Perustamistavoista johtuvat kosteusongelmat voidaan korjata tehokkaasti sisäpuolelta

Helsingin Töölössä Apollonkadulla sijaitsevassa taloyhtiössä oli ollut haastavia kosteusongelmia kymmenien vuosien ajan. Kalliista korjauksista huolimatta ongelmat aina palasivat ja oikeaa korjausratkaisua ei löytynyt. Asunnon omistaja Tuomas Häme kuitenkin alkoi tutkimaan asiaa ja löysi lopulta sopivan ratkaisun ongelmaan.

Vanhat kerrostaloalueet ovat haastavia ulkopuolisten korjausten suhteen, koska talot ovat rakennettu vieri viereen. Töölön alueella lisähaasteen tuo kallio, jonka päälle kerrostalot on perustettu.Vanhat kerrostaloalueet ovat haastavia ulkopuolisten korjausten suhteen, koska talot ovat rakennettu vieri viereen. Töölön alueella lisähaasteen tuo kallio, jonka päälle kerrostalot on perustettu.

Asunnon nykyiset omistajat ostivat 170 m2:n huoneiston 1928 rakennetun kerrostalon katutasosta. Ostohetkellä, vuonna 1992, kaikki vaikutti olevan kunnossa, mutta pian oston jälkeen asukkaat huomasivat asunnossa sisäilmaongelmia. Ilma tuntui tunkkaiselta ja asunnossa oli hajuhaittoja. Asukkaille selvisi, että jo ennen asunnon ostoa, asunnossa oli ollut sisäilma- ja kosteusongelmia.

Asunnossa tehtiin monia remontteja, kuten lattioita korjattiin moneen kertaan ja putkiremontin yhteydessä asennettiin korvausilmaventtiilit. Pitkä korjauskierre kesti yli 20 vuoden ajan, mutta kosteus- ja sisäilmaongelmat jatkuivat. Lopullinen korjausprojekti aloitettiin, kun sisäilmatutkimuksessa huoneistossa havaittiin mikrobihaittoja.

Ammattilaisten tekemistä korjauksista huolimatta kosteusongelmia ei saatu ratkaistua eikä järkevää korjaustapaa löytynyt. Lopulta Häme alkoi itse etsimään ongelmaan ratkaisua soittokierroksella korkeakouluihin. Aalto-yliopistosta hänelle kerrottiin SafeDrying-järjestelmästä ja heidän tekemästä kuivatuksesta Amos Rex -taidemuseoon. Asukas etsi artikkelin Amos Rexista käsiinsä ja sen jälkeen soitti SafeDrying-järjestelmän kehittäjälle Esa Tommolalle. Tommola kävi taloyhtiössä esittelemässä SafeDrying-järjestelmää isännöitsijälle ja korjaussuunnittelijalle, jonka jälkeen korjaussuunnitelmat saatiin alulle.

Lisää Tuomas Hämeen kokemuksesta voit lukea Omataloyhtiö.fistä >>

Korjaukset päästiin aloittamaan nopealla aikataululla

Perhanan mielenkiintoinen tapaus, ajatteli Esa Tommola ensimmäisenä, kun hän sai puhelun Apollonkadusta.
-Alku oli haastava, koska kohde oli moniongelmainen. Kohteessa oli käytetty kosteusongelman korjaamiseen neljää erilaista korjaustapaa. Oman haasteensa toi myös neljä erilaista lattiarakennetta. Täytyi miettiä, miten asunto saataisiin korjattua taloudellisesti, korjaukset järkevästi toteutettua sekä miten kohde saadaan kuivatettua, Tommola kertoo.

Apollonkadulla kerrostalot on rakennettu vieri viereen kallion päälle. Sen vuoksi kosteusongelma oli pakko korjata asunnon sisältä, koska salaojia oli mahdoton uusia muualta kuin takapihan puolelta ja muut ulkopuoliset ratkaisut olisivat mahdotonta toteuttaa.

Taloyhtiön kosteusongelmat johtuvat 1920-luvun aikaisesta rakentamistavasta ja viereisen taloyhtiön puolelta valuvista vesistä. Kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti ylöspäin huokoista tiiliperustusta pitkin. Kerrostalossa ei ole omaa ulkoseinää, vaan se on rakennettu viereisen taloyhtiön ulkoseinään kiinni. Kosteusrasitus naapuritaloyhtiön puolelta on erittäin suuri. Vesi valuu naapuritaloyhtiön puolelta kalliota pitkin asunnon seinää päin ja sitä pitkin lattian alle sekä perustuksiin. 

Taloyhtiöiden yhteinen palomuuri teki ulkopuolisista korjauksista melko mahdottomia.Taloyhtiöiden yhteinen palomuuri teki ulkopuolisista korjauksista melko mahdottomia.

Asunnon remontti aloitettiin syksyllä 2018 ja SafeDrying tuli mukaan remonttiin, kun osa lattioista oli jo purettu. Taloyhtiöön päästiin esittämään korjausehdotus ja yhteistyö suunnittelijan kanssa pääsi alkamaan. Korjaussuunnittelijan kanssa yhteistyössä kehitettiin paras korjaussuunnitelma, jolla pystyttiin korjaamaan kaikki asunnossa olevat haasteet. Yhteistyö lähti hyvin käyntiin ja lopputuloksesta tuli loistava. SafeDrying-järjestelmä asennus saatiin nopeasti käyntiin talvella 2019 heti taloyhtiön hyväksynnän jälkeen.

