Näin maksimoit ilmanvaihtosuodattimen energiansäästön – huoltojen laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Sähkökustannusten alentaminen onnistuu ilmanvaihtosuodattimen avulla, kunhan muistaa pitää huolta suodattimen puhdistamisesta ja säännöllisestä huollosta. Myös komponenteilla on oma osansa potentiaalisessa energiansäästössä. Laadukkaalla ja puhtaalla suodattimella on pienempi painehäviö, jolloin ilmanvaihtokone käyttää vähemmän sähköä.

– Kun suodatin likaantuu, se kerää likaa itseensä, muodostaa painehäviötä ja kuluttaa enemmän energiaa, Sentakia Oy:n myyntiedustaja Tapio Haljoki kertoo.

Kun lika suodattimessa lisääntyy, sen ilmanläpäisykyky heikkenee ja pahimmillaan suodatin voi tukkeutua. Paljon on kiinni siitä, millaisesta ympäristöstä suodatin ottaa ilmaa sisään. Jos ilmassa on esimerkiksi liikenteen aiheuttamaa katupölyä, suodatin tukkeutuu nopeammin. Säännöllisesti suoritettu suodattimen vaihto ja laadukkaan suodattimen käyttö pitää painehäviön pienenä. Samalla vältetään ilmanvaihtokoneen, LTO-kennon ja ilmanvaihtokanavien liiallinen likaantuminen.

Kun ilmanvaihtolaitteiston kenno likaantuu, pöly ja lika toimivat eräänlaisena eristeenä lämmönvaihtimessa, jolloin lämpö ei välity tuloilmaan. Tällöin hyötysuhde romahtaa. – Seurauksena on jälkilämmityksen kasvanut tarve, jolloin kuluu jälleen lisää energiaa, Haljoki sanoo.

Ennakoivalla huollolla iso merkitys

Suodattimen huollon yhteydessä tarkistetaan myös lämmöntalteenottokennon puhtaus. Jos kyseessä on hihnoilla varustettu ilmanvaihtokone, on tärkeää tarkistaa hihnojen oikea kiristys. Lisäksi huollon yhteydessä varmistetaan laitteen yleinen puhtaus ja hihnojen yleisasetusarvot, jotka valmistaja on määritellyt.

– Käytön aikana arvot ovat voineet muuttua. Jos hihnat ovat alkaneet luistaa, puhaltimen pyörimisnopeus muuttuu ja ilmamäärä sen mukana. Myös aistinvarainen huolto on oleellista. Jos hihna huutaa ja vikisee, on selvää, että se on löysällä, Haljoki sanoo. Huoltotoimenpiteet kuuluvat pääsääntöisesti kiinteistöhuoltoyhtiön tehtäviin. Haljoen mukaan myös kiinteistön omistajan tulisi havainnoida muutoksia laitteen toiminnassa ja kiinnittää huomiota poikkeamiin.

– Ennakoivalla huollolla on iso merkitys. On hyvä toimia ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että suodatin on niin tukossa, että ilma ei mene läpi ja hihnat ovat pahimmassa tapauksessa poikki. Suodatinten vaihdon laiminlyönti ei pelkästään aiheuta ylimääräisiä kuluja, vaan heikentää asumismukavuutta ja saattaa aiheuttaa ilmanvaihtokoneen vaurioitumisen. Jos koneesta palaa moottori, korjauskulut voivat nousta jopa tuhansiin euroihin.

Huolto kannattaa suorittaa vähintään kerran vuodessa. Jos ilmanvaihto-olosuhteet ovat haasteelliset, huolto on syytä tehdä 2–3 kertaa vuodessa. – Noki, siitepöly ja pakokaasut ovat pahimpia. Myös kosteus yhdistettynä edellisiin aiheuttaa ongelmia. Kun mikrobikanta alkaa elämään laitteessa, ilmanpuhdistimesta tulee ilmanlikaaja. Kosteus yhdessä pölyn kanssa luo seoksen, joka muodostaa suodattimen pinnalle kalvon, josta ilman on vaikea päästä läpi.

Halpa hinta ja hyvä laatu kohtaavat harvoin

Haljoen mukaan laadukkaassa suodattimessa on riittävästi pinta-alaa suhteessa ilmamäärään. – Mitä pienempi pinta-ala, sitä tiukemmin ilma kulkee suodattimessa. Voi sanoa, että lasikuitusuodatin suodattaa ilmaa tehokkaammin kuin synteettinen suodatin.

Laadukkaalla suodattimella varmistetaan, että ilma vaihtuu rakennuksessa suunnitellusti. – Tiedän tapauksia, jossa huonolaatuinen uusi suodatin on toiminut ilmanvaihdon kannalta heikommin kuin puoli vuotta koneessa ollut likainen hyvälaatuinen suodatin. Halpa hinta ja hyvä laatu kohtaavat erittäin harvoin myös suodatinhommissa, Sentakia Oy:n Päijät-Hämeen myynnistä vastaava Sauli Niemi kertoo.

Kalliimmassa suodattimessa käytetään usein kalliimpaa suodatinmateriaalia. Jos materiaali on heikkolaatuinen ja estää ilman kulkua, laite kuluttaa luonnollisesti enemmän energiaa. Haljoen mukaan ilmanvaihtosuodattimen puhtauteen voi vaikuttaa myös ennakoivasti. Oikea paikka ilmanottoaukolle on mahdollisimman ylhäällä rakennuksessa.

– Ilmaa tulisi ottaa sisään sellaiselta paikalta, joka ei ole suoraan yhteydessä katuun tai pihaan, josta tulee pölyä. Ilmanottoaukkoa ei saa tukkia hyttysverkolla, koska se tukkeutuu helposti ja saattaa estää kokonaan tuloilman saannin koneeseen.

Ilmanvaihtokone pähkinänkuoressa

  • Suodatinten vaihdon laiminlyönti ei pelkästään aiheuta ylimääräisiä kuluja, vaan heikentää asumismukavuutta ja saattaa aiheuttaa ilmanvaihtokoneen vaurioitumisen.
  • Jos ilmassa on esimerkiksi liikenteen aiheuttamaa katupölyä, suodatin tukkeutuu nopeammin. Säännöllisesti suoritettu suodattimen vaihto ja laadukkaan suodattimen käyttö pitää painehäviön pienenä.
  • Huolto kannattaa suorittaa vähintään kerran vuodessa. Jos ilmanvaihto-olosuhteet ovat haasteelliset, huolto on syytä tehdä 2-3 kertaa vuodessa.
  • Laadukkaalla ja puhtaalla suodattimella on pienempi painehäviö, jolloin ilmanvaihtokone käyttää vähemmän sähköä.

 
Päivitetty
7.1.2021