Uusi toimintamalli kuntien tueksi sisäilmatilanteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan kuntien sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn on laadittu uusi Terveet tilat –toimintamalli. Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta ja se on suunnattu tukimateriaaliksi kunnille. Tietoa kuntien hyvistä käytännöistä on kerätty työpajoissa eri puolilla Suomea viime syksynä ja talvena.

Toimintamalli on osa hallituksen Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaa, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

Terveet tilat -toimintamalli koostuu neljästä osa-alueesta – kiinteistökannan hallinnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta, kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta sekä sisäilmatilanteiden selvittämisestä.

"Osa-alueet nivoutuvat yhteen. Laaja moniammatillinen yhteistyö ja avoin tietojen vaihto ovat oleellisia, kun sisäilma-asioita ratkotaan. Myös tätä näkemystä olemme pyrkineet korostamaan”, Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen kertoo tiedotteen mukaan.

Malli tarjoaa muun muassa tietopaketteja ja esittelee kunnissa hyviksi havaittuja käytäntöjä. Siihen on myös koottu oleelliset vinkit, joilla sisäilmaongelmien syntymistä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä. Olemassa oleviin ohjeisiin ohjataan linkityksin.

Outinen jatkaa ja kannustaa vuoropuheluun tiedotteessa: ”Tavoitteenamme on koota eri puolilla olevat, ajantasaiset ohjeet yhteen. Meille saa vinkata, jos olennaisia ohjeita puuttuu”.

Terveet tilat -toimintamalli rakennettiin työpajoissa

Tiedotteen mukaan tietoa kuntien hyvistä käytännöistä on kerätty työpajoissa, joita Terveet tilat 2028 -sihteeristö järjesti yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa syksyn 2019 ja talven 2020 aikana. Terveet tilat -toimintamallin ensimmäinen versio julkaisiin tiistaina 27. lokakuuta.

”Julkaisemme toimintamallin ensimmäisen version kokeiltavaksi ja keskustelun pohjaksi. Toivomme runsasta palautetta, jonka perusteella kehitämme mallia eteenpäin”, ohjelman hankejohtaja Katja Outinen painottaa.

Lisätietoa toimintamallista

Terveet tilat -toimintamalliin voi tutustua ohjelman uudella verkkosivustolla osoitteessa tilatjaterveys.fi. Toimintamallin lisäksi sivusto sisältää tietoa Terveet tilat 2028 -ohjelmasta sekä ajankohtaisia uutisia ohjelmasta ja aihepiiristä.

Voit myös tutustua toimintamalliin alla olevilta videoilta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

 
Päivitetty
30.10.2020