Kunnille tarjolla avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämiseen

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla voidaan parantaa ikääntyneiden asumista pitkäkestoisesti.

Avustettavien hankkeiden tulee vastata kuntien keskeisiin haasteisiin ikääntyneiden asumisessa, tarjota pitkän aikavälin ratkaisuja sekä sisältää uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja. Avustusta voivat saada ikääntyneiden asumista kehittävät hankkeet, jotka tukevat ennakointia ja varautumista, edistävät asuntokannan korjaamista, lisäävät ikääntyneille sopivia asuntoja ja uusia asumisratkaisuja, parantavat asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä tai vahvistavat asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä.

Avustusta voi saada enintään 60 % yksittäisen hankkeen kustannuksista. Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat kunnat voivat saada avustuksen korotettuna: enintään 80 % yksittäisen hankkeen kustannuksista, kuitenkin enimmillään 70 000 euroa.

Avustuksen hakijoiden tueksi järjestetään 24. kesäkuuta klo 10.00 verkkoinfotilaisuus, jossa kerrotaan hakumenettelystä ja Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Linkki tilaisuuteen löytyy ohjelman verkkosivulta.

Avustushaku päättyy 28. elokuuta 2020.

Ikääntyneiden asumisesta ja avustushakukierroksen teemoista järjestetään laajempi verkkoseminaari 12. elokuuta 2020.

Lähde: Ympäristöministeriö (YM)

 
Päivitetty
19.6.2020