Esimiehet kovassa paineessa poikkeusajan arjessa

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. lokakuuta. Työelämässä korona on aiheuttanut haasteita erityisesti työnjohdolle.

Poikkeusaikana moni työtehtävä yksinäistä

Suomen Terveystalo Oy:n johtava organisaatiopsykologi Outi Ikonen myöntää, että koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa työnjohdolta vaaditaan erityisen paljon.

– Tehokasta kommunikointia, poikkeustilanteen jäsentämistä, päätösten tekemistä puutteellisilla tiedoilla, riskinottokykyä, hän listaa.

Ikonen näkee, että operatiivisten toimien ohella esimiesten tulisi huomioida työyhteisössä myös inhimillinen tehokkuus, kuten yhteisöllisyyden ja luottamuksen ylläpitäminen.

– Esimiehet tarvitsevat tukea siinä missä työntekijätkin. Esimiehen omalla esimiehellä olisi tärkeää olla riittävästi aikaa ja osaamista tukea työnjohtotehtävissä työskenteleviä ja omata riittävän hyvät henkilöjohtamisen taidot.

Korona-aikana monesta työtehtävästä on tullut yksinäistä. Tämä koskee myös esimiehiä. Ikonen huomauttaa, että oman esimiehen tuen lisäksi tärkeää on myös vertaistuki muiden työpaikan esimiesten kanssa.

Edelleen haasteita tuoda mielenterveysasioita esille

– Mielenterveyden näkökulmasta esimiestyöhön kohdistuvia paineita on tärkeää tuoda näkyväksi ja samalla ja normalisoida sitä, että esimiehet ovat kuormittuneita. On myös tärkeää tukea työpaikan kulttuuria, joka tukee kohtuullisia työn vaatimuksia. Esimiestenkään ei odoteta tekevän ympäripyöreitä työpäiviä ja olevan jatkuvasti tavoitettavissa. Työpaikoilla tulee rohkaista ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä työterveyshuoltoon ja hyödyntämään esimerkiksi työterveyspsykologin sparrausapua. Haastavien asioiden käsittely työpaikan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa tukee esimiehen työkykyä ja mielenterveyttä, Ikonen jatkaa.

Nykyisin työnjohdon mielenterveysongelmat eivät ole enää yhtä vaiettuja salaisuuksia kuin takavuosina. Ikosen mukaan haasteita on edelleen siinä, ettei ongelmia uskalleta ottaa puheeksi työpaikalla.

"Pelätään, että työnantaja ei sen jälkeen luota henkilön kykyyn suoriutua vastuullisista tehtävistä. Jokaisella meistä voi olla elämässä vaiheita, joissa mielenterveys järkkyy. Kyse ei ole heikkoudesta vaan inhimillisyydestä. Tärkeää on vahvistaa ihmisten luottamusta siihen, että apua saa ja on tärkeää hakea."

Outi Ikonen, johtava organisaatiopsykologi, Suomen Terveystalo Oy

Ikosen mukaan työterveyshuollon lyhytpsykoterapiapalveluita hyödynnetään yhä useammassa yrityksessä myös rakennusalalla.

– Työterveyshuollossa esimiehille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta keskusteluihin työterveys- ja organisaatiopsykologien kanssa.

 
Päivitetty
9.10.2020