Korona voi jättää nykyiset avokonttorit historiaan

Etätöiden yleistyminen ja koronaviruksen vaatimat turvallisuustoimet ovat lisänneet tarvetta nykyisten toimistotilojen muokkaamiseen.

Tilat tukemaan pienryhmätyöskentelyä?

Korjausrakentamisen asiantuntija uskoo, että kysyntä toimistojen muuttamiseksi kasvaa lähitulevaisuudessa.

– Kun työntekijät jossain vaiheessa alkavat palata takaisin etätöistä, aletaan miettiä, onko avokonttori sittenkään paras vaihtoehto ja sopivatko yrityksen nykyiset toimitilat muuttuneeseen toimintaympäristöön, MaxBuild Korjausrakentaminen Oy:n toimitusjohtaja Tapio Virta sanoo.

Avokonttorit ovat olleet muodissa 2000-luvun alusta alkaen. Toimistoja on muutettu kilvan avarammiksi ja väliseiniä on poistettu.

– Odotettavissa on, että avoimien tilojen käyttöä tullaan rajoittamaan niin, että yhtä suurta määrää ihmisiä ei enää päästetä samanaikaisesti konttoriin. Ei ole odotettavissa tilannetta, jossa koronaa ei olisi keskuudessamme lainkaan. Siksi on tarpeen erottaa isoja tiloja pienempiin kokonaisuuksiin.

Tapio Virta, toimitusjohtaja, MaxBuild Korjausrakentaminen Oy

Virta uskoo, että tilat suunnitellaan jatkossa enemmän pienryhmätyöskentelyyn sopiviksi.

– Yrityksissä on järkevää pitää ryhmän erillään siten, ettei koko yrityksen toiminta vaarannu, jos ihmisiä joutuu karanteeniin. Jos yksi työryhmä joutuu karanteeniin, muut toiminta voi jatkua edelleen normaalisti. Toimintaa voi organisoida myös siten, että ryhmät vuorottelevat toimistotiloissa, jotta ne eivät kohtaa toisiaan.

Vaikutukset ulottuvat talotekniikkaan

Toimistotilojen muutostyöt voivat vaatia puuttumista myös talotekniikkaan esimerkiksi silloin, jos avokonttoriin lisätään seiniä. Virran mukaan talotekniikka on mietittävä ensisijaisesti ilmanvaihdon perusteella.

– Jos avokonttoria muutetaan, huomioitaviksi tulevat myös sähkö- ja tietoliikennepistokkeiden sijoittelu niin, että pistokkeita on kaikkien käytettävissä. Myös valaistus on usein mietittävä uudelleen.

Ilmanvaihdossa eteen voi tulla uudelleenkanavointi ja uudelleenkohdistaminen. Virta huomauttaa, että toimistojen muutostyöt ovat olleet monessa yrityksessä ajankohtaisia jo ennen koronaa.

– Moni toimisto odottaa teknistä remonttia ja kasvojenkohotusta. Nyt kun remontista on tullut ajankohtainen, siihen kannattaa ehkä yhdistää myös muita kunnostustöitä.

Vanhemmissa toimistorakennuksissa eteen saattaa tulla myös pohdinta energiaremontista. Jos tulevina vuosina on tarkoitus vuokrata tai myydä tiloja, paljon energiaa kuluttavat kiinteistöt eivät välttämättä houkuttele uusia omistajia.

Aurinkopaneelien käyttö yleistyy energiaremonttien yhteydessäAurinkopaneelien käyttö yleistyy energiaremonttien yhteydessä

– Vanhoissa toimistotaloissa tekniikka on usein vanhentunutta. Nyt halutaan, että oma kiinteistö täyttäisi paremmin tulevaisuuden energiavaatimukset. Tulevina vuosina kiinteistöjä kaupataan energiataloudellisuuden perusteella. Energiaremontti nostaa aina kiinteistön arvoa, Virta muistuttaa.

Tilat pienenevät käyttämättömyyden johdosta?

Etätyön yleistyminen ja uudenlaiset työskentelyjärjestelyt voivat näkyä toimistotilojen osittaisena tyhjentymisenä. Virta uskoo, että monessa yrityksessä pohditaan käytössä olevien tilojen pienentämistä.

– Toimistotilaa tulee olemaan paljon tarjolla. On todennäköistä, että yritykset harkitsevat toimintojensa yhdistämistä ja esimerkiksi haarakonttorien liittämistä yhteen pääkonttorin kanssa.

Jos toimistotilat näyttävän jäävän tyhjilleen, vaihtoehtona on niiden muuttaminen tietyillä alueilla asunnoiksi.

– Konttoreita on turha pitää pitkiä aikoja tyhjillään. Yksi vaihtoehto on purkaa rakennus ja tehdä tilalle uudisrakennuksia asumiskäyttöön. Tämä ei tietenkään ole mahdollista kaikkialla.

Hubit – työskentelytilan tulevaisuus?

Riippumattoman KTI Kiinteistötieto Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kaleva ei uskalla vielä ennustaa, miten laajasti yritykset lähtevät muuttamaan nykyisiä toimitilojaan.

– Tilanne on markkinoiden näkökulmasta uusi. Pandemia on kesken, joten on vaikea sanoa, millaisia pidemmän aikavälin muutoksia koronalla on toimitilakysyntään ja toimitilojen muutostarpeisiin.

Kaleva kuitenkin näkee, että viime vuosina jyllännyt trendi tehokkaista avo- ja monitoimitiloista ja nimeämättömistä työpisteistä vaikuttaa nykytilanteessa huonolta ratkaisulta.

– Niistä pyritään nyt pois ja haetaan laadukkaita ratkaisuja, joissa työpisteet on sijoitettu väljemmin. Lisäksi tarvitaan viihtyisiä, pienempiä tiloja virtuaalikokouksille. Ne ovat yhden henkilön neuvotteluhuoneita ja pieniä työskentely- ja neuvottelutiloja. Tiiviisti pakattua avotoimistotilaa tulee olemaan jatkossa vähemmän. Minun on silti vaikea uskoa, että toimistoissa palataan takaisin työhuoneisiin.

Maailmalla pienimuotoiseksi trendiksi ovat Kalevan mukaan nousemassa niin sanotut hubit, jotka ovat työnantajan tarjoamia työskentelytiloja varsinaisen toimiston ulkopuolella. Tavallaan hubit ovat siis joustavia etätyöskentelypisteitä.

– Yritykset eivät ole vielä ehtineet laajalti miettiä saati toteuttaa mitään pysyviä toimintatapoja. Selvää on, että muutoksia tulee.

 
Päivitetty
25.9.2020