Takaisiko öljylämmityksestä luopuminen hiilidioksidipäästöjen nollaantumisen?

Ilmastonmuutos puhututtaa yhä enemmän, ja olosuhteet ovat vaatineet jokaiselta maalta tiukkojakin säädöksiä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen lähivuosikymmenten aikana. Hallitusohjelmassamme esitetään yhtenä ilmastotoimena öljylämmityksestä luopumista, mutta juuri osana ilmastotalkoita se kannattaa säilyttää. Miksi?

Jos katsomme Lämmitysenergia Yhdistyksen (LEY) uutta tiekarttaa, sen mukaan öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt saataisiin vuoteen 2035 mennessä nollaan. Miten?
Tiekartasta löytyy esimerkkilaskelma kaupunkikeskustassa sijaitsevalle 40 asunnon kerrostalolle: miten talon lämmityksen noin 450 000 kilowattitunnin vuosittainen energiantarve kannattaa tuottaa?

Jos esimerkkikerrostalon energiantarpeesta katetaan 70 prosenttia ilma-vesilämpöpumpulla ja loput sähköllä, yhdistelmästä syntyy hiilidioksidipäästöjä 21 840 kg vuodessa. Mutta jos yhdistelmän sähkön vaihtaa uusiutuvalla lämmitysöljyllä käyvään öljykattilaan, vuosittaiset päästöt putoavat alle puoleen: 9 555 kiloon.

Uskomatonta, mutta varmasti totta, 

Sama koskee suhteessa pientaloja. Pientalon lämmityksen keskimääräinen energiantarve on 22 000 kilowattituntia vuodessa. Silloin ilma-vesilämpöpumppu (70 %) yhdistettynä sähkökattilaan (30 %) tuottaa vuosittain päästöjä 1 067 kg. Jos sähkön osuus vaihdetaan uusiutuvaan lämmitysöljyyn, lämmitysyhdistelmän vuosittaiset päästöt vähenevät pientalossakin alle puoleen, 467 kiloon. 

Entäpä muutostöiden kustannukset?

Kerrostalo
LEY:n tiekartan esimerkkikerrostalon vuotuiset lämmityskustannukset kohoavat edellä mainitulla ilma-vesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmällä 36 000 euroon.
Mitä muuta tähän tarvitaan?

  • Yhdistelmä vaatii 3 X 400 A -sähköliittymän, joka aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen.
Jos kerrostalon ilma-vesilämpöpumpun yhdistää uusiutuvaan lämmitysöljyyn, kustannukset jäävät uusiutuvan dieselin 1,4 euron litrahinnalla 31 350 euroon – eikä kiinteistön sähköliittymää tarvitse suurentaa.

Pientalo

Lämmitysyhdistelmän vuosihinta on sähköllä 1 760 euroa ja uusiutuvalla dieselillä 1 750 euroa. Öljylämmitys tuo siis nollapäästöisenäkin myös rahallista säästöä osana lämmitysjärjestelmää.


Kun yhteisenä tavoitteena on torjua kustannustehokkaasti ilmastonmuutosta, lienee aiheellista kysyä: miksi hallitus tekee öljylämmityksen kohdalla ratkaisun, joka lisää sekä kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä? 

Tutustu lisää aiheeseen:

Laskelma hybridilämmityksen kustannuksista ja päästöistä (Lämmitysenergia Yhdistys, pdf)

Artikkeli pohjautuu Viestinnän TaJun tiedotteeseen "Öljylämmityksen hiilidioksipäästöt nollaan" 09.12.2020

 
Päivitetty
11.12.2020