Työkalu IV-suunnittelijoille: Vallox MySelecta

Vallox tarjoaa ilmanvaihtosuunnittelijoiden avuksi Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelman. Se helpottaa iv-suunnittelijaa valitsemaan sopivan koneen Valloxin konemallien joukosta, olipa kohteena uudisrakennus tai saneerauskohde. Ohjelma mahdollistaa mm. SFP:n, vuosihyötysuhteen, ääni-, energia- ja elinkaarikustannusten laskennan sekä alustavan kustannusvertailun. Se on ainoa MagiCAD Connect -ohjelma ilmanvaihtokoneille.
 

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelma helpottaa valitsemaan sopivan ilmanvaihtokoneen.Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelma helpottaa valitsemaan sopivan ilmanvaihtokoneen.

Käyttäminen helppoa ja tulokset kattavia

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmaan tarvitsee laskennan lähtötiedoiksi syöttää vain Kotona-tilan ilmavirtojen arvot ja kanaviston painehäviöt. Sen jälkeen ohjelma ehdottaa Poissa- ja Tehostustilojen ilmavirtojen arvoja ja laskee niille tarvittavan paineenkorotuksen. Kaikkia ilmavirta-arvoja voi muuttaa. Selkeästä kaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä Vallox-konemallit osuvat määritellylle toiminta-alueelle. Konemallin valinnan jälkeen ohjelma näyttää kyseisen koneen puhallinkäyrästöltä toimintapisteen ja laitoskäyrän. Konemallin alustavan valinnan voi tehdä myös asuinpinta-alan perusteella.

Ohjelma laskee myös valitun ilmanvaihtokoneen vaipan läpi tulevan äänitason sekä kanavistoon johtuvan äänen. Nämä lasketaan samalla kertaa niin poissa-, kotona- kuin tehostus-tiloille. Seinäpuhalluksen yleistyessä suunnittelijan on tärkeää tietää myös ulko- ja jäteilmakanavien äänitasot. Nämäkin saa ohjelmasta jokaiselle käyttötilanteelle.
 

Monipuolista tietoa energialaskentaan ja -säästöön

Myös energialaskennan osalta Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelma on monipuolinen ja sitä voi käyttää esimerkiksi tavoitellun energiasäästön edellyttämien toimenpiteiden valintaan.

Ohjelmalla voi laskea ilman lämmön talteenottoa olevan ilmanvaihdon energiankulutuksen ja LTO:lla saavutettavan säästön niin asunto- kuin kiinteistökohtaisesti. Arviosta saa tarkan määrittämällä ilmanvaihdon tehon eri käyttöajoille ja käyttämällä sopivaa ilmastovyöhykettä.

Ilmanvaihtokoneen puhaltimien ja jälkilämmityksen energiankulutuksen lisäksi ohjelma laskee rakennuksen lämmitysjärjestelmästä tarvittavan primäärienergian tarpeen valitun tuloilman lämpötilan huomioon ottaen.

Ilmanvaihtokoneisiin voi valita lisävarusteita ja tulostaa materiaaliluettelon tuote- ja LVI-numeroineen. Myös alustavaa kustannusvertailua on mahdollista tehdä, sillä ohjelma sisältää myös koneiden ja lisälaitteiden ohjevähittäishinnat. Elinkaarilaskurin avulla kustannuslaskennan voi tehdä kahdenkymmenen vuoden ajalle.

MySelecta-ohjelmasta saa vuosihyötysuhteen ja SFP-luvun rakennuksen E-luvun laskentaa varten. SFP:n saa sekä konekohtaisesti että koko järjestelmälle. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan rakennusten osoittamiseen määräysten mukaisiksi käytetään aina Vantaan ilmastovyöhykkeen säätietoja.
 

Kaksi tulostettavaa materiaaliluetteloa

Ohjelmasta saa kahdenlaisia raportteja. Lyhyessä tulosteessa on laitteiden teknisten tietojen, vuosihyötysuhteen ja SFP:n lisäksi projektin kokonais-SFP sekä ääni- ja energialaskenta nimellisilmavirralla. Täysi tuloste sisältää näiden lisäksi myös poissa- ja tehostustilojen vastaavat tiedot sekä laitteiden mittakuvat.
 

Luotettavaa tietoa suunnittelijoiden työn tueksi

On tärkeää, että suunnittelijat ja urakoitsijat voivat luottaa valmistajien ilmoittamiin suoritus- ja ääniarvoihin ja että rakennusten energiatodistuksiin ilmoitetaan paikkansa pitävät tiedot. Kaikkien Valloxin tuotevalintaohjelmassa olevien koneiden lähtötiedot perustuvat Eurofins Expert Servicen ja Valloxin testauslaboratorioista saatuihin arvoihin. Näin laskentatuloksia voi tarkastella myös takaisin päin eli varmistaa, että lasketut arvot ovat yhteneväiset testausselosteessa olevien toimintapisteiden kanssa. Lue lisää aiheesta.
 

Kaksisuuntainen BIM-integraatio

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmassa on kaksisuuntainen BIM-integraatio MagiCAD for AutoCAD ja MagiCad for Revit-ohjelmistojen kanssa. MagiCad-suunnitteluohjelmistosta voi tuoda ilmanvaihtokoneen tiedot Valloxin tuotevalintaohjelmaan ja konevalinnan jälkeen viedä koneen tiedot takaisin suunnitteluohjelmaan. Tämä edellyttää MagiCad Connect for Revitin tai Vallox PlugIn for AutoCADin asentamista.

Vallox MySelecta korvaa Valloxin vanhan vuosihyötysuhdelaskurin. Vanhasta laskurista poiketen uudessa ohjelmassa on vain myynnissä ja suunniteltavissa olevat Vallox-ilmanvaihtokonemallit.

Rakennusten energiatodistusten laadintaan tarvittavat vanhempien ilmanvaihtokoneiden vuosihyötysuhteet ja SFP löytyvät jatkossa Laskentapalvelut.fi -sivustolta. ValloxMySelecta-ohjelmalla lasketut tulokset voi viedä suoraan sinne.

Siirry Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmaan

 
Päivitetty
28.10.2020