Kooltherm-eristeillä energiatehokas rakennus

Lämmöneristeiden laadun ja teknisten ominaisuuksien merkitys korostuu tavoiteltaessa vähän kuluttavaa rakennusta. Kiinteistöjen käyttämän energiankulutuksen pienentäminen on osaltaan tärkeässä roolissa myös päästötavoitteiden saavuttamisessa. Suunnittelussa tulisikin huomioida erityisesti rakennusosien tiiviys- ja eristysominaisuudet ja valita näihin mahdollisimman tehokkaat ratkaisut, jotka palvelevat pitkälle tulevaisuuteen.
 

Tehokas lämmöneristys mahdollistaa ohuet rakenteet

Kingspan Kooltherm-eristeet mahdollistavat energiatehokaan rakentamisen ohuilla rakennepaksuuksilla. Eristeillä on erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/(m·K). Siten Kooltherm-eristettä tarvitaan ainoastaan 120 mm yhtenäinen kerros, jolla saavutetaan U-arvo 0,17 W/m2K. Ilman liikkeet eivät heikennä eristeen ominaisuuksia ja eriste sietää hyvin vaikeitakin olosuhteita. Asennus ja tarvittava työstäminen onnistuu helposti työmaalla. Kooltherm-eristeet eivät myöskään sisällä haitallisia aineosia.

Ammattirakentamisen detaljikirjasto

Palo- ja kosteusturvallinen rakenne

Nykyisen paloasetuksen mukaiset turvalliset rakenteet saadaan toteutettua helposti Kooltherm-eristeillä. Nettisivuiltamme on ladattavissa suunnitteluohjeet eristeidemme käytöstä P1-paloluokan rakennusten julkisivuissa. Kingspan Kooltherm -eristeet soveltuvat myös P1-paloluokan rakennusten ullakkorakentamiseen. Erittäin hyvä lämmöneristävyys mahdollistaa ohuet eristepaksuudet, mikä antaa liikkumavaraa suunnitteluun ja toteutukseen sekä mahdollistaa myös arvokkaat lisäneliöt.

Palosuunniteluohje
VTT Seritfikaatti


Kosteusominaisuuksiltaan Kooltherm erottuu niin ikään muista kovista lämmöneristeistä, mikä ilmenee huomattavasti lyhyempinä rakenteen kuivumisaikoina. Kooltherm-tuotteiden solurakenne sallii vesihöyryn kulkeutumisen eristeen läpi. Kaikissa Kooltherm-eristeissä on pintalaminaatti, joka ei estä kosteuden diffuusiota.

Eri rakenteisiin soveltuvat Kooltherm-eristeet

Lattia: Kooltherm K3


Kingspan Kooltherm K3 Betonielementti- ja lattiaeriste on tehokas lämmöneristelevy, jonka molemmilla puolilla on mineraalipohjainen laminaatti. Levyn ydin on kuituvapaa. Kooltherm K3 soveltuu käytettäväksi tuulettuvien lattiarakenteiden sekä betonisandwich- ja sisäkuorielementtien eristämiseen. Kooltherm® K3 on diffuusioavoin, joten rakenteet pääsevät kuivumaan myös eristeen suuntaan. Tämä antaa varmuutta rakenteen kosteustekniselle toimivuudelle.
 

 • Erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/(m·K)
 • Paloluokka C-s1, d0 (itsenäisenä tuotteena)
 • Puristuslujuus ≥ 100 kPa
 • Levykoot: 1200x600, 1196x3600
 • Paksuudet: 20-159 kts. varastotuotteet
Lataa tuotekortti

Alakatto: Kooltherm K10

Kingspan Kooltherm K10 Alakattoeristeessä on kuituvapaa ydin ja molemmin puolin mineraalipohjainen laminaatti. Se soveltuu alakattojen, välipohjien sekä holvien eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Valmistuksessa on käytetty ponnekaasua, jonka GWP (Global Warming Potential) -luku ja ODP (Ozone Depletion Potential) -kerroin on lähes nolla. Eriste on valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti ja eristeelle on myönnetty CE-merkki.

