Miten eri olosuhteet vaikuttavat rakennustuotteiden kuivumisaikoihin?

Rakennustyömailla vaihtelevilla olosuhteilla on suuri vaikutus rakennustuotteiden kuivumisaikoihin. Kuivumisajat vaikuttavat suuresti muun muassa työmaiden aikatauluihin. Kiilto onkin aloittanut tutkimuksen, jossa selvitetään tarkemmin eri olosuhteiden vaikutusta. Tutkimuksen avulla pystytään valmistamaan entistä parempia tuotteita ja auttamaan aikataulujen hallinnassa.

Kiillon tutkimuksessa keskitytään erityisesti selvittämään eri olosuhteiden vaikutusta pumpattavien lattiatasoitteiden kuivumisaikoihin.Kiillon tutkimuksessa keskitytään erityisesti selvittämään eri olosuhteiden vaikutusta pumpattavien lattiatasoitteiden kuivumisaikoihin.

Rakentamiseen käytettyjen tuotteiden, esimerkiksi lattiatasoitteiden kuivumisajat ilmoitetaan yleensä standardiolosuhteiden mukaan.

- Monissa rakentamisen standardeissa määritellään lämpötilaksi 23 astetta ja ilman suhteelliseksi kosteudeksi 50 prosenttia. Kun tuoteselosteessa kerrotaan kuivumisaika, niin se on usein kuivumisaika nimenomaan näissä olosuhteissa, kertoo rakentamisen tuotekehityksen päällikkö Petri Heljo Kiillolta.

Olosuhteet vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja kuivumisaika saattaa poiketa suuresti ilmoitetusta kuivumisajasta. Rakennusaikataulut ovat yleensä tiukkoja ja pienikin viivästys yhdessä työvaiheessa voi myöhästyttää koko työmaata. Työvaiheissa oikaisu ei ole myöskään vaihtoehto, koska liian märäksi jätetty materiaali voi aiheuttaa sisäilmaongelmia. Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia eri olosuhteita ja ymmärtää, miten tuote käyttäytyy niissä.

Tutkimuksesta tärkeää tietoa rakentajille

Kiillon tutkimuksessa selvitetään, miten poikkeavat olosuhteet käytännössä vaikuttavat kuivumisaikoihin. Tutkimuksissa keskitytään tällä hetkellä erityisesti pumpattaviin lattiatasoitteisiin.

- Tutkimme olosuhdekammioissa esimerkiksi sitä, missä ajassa eri vahvuiset lattiatasoitekerrokset kuivuvat eri olosuhteissa. Olosuhdekammiossa lämpötilaa ja kosteutta voidaan vaihdella halutulla tavalla, lämpö voi olla vaikkapa 10 astetta ja kosteus 70 prosenttia, kertoo Rakentamisen liiketoimintajohtaja Miikka Haapa-aho.

Lisäksi tutkimuksissa selvitetään märkätilarakentamisen primereiden, tasoitteiden ja vedeneristeiden kuivumisen olosuhderiippuvuutta. Näiden tuotteiden tutkimustulokset voivat auttaa suuria teollisia kylpyhuonevalmistajia optimoimaan omat olosuhteensa. Kiilto tekee mielellään myös yhteistyötä kumppaniensa kanssa kuivumisaikojen optimoinnin ja olosuhteiden seurannan osalta.

Märkätilarakentamisen primereiden, tasoitteiden ja vedeneristeiden kuivumisen olosuhderiippuvuutta tutkitaan myös. Tulokset voivat auttaa suuria teollisia kylpyhuonevalmistajia optimoimaan omat olosuhteensa.Märkätilarakentamisen primereiden, tasoitteiden ja vedeneristeiden kuivumisen olosuhderiippuvuutta tutkitaan myös. Tulokset voivat auttaa suuria teollisia kylpyhuonevalmistajia optimoimaan omat olosuhteensa.

Tutkimus auttaa ennakoimaan kuivumista vallitsevissa olosuhteissa

Kiilto on aiemmin tutkinut jo, kuinka suuri vaikutus olosuhteilla käytännössä on. Tästä tutkimuksesta ollaan saatu jo hieman suuntaa aiheesta, mutta nyt keskitytään erityisestä kosteudenhallintaa ja sille lisätiedolle on selkeästi ollut tarvetta.

- Jos 40 millimetriä paksu kerros pumpattavaa lattiatasoitetta kuivuu normaaliolosuhteissa noin kuukaudessa, niin viidentoista asteen lämmössä ja 55 prosentin suhteellisessa kosteudessa kuivuminen voi kestää jopa 15 päivää pidempään, Heljo sanoo.

Poikkeavissa olosuhteissa nopeakin tuote on vain suhteellisen nopea eikä rakennuslämmitin aina auta asiaa. Kiillolta toivotaankin, että tutkimuksista kertyvän datan avulla olosuhteiden merkitystä kuivumiselle voidaan tuoda entistä paremmin esille ja käyttöön.

Aikataulujen ollessa tiukkoja, ideaalitilanne olisi, että olosuhteet kuivumiselle olisivat optimaaliset heti alkumetreiltä. Monesti tämä ei kuitenkaan toteudu varsinkaan Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuitenkin havaitaan oletettua hitaampi kuivuminen, sitä paremmin siihen voidaan vielä puuttua. Näin pystyttäisiin välttämään kuivumisaikoihin liittyvät aikatauluhaasteet.

Aina kuivumisen kanssa ei ole kiirettä. Mikäli projektin aikataulu antaa myöden hitaammalle kuivumiselle, tilan lisälämmittäminen kuivumisen tehostamiseksi on turhaa. Lisälämmitys kuluttaa energiaa ja on ympäristön kannalta haitallista. 

 
Päivitetty
10.12.2020