Kattoturvatuotteet kaikkien turvaksi suunnittelusta ja asennuksesta alkaen

Kattoturvallisuus – kulu, sijoitus vai jotain muuta? CE-merkityt ja lainmukaiset kattoturvatuotteet asennettuna asianmukaisesti katolle ovat kaikkien etu. Useasti saamme lukea lehdistä, kuinka esimerkiksi lumenpudotusten yhteydessä on sattunut tapaturma – jälleen kerran talvi toisensa jälkeen. Mahdollisuus turvalliseen katolla työskentelyyn on turvattava katolla tehtävien töiden yhä yleistyessä enenevissä määrin tekniikan lisääntyessä.

Lue kuinka turvallinen katolla työskentely mahdollistetaan ja miksi turvallinen kattotyöskentely on kaikkien yhteinen etu.

Katolla tehtävät työt yleistyvät ja lisääntyvät

Perinteisesti talvisin pudotetaan lunta ja kesäisin puhdistetaan rännejä. Työskentelyä katolla vaatii nykypäivänä myös monet muut asiat. Katemateriaalit ja niiden kiinnitykset vaativat puhdistusta ja huoltoa. Yli miljoonassa suomalaisessa pientalossa on tulisija, joka tarvitsee nuohousta katolta käsin säännöllisin väliajoin. Nykypäivänä katoilla yleistyvät myös lisävarusteet kuten aurinkopaneeli­järjestelmät ja aurinkolämpökeräimet. Puhumattakaan teknisien ratkaisuiden edellyttämät vaatimukset kuten esimerkiksi lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon liittyvien laitteiden säännölliset ympärivuotiset huollot.

Tekniikan lisääntyessä katoilla huoltotöiden tarve kasvaa yhä enemmän ja on vähemmän vuodenaikasidonnaista. Laitteet vaativat säännöllistä huoltoa ympäri vuoden ja lisäävät tulevaisuudessa katolla suoritettavan työskentelyn määrää yhä entisestään.

Turvallinen toimiminen katolla on yhteinen etu

Nykypäivänä katoilla liikkuu ja työskentelee nykyisin yhä useampien alojen ammattilaisia ja entistä enemmän ihmisiä, joiden työhön korkealla työskentely ei perinteisesti ole kuulunut. Turvallinen työskentely korkealla kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa olosuhteissa vaatii oikeat työtavat ja varusteet. Turvallisen työympäristön luominen on aina kiinteistön omistajan ja vastaavan ammatti-isännöitsijän vastuulla.

Kattoturvallisuudesta huolehtiminen on hyvä nähdä sijoituksena eikä vain kulueränä. Toimiva kattoturva takaa sen, että katolla suoritettavat työt sujuvat vauhdikkaammin ja turvallisemmin. Turvallinen tekeminen on huomattavasti nopeampaa, kun keskittyminen ei mene hengissä pysymiseen vaan keskittyminen on mahdollista täysin itse työtoimenpiteeseen. Näin myös taloyhtiö tai asukas säästää rahaa, kun toimenpiteet katolla toimivat sujuvasti.

Toimiva kattoturvajärjestelmä on halpa henkivakuutus ja viestii ulkopuolisille siitä, että taloyhtiö tai ylipäätään työn tilaaja ottaa asukkaiden ja katolla työskentelevien turvallisuuden tosissaan. Oikein suunniteltu ja säännöllisesti huollettu kattoturvajärjestelmä ei suojaa vain katolla liikkuvaa vaan tarjoaa turvaa myös isännöitsijälle, kiinteistölle ja sen omistajille sekä muille kiinteistön läheisyydessä liikkuville.

Vastuukysymykset ulottuvat katolle

Taloyhtiön vastuu kattotyöskentelyn turvallisuudesta on syytä ottaa vakavasti. Pääosin maallikoista koostuvat hallitukset ostavat talonyhtiöiden isännöintipalvelut sekä päättävät huoltoon käytettävissä olevien määrärahojen määrästä. Ammatti-isännöitsijät vastaavat siitä, että lakien ja asetusten määräämät kattoturvaan liittyvät vaatimukset täytetään talonyhtiöissä. Isännöitsijät hankkivat ammattilaiset ja ratkaisut näiden alojen osaavilta toimijoilta. Välinpitämättömyys tai laiminlyönnit kattoturvallisuudessa voivat johtaa vakaviin vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin sekä talonyhtiön korvausvelvollisuuteen.

