiansäästön – huoltojen laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Laadukkaalla ja puhtaalla ilmanvaihdon suodattimella voi olla suurikin merkitys energiansäästöön ilmanvaihtokoneissa, kunhan muistaa vaihtaa suodattimen tarpeeksi usein.

Kun lika suodattimessa lisääntyy, sen ilmanläpäisykyky heikkenee. Suodattimen kerätessä likaa itseensä muodostuu painehäviötä, joka taas johtaa ilmanvaihtokoneen suurempaan energiankulutukseen. Laadukkaalla ja puhtaalla suodattimella on pienempi painehäviö, jolloin ilmanvaihtokone käyttää vähemmän sähköä.

Paljon on kiinni siitä, millaisesta ympäristöstä ilmanvaihtokone ottaa ilmaa sisään. Jos ilmassa on esimerkiksi liikenteen aiheuttamaa katupölyä, suodatin tukkeutuu nopeammin. Säännöllisesti suoritettu suodattimen vaihto ja laadukkaan suodattimen käyttö pitää painehäviön pienenä. Samalla vältetään ilmanvaihtokoneen, LTO-kennon ja ilmanvaihtokanavien liiallinen likaantuminen.

Kun ilmanvaihtolaitteiston kenno likaantuu, pöly ja lika toimivat eräänlaisena eristeenä lämmönvaihtimessa, jolloin lämpö ei välity tuloilmaan. Tällöin hyötysuhde romahtaa ja seurauksena on jälkilämmityksen kasvanut tarve, jolla on vaikutusta taas energiankulutuksen kasvuun.

Ennakoivalla huollolla iso merkitys

On hyvä toimia ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että suodatin on niin tukossa, ettei ilma pääse enää läpi. Suodatinten vaihdon laiminlyönti ei aiheuta ainoastaan ylimääräisiä kuluja, vaan heikentää asumismukavuutta ja saattaa aiheuttaa ilmanvaihtokoneen vaurioitumisen. On syytä pitää mielessä, että ilmanvaihtokoneiden korjauskulut voivat nousta jopa tuhansiin euroihin. Huolto kannattaa suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos ilmanvaihto-olosuhteet ovat haasteelliset, huolto on syytä tehdä 3 tai jopa 4 kertaa vuodessa.

Noki, siitepöly ja pakokaasut ovat pahimpia suodattimen tukkijoita. Myös kosteus yhdistettynä edellisiin aiheuttaa ongelmia. Mikrobikannan päästessä lisääntymään ilmansuodattimissa, ilmaa puhdistavasta ilmanvaihtokoneesta tuleekin likaisen suodattimen takia ilmanlaatuun negatiivisesti vaikuttava tekijä. Kosteus yhdessä pölyn kanssa luo seoksen, joka muodostaa suodattimen pinnalle kalvon, josta ilman on vaikea päästä läpi. Tällöin ilmanvaihtokoneen puhallin käy huomattavasti kovemmalla kuormituksella, ja sähkönkulutus lisääntyy.

Halpa hinta ja hyvä laatu kohtaavat harvoin

Laadukkaassa suodattimessa on riittävästi suodatuspinta-alaa suhteessa ilmamäärään. Mitä pienempi pinta-ala, sitä tiukemmin ilma kulkee suodattimessa, eli sitä suurempi on painehäviö ja sähkön kulutus. Laadukkaalla suodattimella varmistetaan, että ilma vaihtuu rakennuksessa suunnitellusti. Jos rakennuksen ilmanvaihto ja huonekohtaiset ilmamäärät on säädetty hyvälaatuisella suodattimella, vaihtamalla huonompilaatuiseen suodattimeen, saattaa ilmanvaihto heikentyä merkittävästi.

Huomattavaa on, että huonolaatuinen uusi suodatin saattaa toimia ilmanvaihdon kannalta heikommin kuin puoli vuotta koneessa ollut likainen mutta hyvälaatuinen suodatin. Molemmat suodattimet suodattavat kyllä ilmaa, mutta parempilaatuinen suodatin päästää enemmän ilmaa läpi ja tämä taas säästää ilmanvaihtokonetta.

Halpa hinta ja hyvä laatu kohtaavat erittäin harvoin myös suodattimissa ja Sentakia Oy onkin panostanut ilmansuodattimien laadukkuuteen. Hinnan muodostumiselle on selkeät perusteet: kalliimmassa suodattimessa käytetään kalliimpaa suodatinmateriaalia. Jos materiaali on heikkolaatuinen ja estää ilman kulkua, ilmanvaihtokone kuluttaa luonnollisesti enemmän energiaa.

Ilmanvaihdon suodattimen puhtauteen voi vaikuttaa myös ennakoivasti. Oikea paikka ilmanottoaukolle on mahdollisimman ylhäällä rakennuksessa. Ilmaa tulisi ottaa sisään sellaiselta paikalta, joka ei ole suoraan yhteydessä katuun tai pihaan, josta tulee pölyä. Ilmanottoaukkoa ei saa tukkia hyttysverkolla, koska hyttysverkko taas tukkeutuu helposti ja saattaa estää kokonaan tuloilman saannin koneeseen.

LUE MYÖS: Suomalainen innovaatio valtaa suodatinmarkkinoita >>

Ilmanvaihtokone pähkinänkuoressa

  • Suodattimen vaihto kannattaa suorittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos ilmanvaihto-olosuhteet ovat haasteelliset, huolto on syytä tehdä useammin.
  • Laadukkaat suodattimet pitävät painehäviön pienenä, jolloin ilmanvaihtokone käyttää myös vähemmän energiaa.
  • Suodatinten vaihdon laiminlyönti ei pelkästään aiheuta ylimääräisiä kuluja, vaan heikentää asumismukavuutta ja saattaa aiheuttaa ilmanvaihtokoneen vaurioitumisen.
  • Jos tuloilmassa on paljon ylimääräisiä hiukkasia, esimerkiksi liikenteen aiheuttamaa katupölyä, suodatin tukkeutuu nopeammin.

Kotimaiset ilmansuodattimet

Sentakia Oy myy kotimaisia ilmansuodattimia useisiin ilmanvaihtokonemalleihin.

Tutustu

 
Päivitetty
22.2.2021