Hybridiallianssimalli on pitänyt Kuopion museon peruskorjauksen budjetissa ja aikataulussa

A-Insinöörien tiedotteen mukaan Kuopion museon peruskorjaus on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Lähes kaksi vuotta kestänyt peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu syyskuun lopussa. Onnistumisen edellytykset loi ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa käytetty hybridiallianssimalli.

Kuopion museo on ensimmäinen Itä-Suomessa tehty hybridiallianssihanke, joka on perinteisen projektinjohtourakan ja yhteistoiminnallisuuteen nojaavan allianssin yhdistelmä. Hanketta on viety eteenpäin säännöllisissä työpajoissa, joihin ovat kokoontuneet kaikki osapuolet rakennuttajasta ja suunnittelijoista toteuttajiin ja käyttäjien edustajiin. Kustannuksia on hallittu niin sanotulla tavoitehintamenettelyllä.

Tiedotteen mukaan yksikönjohtaja ja hybridihankemallin priimusmoottori Esa Suomalainen A-Insinööreistä sanoo: "Mallin yksi perusajatus on, että hankkeessa onnistuvat joko kaikki tai ei kukaan. Kun Kuopion kaupunki ja museo onnistuvat saavuttamaan tavoitteensa budjetin, aikataulun, laadun ja esimerkiksi työturvallisuuden suhteen, myös hankkeen muut osapuolet palkitaan".

Rakennuttaja Marko Väätäinen Kuopion Tilapalveluista jatkaa tiedotteen mukaan: "Museolle oli haasteellista lukita hankesuunnitteluvaiheen kaikkia korjausratkaisuja, sillä emme tienneet, millaisia rakenteellisia yllätyksiä projektin aikana paljastuisi. Koska odotimme odottamatonta, paras etenemistapa oli perinteisen urakkamallin sijaan hybridiallianssimalli, jossa suunnitelmien muutoksiin reagoidaan ripeästi yhdessä keskustellen". 

Tiimirekrytoinneissa psykologin arviointi mukana

Kuopion museon vuonna 2018 käynnistyneellä työmaalla suunnitelmia on jouduttu muuttamaan moneen otteeseen.

Tiedotteen mukaan korjaushankkeen suunnittelijat ja palveluntuottajat valittiin tiimirekrytoinnilla, jossa tiimityötaitoja arvioitiin psykologin avulla. Hybridiallianssissa pyrimme ratkaisemaan ongelmia yhdessä, joten toimijoiden yhteistyökyky on ratkaisevan tärkeää, Esa Suomalainen jatkaa.

"Hybridiallianssimalli on voittajataktiikka”

Perinteisistä malleista poiketen pääurakoitsija NCC on ollut tiedotteen mukaan aktiivisesti mukana museon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelussa allianssin kehitysvaiheesta saakka tuoden mukanaan vahvan tuotannon ja hankintojen osaamisen.

– Hybridimallissa urakoitsijan on hyväksyttävä, että valmiin suunnitelman vastaanottamisen sijaan on itse osallistuttava aktiivisesti suunnitteluun koko hankkeen ajan. Yhteistyön onnistumisessa onkin olennaista, että kaikki osapuolet ymmärtävät, millainen toiminta on hankkeen parhaaksi. Hybridiallianssimalli on voittajataktiikka, NCC:n hankekehitysjohtaja Marko Onttinen sanoo tiedotteessa.

Kuopion museo valmistuu 17,8 miljoonan euron kustannusarvion puitteissa. Museon 2 500 neliömetrin uudisrakennus avataan näyttelyille keväällä 2021. Museon vanhalla puolella näyttelyt käynnistyvät syksyllä 2021.

Lähde: A-Insinöörit
 
Päivitetty
25.9.2020