Vakuutuksesta on turha hakea korvauksia vahingon sattuessa, mikäli kiinteistön omistaja on laiminlyönyt kattoturvatuotteiden – esimerkiksi lumiesteiden – määräysten mukaisen asennuksen eikä ole näin ollen tehnyt kaikkea voitavaa vahingon estämiseksi. Puhumattakaan henkilövahingoista, kattoturvatuotteiden merkitys turvallisuudelle on merkittävä. Pelkästään jo turvallisuusnäkökohta huomioiden, kattoturvatuotteet ovat oltava asianmukaiset ja vähintään lain edellyttämien vaatimuksien mukaiset.

Isännöitsijät ja talonyhtiöt ovat usein erittäin hankalassa asemassa vanhojen rakennusten kattoturvan kanssa. Valitettavan usein rakennusten turvallisuus ei ole edes rakennusajan määräysten tasolla.

Lue lisää kattoturvatuotteisiin liittyvistä määräyksistä

Kattoturvatuotteiden tarkastukset ja ylläpito

CE-merkittyjen kattoturvatuotteiden osalta talonyhtiöiden vastuulla ovat vuosittaistarkastukset. Kaikkien turvaköyden kiinnityspisteenä toimivien turvajärjestelmien vuosittaistarkastus on pakollista. Vuositarkastuksen yhteydessä kattoturva-alan ammattilainen tarkastaa tuotteiden ja niiden kiinnitysten kunnon ja antaa lausunnon kattoturvan nykytilasta. Ajallaan teetetyt ja dokumentoidut vuosittaistarkastukset antavat käyttäjälle ja isännöitsijälle varmuuden siitä, että katolla liikkuminen ja työskentely voidaan suorittaa turvallisesti.

Runsaslumisina talvina, jolloin vuosittainen lumimäärä ylittyy, ei RT-kortin ohjeistuksienkaan mukaisesti asennetut lumiesteet pidä raskasta lumimassaa katolla. Lisäksi liian paksu lumimassa aiheuttaa valtavaa rasitusta katteelle, ja riskin katon vaurioitumisesta. Tästä syystä runsaslumisina talvina katon lumikuormaa on syytä keventää pudottamalla lumet turvallisesti ja hallitusti alas. Katolla työskennellessä on syytä huolehtia turvallisuudesta ja käyttää tarvittaessa asianmukaisia putoamissuojaimia. Muun muassa puuttuvat tai puutteelliset lumiesteet ovat kiinteistöjen yksi merkittävimmistä vaaranpaikoista.

Kattoturvatuotteet ovat kokonaisuudessaan tärkeä osa yhä yleistyvää katolla työskentelyä. Asianmukaiset kattoturvatuotteet ovat kaikkien etu, jolla voidaan välttää päätymistä jokavuotisiin ikäviin otsikoihin. Kuten tässä tapauksessa, kaikissa tapauksissa ei lopputulos ole ollut näin hyvä kuten uutisen lopusta selviää.

Kattoturvatuotteet voivat olla kuluerä, mutta ihmishenki ei ole korvattavissa. Katto sekä katolla olevat laitteiden huolto tarvitsevat kuitenkin osaajia. Turvallinen toimiminen katolla on kaikkien etu.

