Kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia

Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten rakennusten on tarjottava entistä enemmän. Niiden tulee torjua ilmastonmuutosta maksimoimalla energiatehokkuus ylivoimaisilla lämpöteknisillä ominaisuuksilla. Rakennuksissa tulee myös käyttää tuotteita, joihin sitoutuu koko niiden elinkaaren ajan aiempaa vähemmän hiiltä.

Rakentamisessa kohti tavoitteita

Lähtökohtaisesti rakennusten tulisi olla terveellisiä ja viihtyisiä, sekä optimoida päivänvalon ja raikkaan, puhtaan ilman hyödyt. Lisäksi niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulisi suojella luonnonvaroja mahdollisimman hyvin ja säästää vettä. Ennen kaikkea rakennusten tulisi olla turvallisia ja suojata ihmisiä ja omaisuutta tulipaloilta sekä muilta luonnonuhilta.

Kingspan uskoo vakaasti, että tämä kaikki on mahdollista. Tehokkaita tuotteita ja digitalisointia hyödyntämällä rakennukset voivat myös tuottaa enemmän arvoa. Nämä perustuvat Kingspanin kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen Planet Passionate -ohjelmaan ja IKON-innovaatiokeskuksessa tehtyyn työhön. Yhdessä kehittyneiden eristeiden ja rakennesuunnittelun kanssa nämä kaksi aloitetta muodostavat vision paremmista rakennuksista paremman maailman aikaansaamiseksi.

Ilmastonmuutosta halutaan hillitä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, johon voidaan vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla rakennuksen vaippaan.

 • Kingspan-konserni on maailman johtava rakennusten lämmöneristys- ja vaipparatkaisujen toimittaja korkealaatuiseen, vähähiiliseen rakentamiseen. Missiona on nopeuttaa nettopäästötöntä tulevaisuutta ihmisten ja maapallomme hyväksi.

Tehokkaampaa eristämistä

Rakentamisessa energiatehokkuudesta on tullut yhä keskeisempää. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia innovaatioita erityisesti rakenteiden eristävyyden ja tiiviyden suhteen. Kingspanin kehittämät Kooltherm-eristysratkaisut mahdollistavat aiempaa paremman lämmöneristyksen toteuttamisen ohuilla rakennekerroksilla.

Kooltherm-lämmöneristeet on kehitetty vastaamaan energiatehokkuuden haasteisiin. Helposti asennettavat ja työstettävät Kooltherm-eristelevyt omaavat erinomaisen lämmöneristyskyvyn - λD-arvon ollessa jopa 0,020 W/m·K.

Kooltherm-lämmöneristeet ovat vielä tehokkaampia kuin Therma-polyuretaanieristeet. Umpisoluinen eriste on koko paksuudeltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen läpi betonielementin sisäkuoresta.

Kooltherm-ratkaisuilla saavutetaan palo- ja kosteusturvallinen rakenne, sillä eristelevyt kestävät hyvin vaikeitakin olosuhteita. Kingspan-eristeet soveltuvat lähes kaikkiin rakenneratkaisuihin kuten esimerkiksi P1-paloluokan tuuletusraolliset rakenneratkaisut.

Ohuempi ja yksinkertaisempi rakenne säästää työvaiheita ja aikaa sekä suunnittelussa että rakentamisessa ja sitä kautta myös kustannuksia.

10 tärkeää tekijää kestävän kehityksen mukaisista rakennuksista

Kestävän rakennetun ympäristön saavuttamiseksi rakennukset tulee suunnitella, rakentaa ja käyttää tulevaisuudessa niin, että niistä saadaan hyötyä ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnille.
 

 • Energiatehokkuus: Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen energiatehokkaiden rakenteiden avulla.
 • Tuotteisiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutunut hiili: Materiaaleihin ja rakennuksiin koko niiden elinkaaren aikana sitoutuneen hiilen minimointi.
 • Materiaalikierto: Materiaalikierron käyttöönotto tuotteissa niiden koko elinkaaren ajan.
 • Palokäyttäytyminen: Ihmisten ja omaisuuden suojaaminen tulipaloilta.
 • Asumismukavuus: Päivänvalon ja puhtaan ilman tarjoamien terveysvaikutusten hyödyntäminen.
 • Vesiensuojelu: Tämän kallisarvoisen luonnonvaran suojelu.
 • Terveelliset materiaalit: Työntekijöiden ja rakennuksessa asuvien hyvinvoinnin turvaaminen.
 • Digitalisointi: Rakennusten suorituskyvyn ja rakennustehokkuuden parantaminen.
 • Omaisuuden arvo: Pinta-alan ja käyttöiän arvon maksimointi.
 • Rakennustehokkuus: Rakentamisnopeuden ja laadun maksimointi nykyaikaisilla rakennusmenetelmillä.


Kingspan kehittää eristystuotteita sekä toimintaansa siten, että nämä 10 keskeistä tekijää mahdollistavat hallitustenvälisen IPCC-ilmastonmuutospaneelin asettaman 1,5º:n ilmastonmuutostavoitteen saavuttamisen.

Katso, kuinka tehokkaat Kingspan-eriste- ja rakenneratkaisut vaikuttavat jo nyt inspiroiviin ja kestävän kehityksen mukaisiin rakennuksiin kaikkialla maailmassa.

Tutustu kirjaan
 

Tukea rakennusprojektin suunnitteluun

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja tai keskustella, kuinka voimme auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset vaatimukset rakennusprojektissasi: info@kingspaneristeet.fi

 
Päivitetty
30.4.2021