Puurakentamisen suosio kasvaa – Päästökriteerit ajavat rakentamaan yhä korkeampia puukerrostaloja

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä puukerrostaloaloitukset kasvoivat peräti 84 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Aloitusmäärissä puukerrostalojen markkinaosuus nousi heinä-syyskuussa 6,5 prosenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen lukuihin sekä Forecon Oy:n arvioihin.

– Yhden kvartaalin lukujen pohjalta ei pidä tehdä mitään kovin pitkälle vieviä päätelmiä. Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli puukerrostalojen aloitusten suhteen varsin hidas, joten tämä näkyy todennäköisesti nyt toisen ja kolmannen kvartaalin aloituksissa. Uskoisin myös, että MAL-sopimukseen sisältyvä korotettu käynnistysavustus puukerrostaloille vaikuttaa positiivisesti. Lisäksi on selvästi havaittavissa, että rakennuttajat ovat heräämässä vähähiilisempään, ympäristövaikutuksiltaan positiiviseen puurakentamiseen, Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola kertoo.

Tilastojen perusteella puu vahvistaa osuuttaan julkisessa rakentamisessa, erityisesti opetusrakennuksissa ja kokoontumistiloissa. Mikkolan mukaan puukerrostalojen suosio kasvaa hitaasti, mutta trendinomaisesti.

"Opiskelija-asunnoissa puun osuus kasvaa nyt voimakkaasti, esimerkkeinä Hippos Tampere ja DAS Rovaniemi). Julkisessa rakentamisessa puu on kasvattanut suosiotaan voimakkaasti erityisesti opetusrakennuksissa jo usean vuoden ajan. Tähän on vaikuttanut osaltaan keskustelu terveellisestä sisäilmasta."

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

”Puurakentaminen siirtyy kasvukeskuksiin”

Julkisten opetusrakennusten aloitukset ovat laskeneet selvästi tänä vuonna (-18 prosenttia). Puisten opetusrakennusten aloitukset ovat laskeneet yleistä trendiä vähemmän, joten puurunkoisten opetusrakennusten markkinaosuus on kasvussa.

– Puurakentaminen siirtyy kasvukeskuksiin ja kohti korkeampaa rakentamista. Pientalojen aloitukset ovat laskeneet jo viimeiset 15 vuotta. Edellisten lisäksi puurakentamisen teollinen esivalmistus kehittyy nyt nopeaa vauhtia. Sekä suurelementtien että tilaelementtien tuoma nopea toteutusvaihe kiinnostaa. Rakentamisen päästökriteerien kiristyminen vuoteen 2025 mennessä saa rakennuttajat oikeasti etsimään vaihtoehtoisia tapoja samalla, kun kuluttajien tietoisuus lisääntyy, Mikkola jatkaa.

Tulevaisuudessa Mikkola odottaa voimakasta puurakentamisen tuottavuusloikkaa.

– Volyymin kasvu auttaa kehittämään teollisen puurakentamisen prosesseja mahdollistaen massaräätälöinnin, mielenkiintoisen arkkitehtuurin, tilasuunnittelun ja korkean laadun.

Puurakentaminen leikkaa rakentamisen hiilipiikkiä Mikkolan mukaan 30 prosentilla.

– Energiantuotanto vähähiilistyy jo tehdyillä päätöksillä, joten materiaalien vaikutus kasvaa merkittäväksi tekijäksi rakentamisessa. Tässä uusiutuva, vähähiilinen puurakentaminen on vahvoilla.

 
Päivitetty
18.12.2020