Kymmenen vinkkiä toimivaan kattoturvaan

 1. Vaadi CE-merkittävät tuotteet. Kattoturvatuotteista lapetikkaat, kattosillat ja nousuturvakiskot ovat pakollisia CE-merkittäviä. Älä hyväksy merkitsemättömiä tuotteita.
 2. Huomioi tikkaiden suunnittelussa ja asennuksessa:
  1. Seinätikkaat suositellaan asennettavaksi rakennuksen päätyyn, jossa lumimassat eivät pääse tikkaita vääntämään.
  2. Tikkaat pyritään aina kiinnittämään seinän kantaviin rakenteisiin.
  3. Tikkaiden alimman puolan suositeltava korkeus on 1–1,2 m. Kun pienten lasten kiipeäminen tikkaille on tarpeellista estää, käytetään vähintään 1,2 m korkeutta tai lukittavaa kiipeilyestettä.
  4. Tikkaiden etäisyys räystäästä tai muusta seinän ulokkeesta tulee olla vähintään 200 mm ja tikkaiden ylimmän puolan tulee olla räystään yläpuolella.
  5. Tikkaiden yläkaarien tulee nousta 1 m kattopinnan yläpuolelle ja ne tulee kiinnittää katemateriaaliin /kattorakenteisiin, lapetikkaisiin tai kattosiltaan. Jos kiinnittäminen ei ole mahdollista, voidaan käyttää lisätukisarjoja.
 3. Talotikkaiden nousukorkeuden ylittäessä 8 metriä tikkaat tulee varustaa turvakiskolla tai selkäkaarilla.
 4. Lapetikkaiksi suositellaan loivilla katoilla kattorappua ja jyrkillä katoilla kattotikkaita. Luokan kaksi kattotikkaat voidaan varustaa turvakiskolla.
 5. Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla kaikkien kattoturvatuotteiden (pois lukien lumiesteet) tulee toimia turvaköyden kiinnityspisteinä eli asennuksen tulee olla suoritettu luokan C2 mukaan. Jyrkillä katoilla turvallisen työskentelyn takaavat turvakisko, turvavaijeri sekä järjestelmää täydentävät yksittäiset kiinnityspisteet.
 6. Kiinteistön haltijan vastuulla on, että yli kaksikerroksisten (tai > 9 m) rakennusten turvaköyden kiinnityspisteenä toimivat kattoturvatuotteet tarkastetaan ja huolletaan vuosittain valmistajan ohjeistuksen mukaan. Vuosittaistarkastusten suoritus merkitään huoltokirjaan.
 7. Kattosillan tulee olla turvallinen kulkea. Karhennettu pohja suojaa liukastumisilta. Yli 60 % lumenläpäisevyys estää lumen kerääntymisen sillalle. Reunan korkeus vähintään 20 mm ja käyntileveys vähintään 350 mm.
 8. Lumiesteet tulee asentaa koko lappeen pituudelle eikä vain esim. sisäänkäyntien kohdalle. Lumiesteet tulee mitoittaa valmistajan ohjeistuksen mukaan vastaamaan paikallista lumikuormaa. Pitkillä lappeilla useamman lumiesterivin asentaminen voi olla tarpeen. Verkkolumieste estää tehokkaasti jään putoamisen katolta ja on hyvä ratkaisu korkeille katoille.
 9. Kattoturvatuotteiden tulee olla valmistettu maalatusta esisinkitystä teräksestä tai niiden korroosionkeston on vastattava 50 mikrometrin kastosinkittyä terästä.
 10. Muista seurata kattojen lumitilannetta ja huolehtia lumenpudotuksesta. Ajantasaisen lumitilanteen katoilla voi tarkistaa ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Muista huolehtia myös sadeveden poistosta!

Orima – Kattoturvallisuuden asialla jo 60 vuotta

Tuotemerkkinä Orima® on tullut tutuksi suomalaisille rakentajille ja teollisuudelle jo vuodesta 1960. Oriman oma tuotekehitys, suunnittelu ja valmistus takaavat laadun, jonka takana Orimalaiset voivat seistä ylpeinä työstään ja tuotteistaan. Tunnettu Orima merkkituote on takuu laadusta ja pysyvyydestä. Oriman tuotteet on tehty kestämään. Tämän vuoksi myönnämme kattoturvatuotteillemme markkinoiden pisimmän, 50 vuoden takuun.

Ota yhteyttä myyntiimme parhaiden kokonaisratkaisuiden kartoittamiseksi. Saat Oriman asiantuntijoilta tukea ja neuvoja kaikkiin kattoturvan kysymyksiin. Olemme käytettävissä juuri sinua varten!

Oriman kattoturvatuotteet
 
Päivitetty
20.11.2020