Pian voimaan astuva latauspaikkavelvoite hiertää Isännöintiliittoa

Monessa taloyhtiössä tehdään kevään aikana päätöksiä sähköautojen latauspaikkojen lisäämisestä. Taustalla on eduskunnan hyväksymä laki, joka velvoittaa taloyhtiöt varautumaan sähköautojen merkittävään lisääntymiseen Suomessa.

Velvoite koskee laajoja korjaustöitä, jotka ulottuvat myös parkkialueelle. Laki velvoittaa toimenpiteisiin taloyhtiöt, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Aivan pienimmät taloyhtiöt jäävät lain ulkopuolelle.

Käytännössä sähköauton latausvalmius on asennettava jokaiselle pysäköintipaikalle silloin, kun korjausprojektin toimenpiteet ulottuvat pysäköintialueeseen ja on kyse laajamittaisesta korjauksesta. Tällainen laajamittainen korjaus on lain esitöiden mukaan esimerkiksi remontti, joka sisältää julkisivun remontoinnin, ikkunoiden uusimisen sekä yhden tai useamman teknisen järjestelmän korjauksen.

”Korjausten rahoittaminen jo nyt hankalaa”

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Litheniuksen mukaan lain velvoitteet latausvalmiuden toteuttamiselle ovat turhan tiukkoja. Isännöintiliitto on huolissaan siitä, että taloyhtiöiden korjausten rahoittaminen vaikeutuu jatkossa entisestään. 

"EU-direktiivi edellyttää latausvalmiuden toteuttamista laajan korjauksen yhteydessä, jos taloyhtiössä on yli kymmenen pysäköintipaikkaa. Kansallisesti lakiin tehtiin kuitenkin tiukennus eli velvoite asetettiin yli neljän pysäköintipaikan taloyhtiöihin. Isännöinti on kohdannut ongelmia korjausten rahoittamisessa eri puolella Suomea ja erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä. Jopa kasvukeskusten pienissä taloyhtiöissä välttämättömien korjausten toteutus on jo ennestään hankalaa."

Laura Lithenius, lakiasiantuntija, Isännöintiliitto

Motiva Oy on arvioinut, että yksityisillä kiinteistöillä oli vuoden 2018 lopulla noin 9 000 – 13 000 latauspistettä. Taloyhtiöt ovat hiljalleen heränneet sähköautojen lisääntymiseen. Latauspisteitä ovat toteuttaneet myös yksittäiset osakkaat, jos heillä on ollut tarvetta latauspisteelle.

Uusia velvoitteita on perusteltu Suomen hiilineutraaliustavoitteilla.

– Taloyhtiöissä ei välttämättä ole edes tarvetta sähköauton lataamiseen. Tällaisissa taloyhtiöissä olisi usein tarkoituksenmukaisempaa tehdä muita energiatehokkuutta parantavia hankkeita, kuten lämmitysjärjestelmän päivityksiä tai ilmanvaihdon uudistamista. Jos kukaan asukkaista ei omista sähköautoa eikä lähitulevaisuudessa tule omistamaan, niin ei lain tavoitteen mukaista ympäristövaikutustakaan synny, Lithenius muistuttaa.

Latauspistevalmiudella tarkoitetaan pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan myöhemmin asentaa sähköauton latauspiste. Velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö. Lain odotetaan tulevan voimaan pian. Taloyhtiöiden osalta velvoitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

 
Päivitetty
23.10.2020