Maankäyttö- ja rakennuslain ohjattava kohti resurssiviisasta ja vähähiilistä rakentamista

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on parhaillaan käynnissä. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA tiedotteen mukaan rakentamisen ohjauksen ensisijaisena tavoitteena mahdollistaa kaunis, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö asukkaille.

SAFA:n mukaan pysyvän rakentamisen elinkaaren tulee olla vähintään 100 vuotta, ja rakennusten hyvään hoitoon ja ylläpitoon pitää ohjata ja kannustaa. Uudistuvan lain tulee ohjata kohti vähähiilistä rakentamista sekä rakennuskanta on hiilivarastomme, josta on pidettävä huolta, Arkkitehtiliitto jatkaa.

Linjauksina on lisäksi muun muassa:

  • Purkamisen pitää olla luvanvaraista jatkossakin
  • Vanhojen rakenteiden korjaaminen perustuu niiden toiminnan tuntemiseen: korjaaminen ei saa heikentää rakennuksen toimivuutta ja vikasietoisuutta
  • Resurssiviisaassa korjausrakentamisessa uusitaan purkamisen sijaan vain vioittuneet osat
  • Peruskorjaamisen tarve vähenee myös hyvällä ylläpidolla

Suomen rakennuskannasta vain viisi prosenttia on rakennettu ennen 1920-lukua, ja suojeltujen rakennusten osuus on vain noin kaksi prosenttia. Suojeltujen rakennusten ylläpitoon ja korjaamiseen pitäisi SAFAn mukaan kannustaa esimerkiksi verohelpotuksin. Rakennussuojelua kaavan kautta ei saa heikentää nykyisestä. 

Kuntien erityistarpeet huomioitava

Kaavoitus- ja rakennuslupaprosessi on eri vaiheista koostuva kokonaisuus, jossa eri kaavatasoilla ja muilla rakentamisen ohjausvälineillä on omat tehtävänsä. Kunnalla täytyy myös jatkossa olla oikeus määritellä minkälaisia kaavainstrumentteja se alueellaan soveltaa.

Kaavajärjestelmältä on toivottu suurempaa joustavuutta erityisesti runsaasti aikaa vievien kaavamuutosten takia. Poikkeamismahdollisuus on käyttökelpoinen väline rakentamisprosessissa, jos hanke ei ole täysin asemakaavan mukainen.

Tutustu SAFAn tärkeimpiin huomioihin maankäyttö ja rakennuslain uudistuksissa

 
Päivitetty
9.10.2020