Yhä useampi julkinen rakennus on pian rakennettu puusta

Ympäristöministeriön johtama, valtioneuvoston yhteinen Puurakentamisen ohjelma laati tavoitteet yhdessä sidosryhmien kanssa. Tavoiteltu puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on 31 % vuonna 2022 ja 45 % vuonna 2025. Kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle asetettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kunnille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hoitoalan rakennuksia tavoitellaan rakennettavan entistä enemmän puusta tiedotteen mukaanHoitoalan rakennuksia tavoitellaan rakennettavan entistä enemmän puusta tiedotteen mukaan

Tavoitteet asetettiin seuraavasti:

  • julkisille opetusrakennuksille (v. 2022 55% ja v. 2025 65 %)
  • hoitoalan rakennuksille (v. 2022 20 % ja v. 2025 35 %)
  • asuinkerrostaloille (v. 2022 21 % ja v. 2025 46 %)
  • kokoontumisrakennuksille (v. 2022 20 % ja v. 2025 30 %)

Vertauksena vuonna 2019 julkinen rakennuttaja vastasi noin 18 % kaikesta uudisrakentamisesta, mistä noin 15 % oli puurakentamista.

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan Krista Mikkonen kertoo: – ”Meillä on nyt selkeä tavoite lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ripeästi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, ja puurakentaminen yksi keino vähentää alueellisia päästöjä. Suomalaisista kunnista löytyy tahtoa ja osaamista tehdä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös rakentamisessa”.

Julkiset rakennuttajat näyttävät suuntaa koko rakennusalalle. Panostukset julkiseen puurakentamiseen lisäävät puun käyttöä myös yksityisellä sektorilla, kun puurakentamisen osaaminen vahvistuu ja kasvavat rakennusvolyymit painavat myös kustannustasoa alaspäin. Valitsemalla puurakentamisen julkiset toimijat voivat myös kohdentaa yhteisiä varoja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen: vähentää ilmastopäästöjä sitomalla hiilidioksidia rakennuskantaan sekä tukea kotimaan taloutta hyödyntämällä kotimaista materiaalia ja paikallista osaamista.

Valtio tukee kuntia tavoitteiden toteuttamisessa. Puurakentamisen ohjelma tarjoaa julkisille rakennuttajille tukea ja työkaluja kuten avustuksia, oppaita, koulutuksia, tietoa hyvistä hanke-esimerkeistä sekä verkostoitumismahdollisuuksia. 

Julkista asuntorakentamista vauhditetaan myös esimerkiksi ARA:n myöntämällä puurakennusten korotetulla käynnistysavustuksella. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusalueilla korotus on 5000 euroa asuntoa kohden. Tukea on laajennettu myös MAL-alueiden ulkopuolelle, jossa avustus on 2000 euroa, kun rakennus on puurunkoinen. 

Tiedotteen mukaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa 2019 annetaan selkeät linjaukset puurakentamiselle. Tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää osaamista ja koko arvoketjun kehitystä. 

Lähde: Ympäristöministeriö (YM)

 
Päivitetty
11.9.2020