 • Erinomainen lämmöneristyskyky λD-arvo jopa 0,020 W/m·K
 • Paloluokka C-s1, d0 (itsenäisenä tuotteena)
 • Levykoot: 1200x600
 • Paksuudet: 20-159 kts. varastotuotteet
 • Ilmatiivis
 • Diffuusioavoin
Lataa tuotekortti

Runko: Kooltherm K12

Kingspan Kooltherm K12 Runkoeriste on tehokas eristelevy, jossa on kuituvapaa ydin ja molemmin puolin alumiinipohjainen laminaatti. Käyttökohteita ovat koolatut seinärakenteet ja teräksiset tai puiset kattotuolit. Kingspan Kooltherm K12 Runkoeriste on valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti ja eristeelle on myönnetty CE-merkki.

 • Erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/(m·K)
 • Puristuslujuus ≥ 100 kPa
 • Diffuusiovastuskerroin µ = 35
 • Palokäyttäytyminen RtF C-s1,d0 (Tarvike), RtF C-s1,d0 (Eristävä osa)
 • Levykoot (mm) 1200 x 600 ja 1200 x 3000
 • Paksuudet (mm) 40 - 120 kts. varastotuotteet
 • Ilman liikkeet eivät heikennä eristeen ominaisuuksia
 • Sietää vaikeitakin olosuhteita

Lisätietoja

Julkisivu: Klootherm K15 ja K15 C

Kingspan Kooltherm K15 Julkisivueriste on tehokas lämmöneristelevy tuulettuvien julkisivujen eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tuotteessa on taustalaminaattina sisäkuorivaluun soveltuva mineraalilaminaatti ja pintalaminaattina tuuletusväliin päin tumma palosuojalaminaatti.
Kooltherm K15 C:ssä on toisella pinnalla on mikroperforoitu alumiinilaminaatti ja toisella mineraalipohjainen laminaatti.

Vain 120 mm ohuella yhtenäisellä eristekerroksella saavutetaan U-arvo 0,17 W/(m²·K). Eristävän osan paloluokka on C-s1, d0 ja tumman palosuojalaminaatin B-s1, d0. Kooltherm K15 -tuote on diffuusioavoin, joten rakenteet pääsevät kuivumaan myös eristeen suuntaan.

Kooltherm K15 on korkean suorityskyvyn fenolieriste, jonka ydin on kuituvapaa ja lähes umpisoluinen. Eristeen valmistuksessa on käytetty ponnekaasua, jonka GWP (Global Warming Potential) –luku on matala ja ODP (Ozone Depletion Potential) –kerroin on lähes nolla.

 • Lambda 0,020 W/(m·K) (λD-arvo)
 • Paloluokka
  • B-s1, d0 (tarvike, tumma puoli)
  • C-s1, d0 (eristävä osa)
 • Diffuusioavoin
 • Puristuslujuus ≥ 100 kPa
 • Palokäyttäytyminen B-s1, d0 (tarvike, tumma puoli), C-s1, d0 (eristävä osa)
 • Levykoot 1200 x 600
 • Paksuudet 80, 100, 120, 140

Tuotekortti K15 Tuotekortti K15 C

Betonielementti: Kooltherm K20

Kingspan Kooltherm K20 Betonielementtieriste soveltuu betonisandwich- ja sisäkuorielementtien eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Eristelevyssä on kuituvapaa ydin ja molemmin puolin mineraalipohjainen laminaatti. Telattava Kiilto Insulation Safe Eristesuoja soveltuu Kingspan Kooltherm -eristeiden vaakapintojen työaikaiseen sääsuojaukseen betonielementtirakentamisessa. Kooltherm K20 Betonielementtieriste on valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti ja sille on myönnetty CE-merkki.

 • Erinomainen lämmöneristyskyky - λD-arvo jopa 0,020 W/(m·K)
 • Paloluokka C-s1, d0 (itsenäisenä tuotteena)
 • Puristuslujuus ≥ 100 kPa
 • Levykoot 1200 x 600
 • Paksuudet 20 - 159 kts. varastotuotteet
 • Ilman liikkeet eivät heikennä eristeen ominaisuuksia

Lataa tuotekortti


Kooltherm -eristeiden varastotuotelista
 

Tutustu pian valmistuvaan referenssikohteeseen - Energiatehokas monitoimikeskus

Tarvitsetko lisätietoa tuotteista tai apua suunnitteluun?

Jokainen kohde on erilainen. Kingspanin tekninen neuvonta sinua auttaa löytämään sopivat ratkaisut tehokkaan lämmöneristyksen toteuttamiseksi.
p. 0207 786 700, info@kingspaneristeet.fi


 
Päivitetty
24.6.2021