Innovaatiokilpailu: ilmanvaihto ja hyvinvointi

Sisäilman merkitys ihmisten hyvinvoinnille kasvaa entisestään, kun olosuhteet maapallolla muuttuvat, maailma urbaanistuu ja ihmiset viettävät suurimman osan ajasta sisätiloissa. Ilmanvaihdolla on keskeinen rooli rakennuksen käyttäjien hyvinvoinnin varmistamisen lisäksi turvallisuudesta huolehtimisessa, rakennuksen energiankulutuksen hillitsemisessä ja toimivan työ- ja kotiympäristön luomisessa. Viimeaikainen COVID-19-pandemia kirittää kehittämään ratkaisuja myös ilmavälitteisten virusten leviämisen hillitsemiseksi.

Ilmanvaihdon kehittämisessä tarvitaan aivovoimaa ja innovatiivisuutta, jotta tämän päivän teknologiat pystytään hyödyntämään tehokkaasti parhaan lopputuloksen saavuttamiseen. FläktGroup Finland Oy järjestää innovaatiokilpailun hakemaan innovaatioita oman tuotekehityksen lisäksi.

– FläktGroupin työhön johtavana sisäilma-asiantuntijana ja ilmanvaihtoratkaisujen kehittäjänä Euroopassa kuuluu tekniikoiden soveltaminen, kyseenalaistaminen ja rohkeus murtaa toimialan olettamuksia. Katsomme kauas ja kehitämme tulevaisuuden vaatimaa teknologiaa jo nyt. Siksi meille sopii hyvin järjestää innovaatiokilpailu, jossa alan johtavat asiantuntijat arvioivat kilpailuun osallistuvien tekemiä kilpailutöitä, FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts sanoo.

Kilpailun tuomariston muodostavat FläktGroup Finland Oy:n toimitusjohtaja Rainer Knuts ja tuotekehitysjohtaja Jari Hokkanen sekä Aalto yliopiston professori Risto Kosonen, Suomen LVI-liitto SuLVIn toiminnanjohtaja Samuli Könkö, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n toimitusjohtaja Miimu Airaksinen ja AX-Suunnittelu Oy:n erityisasiantuntija DI Urpo Koivula.

Innovaatiossa idea kasvaa ratkaisuiksi

Innovaatiokilpailu haastaa suunnittelijat, arkkitehdit ja alan opiskelijat miettimään sitä, miten tulevaisuus haastaa meidät. Ilmastonmuutoksen läsnäolo, ilmanlaadun heikentyminen, sisäilman säätötarpeet, energiansäästö sekä terveys- ja turvallisuusnäkökohdat ovat suuria asioita, joihin ilmanvaihdolla on mahdollista vaikuttaa.

Innovaatiokilpailussa etsitään ratkaisuja siihen, miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää ja luoda uusia keinoja sisäilman turvaamiseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi rakennusten neuroverkon syntymiseen, digitalisaatioon, teknologioiden kehitykseen, älykoteihin ja personoituun ilmanvaihtoon, hengitysilman turvallisuuteen ja tautien torjuntaan, paloturvallisuuteen tai näiden yhdistelmään.

Kilpailutöiden viimeinen jättöaika on 31.10.2020. Kolme parasta innovaatiota palkitaan, palkintojen yhteisarvo on 8 000 euroa.

Rainer Knuts kertoo, että tuomaristo painottaa valintaperusteissa esitetyn idean innovatiivisuuden lisäksi muun muassa ekologisia vaikutuksia, ilmastonmuutoksen huomioon ottamista, energiatehokkuutta, turvallisuutta, elämän laatua parantavia ominaisuuksia sekä konkreettisuutta ja toteutusmahdollisuutta.

COVID-19 ja ilmastonmuutos

Rakennuksen turvallisuudesta tulee tulevaisuudessa keskeinen arvioinnin peruste jota ihmiset arvostavat entistä enemmän.

– Koko maailmaa koskettava COVID-19-kriisi on lähellä jokaista ihmistä. Ilmanvaihdolla voimme vaikuttaa tästä kriisistä selviytymiseen, sen rajaamiseen ja valmistautumiseen seuraavaan mahdolliseen kriisiin. Ilmanvaihdolla voimme tuoda ratkaisuja rakennusten turvallisuuteen.

Toinen ajankohtainen aihe on ilmastonmuutos. Ilmanvaihdolla on rooli myös tässä.

– Hiilijalanjäljestä keskustellaan paljon ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi rakentamiseen jatkossa. Voimme luoda ratkaisuja ja tuotteita, jossa koko tuotteen valmistus-, logistiikka- ja käyttöprosessien hiilijalanjäljen kokoon vaikutetaan. Tällä on merkitystä ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Lopuksi Knuts kiteyttää odotuksensa innovaatiokilpailusta.

– Odotan kilpailuun osallistuvilta merkittävää haastamista toimialan olettamuksiin, uusien teknologioiden ennakkoluulotonta hyödyntämistä nykyisissä tuotteissa ja täysin uusia tuoteinnovaatioita, jotka keskittyvät rakennuksen sisäilman laadun parantamiseen, tarpeenmukaiseen ja energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon ja rakennusten turvallisuuden parantamiseen.

Lähde: FläktGroup

 
Päivitetty
26.6.2020