Kuivatuskanavat asennettiin takapihan puoleisiin makuuhuoneisiin uusiin valettuihin lattioihin koko lattian pinta-alalle, jotta betonin kuivumisaikaa saatiin lyhennettyä ja aikataulu ei pidentynyt kuivumisajan vuoksi. Muualla asunnossa putkisto kulkee seinän vieressä kanavistoa varten lattiaan jyrsityssä urassa.

Vierailu naapuritaloyhtiön pihassa paljasti yhden suurimmista kosteusrasituksista, mikä asuntoon kohdistuu. Tommola huomasi pihassa olevan sadevesikaivon veden olevan 2 metriä korkeammalla kuin asunnon lattia. Vesi pääsee valumaan koko ajan kalliota pitkin ja tämän vuoksi toiveissa oli, että myös naapuritaloyhtiöön olisi asennettu kuivatusjärjestelmä, mutta tämä ei toteutunut. Naapuritaloyhtiön alimmaisessa kerroksessa sijaitsevat autotallit, joten taloyhtiö ei ollut halukas satsaamaan niihin, eikä rakennusvalvonta myöskään edellyttänyt sitä.

Tyypillisesti SafeDrying-järjestelmällä kuivatetaan vain perustuksista kapillaarisesti nousevaa kosteutta, mutta tässä tapauksessa kuitenkin kosteutta tulee niin ylhäältä kuin alhaalta päin. Naapuritaloyhtiön puolelta kosteus tulee seinälinjan yläpäähän ja sieltä vesi valuu alaspäin. Nyt tämän taloyhtiöiden yhteisen seinän kuivatus tapahtuu vain yhdestä suunnasta, asunnon puolelta lattian ja seinän liitoskohdasta. Tämän vuoksi kuivatusjärjestelmän on oltava koko ajan päällä, jotta asunto pysyy kuivana ja asumiskelpoisena. Kuivatusyksikkö on sijoitettu taloyhtiön kellariin, josta sen hurina ei kuulu muualle taloon.

Taloyhtiön takapihan muurista näkee hyvin pihojen korkeuseron. Muurista huomaa myös kosteuden aiheuttamat rappeumat.Taloyhtiön takapihan muurista näkee hyvin pihojen korkeuseron. Muurista huomaa myös kosteuden aiheuttamat rappeumat.

Reaaliaikainen etävalvonta mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin ongelmiin


SafeDrying asensi mitta-antureita eri puolelle asuntoa, jolloin kosteutta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti ja raportoimaan kuukausittain taloyhtiölle. Kuvassa olevasta toteutussuunnitelmasta nähdään, mihin kohtaan anturit on asennettu. Mitta-anturit on asennettu syvälle rakenteen sisälle, jotta pystytään reagoimaan ajoissa ennen kuin kosteus pääsee lähellekään pintaa.

Antureilla saadaan mielenkiintoisia tuloksia. Esimerkiksi talojen välisessä seinässä on kosteuseristeenä bitumikermi, jonka takana suhteellinen kosteus on RH 100 %. Asunnon puolella on kuitenkin ihan kuivaa. Siltä laajuudelta kuin pintakosteusmittarilla pystytään mittaamaan, on koko asunto kuiva myös taloyhtiöiden yhteiseltä seinältä.

Toteutussuunnitelmasta näkee, että takapihan puolella kuivatuskanavat menevät uusissa lattiavaluissa. Muualla asunnossa kanavat menevät seinien vieressä.Toteutussuunnitelmasta näkee, että takapihan puolella kuivatuskanavat menevät uusissa lattiavaluissa. Muualla asunnossa kanavat menevät seinien vieressä.

Alla olevasta kuivumiskäyrästä nähdään, miten kuivuminen on tapahtunut Apollonkadulla. Kaaviosta nähdään myös viime talven haasteelliset olosuhteet. Kuivattavaa pakkasjaksoa ei juurikaan ollut Helsingissä, joten runsaat sateet näkyvät kosteuskäyrässä pienenä nousuna. Kosteus on ollut vain syvällä rakenteissa eikä se ole vaikuttanut asuintiloihin, koska SafeDrying-järjestelmä poistaa tulevan kosteuden ja pitää pinnat kuivina.

Asukkaat muuttivat takaisin kotiinsa kesällä 2019. Nyt vuotta myöhemmin kaikki näyttää hyvältä eikä kosteus- tai sisäilmaongelmia ole enää. SafeDrying-järjestelmällä rakenteet ovat pysyneet kuivina ja asunto asumiskelpoisena. Reaaliaikainen etävalvonta on antanut turvaa asukkaille ja varmistanut kaiken olevan kunnossa.

Oleskeluhuoneen seinä on kuiva, vaikka rakenteessa olevan bitumikermin takana kosteusprosentti on 100.Oleskeluhuoneen seinä on kuiva, vaikka rakenteessa olevan bitumikermin takana kosteusprosentti on 100.

Haluaisitko lisätietoa?
​​​​​​​SafeDryingin asiantuntijat auttavat mielelläänYhteydenottopyyntöpalvelu
 
Päivitetty
29.10.2020