Ympäristöministeriö myöntää jälleen avustusta julkisen puurakentamisen kehityshankkeille

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan puurakentamisen ohjelmassa käynnisty 1.10. toinen avustushaku julkisen sektorin puurakentamista edistäville hankkeille. Avustusta myönnetään hankkeille, jotka tukevat puurakentamisen nopeaa kehitystä kunnissa ja lisäävät niiden valmiuksia toteuttaa varsinaisia puurakennushankkeita.

Tiedotteen mukaan hankkeet voivat esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi. Hankkeiden on tavoiteltava muutoksia, jotka lisäävät puun käyttöä kunnissa pysyvästi. Lisäksi hankkeilla tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen ja toimintakulttuurin muutokseen. Avustuksen hakija voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama liikelaitos tai näiden johtama konsortio. Haku- ja arviointikriteerit ovat samat kuin ensimmäisellä hakukierroksella.

Julkisen puurakentamisen edistäminen on yksi Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Ohjelma julkaisi syyskuun alussa yhdessä sidosryhmien kanssa laaditut kansalliset tavoitteet puun käytölle julkisen sektorin rakentamisessa. Avustukset ovat yksi keino, jolla valtio tukee kuntia tavoitteiden toteuttamisessa.

Avustushaku on käynnissä 1.10.-16.11.2020. Hakukuulutus, ohjeet ja hakulomake löytyvät Puurakentamisen ohjelman verkkosivuilta.

Ensimmäisellä hakukierroksella käyntiin 8 hanketta

Loppukesän ensimmäisellä hakukierroksella avustettiin 8 hanketta yhteensä 361 631 eurolla. Käynnistyvissä hankkeissa mm. laaditaan julkisen puurakentamisen alueellisia strategioita ja ohjelmia, parannetaan hankintaprosesseja sekä luodaan malleja hankintaan ja suunnitteluun. Hankkeiden taloudellinen kokonaisvolyymi on yhteensä 516 630 euroa.

Avustetut hankkeet ja avustussummat:

  • Lempäälän kunta: Lempäälän kunnan puurakentamista edistävä ohjelma, 37 310 e
  • Malax kommun: Ett strategiskt val – offentligt byggande i trä, 28 000 e
  • Siuntion kunta: Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa, 104 790 e
  • Imatran Toimitilat Oy: Hiilineutraali urheilutalo, 44 800 e
  • Ylivieskan kaupunki: Hamarinpuhto, 33 681 e
  • Vaasan kaupunki: Portti tulevaisuuteen, 74 550 e
  • Kauhajoen kaupunki: Puurakentamisen edistäminen seutukaupungeissa, 17 500 e
  • Haminan kaupunki: Puurakentamisen strategia, 21 000 e

Puurakentamisen ohjelman asiantuntija Jemina Suikki kertoo tiedotteen mukaan: ”Kesän avustushaun hakemukset olivat kovatasoisia. Niistä paistoi kirkkaasti läpi kuntien osaaminen, tahtotila ja valmius panostaa puurakentamiseen. Avustetut hankkeet ovat konkreettisia, ja ne tarjoavat monistettavia ratkaisuja juuri niihin julkisen puurakentamisen kapeikkoihin, jotka olemme myös ympäristöministeriössä tunnistaneet. Odotamme toisen hakukierroksen sadon olevan vähintään yhtä tasokas ja toivomme, että pääsemme vauhdittamaan puurakentamishankkeita jokaisessa maakunnassa”.

 
Päivitetty
2.10.2020