Onko kvartsipöly hallinnassa työmaalla?

Kvartsipöly, tai kiteinen piidioksidipöly on noussut tämän vuoden aikana puheenaiheeksi rakennustyömailla, kun siihen liittyvä lainsäädäntö kiristyi vuoden alusta. Kvartsipölyyn liittyy syöpäsairauksien vaara ja on arvioitu, että Suomessa noin 70 000 työntekijää altistuu sille työssään.

Kvartsipölyä syntyy monessa työvaiheessa rakennustyömailla. Pölyn syntymistä voidaan estää suunnitelmallisuudella ja työmenetelmin, mutta siitä ei kuitenkaan koskaan päästä eroon. Tällöin oleellista onkin jatkuvasti seurata työmaan olosuhteita ja mitata pölyn määrää.Kvartsipölyä syntyy monessa työvaiheessa rakennustyömailla. Pölyn syntymistä voidaan estää suunnitelmallisuudella ja työmenetelmin, mutta siitä ei kuitenkaan koskaan päästä eroon. Tällöin oleellista onkin jatkuvasti seurata työmaan olosuhteita ja mitata pölyn määrää.

Kvartsipöly työmailla liittyy kiviaineisten materiaalien työstämiseen, kuten poraamiseen, piikkaamiseen, hiontaan tai jyrsintään. Riskien hallinnassa oleellista on syntyvän pölyn määrän minimointi ja seuraaminen. Pölyn syntymistä voidaan estää työmenetelmien valinnalla ja syntyneen pölyn haittoja voidaan hallita esimerkiksi kohdepoistoin, osastoinnein ja siivousmenetelmien valinnalla.

Pölystä ei kuitenkaan koskaan täysin päästä rakennustyömailla eroon. Oleellista on pölyyn liittyvien vaarojen tunnistaminen, riskitason arviointi ja pölynhallintatoimien suunnittelu ja toteutus.

Serviz on kehittänyt ratkaisun työmaan olosuhteen jatkuvaan mittaamiseen, jolla voidaan mitata pölyn määrä eri hiukkaskokoina. Näistä voidaan matemaattisesti laskea arvio alveolijakeisen kvartsipölyn määrästä, jota voidaan verrata haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin sekä sitoviin raja-arvoihin. Alveolijakeisen kvartsipölyn määrä ilmoitetaan päiväkeskiarvona työpäiviltä ja työmaan työajalta, esimerkiksi klo 7-15. Näin seurannalla päästään suoraan kiinni oleelliseen tietoon ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt näkevät yhdellä silmäyksellä, onko haittojen ehkäisemiseksi syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Seurannalla voidaan osoittaa myös valvoville viranomaisille sekä työntekijöille, että kvartsipölyyn liittyvä riskiarviointi ja vaarojen tunnistaminen on työmaalla hyvällä tasolla.

Servizin ratkaisuilla pystytään seuraamaan rakennustyömaan olosuhteita reaaliaikaisesti. Olosuhteiden seurannalla voidaan vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja laatuun.Servizin ratkaisuilla pystytään seuraamaan rakennustyömaan olosuhteita reaaliaikaisesti. Olosuhteiden seurannalla voidaan vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja laatuun.

Servizin ratkaisu sisältää myös lämpötila- ja kosteusolosuhteen seurannan. Näitä olosuhteita seuraamalla voidaan laskea betonivalujen kuivuminen työmaan olosuhteiden ja betonimassan sekä rakennetyypin perusteella. Näitä tukee rakennekosteusmittausten raportointityökalu, jolla kosteusmittaajalle voidaan laatia mittaussuunnitelma ja jolla mittaukset raportoidaan tietokantapohjaisesti. Tietokantapohjaisesti dokumentoiduista mittauksista voidaan muodostaa raportteja, joissa esitetään esimerkiksi yhdestä pisteestä eri ajankohtina mitatut tulokset ja olosuhdeseurannan perusteella laskettu kuivumiskäyrä samassa näkymässä. Kosteuden mittaajalla on myös käytössään rakenteen laskennallinen kosteus arviointisyvyydeltä, jolloin mittauksen onnistumista on helppo arvioida jo mittaushetkellä.

Kvartsipöly:

  • Kvartsipölyn aiheuttamat terveyshaitat johtuvat alveolijakeisen pölyn kulkeutumisesta keuhkoihin
  • Kvartsipitoisia tuotteita ovat esimerkiksi betoni, laastit ja savi
  • Rakentamisessa alveolijakeista kvartsipölyä vapautuu muun muassa muuraustöissä, julkisivujen saneerauksissa, betonin ja kiviseinien porauksissa sekä kivenhakkauksessa ja -leikkauksessa
  • Työnantajan velvollisuus on selvittää ja kerätä tiedot, kvartsipölylle altistumisesta työmaalla. Nämä tiedot ilmoitetaan ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Rekisteriin ilmoitetaan työntekijät, joiden keskimääräinen kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta HTP-arvosta
Lisätietoa kiristyneistä säädöksistä >>

Haluaisitko lisätietoa? Jätä yhteydenottopyyntö

Lue lisää Servizin palveluista

Serviz Oy

 
Päivitetty
5.11.2020