YM: Kestävä elvytys käyntiin

Ympäristöministeriön (YM) tiedote 2.6.2020

Ministeri Mikkonen: Kestävä elvytys käyntiin - mittavat panostukset öljylämmityksestä luopumiseen, puurakentamiseen sekä lähivirkistysalueisiin ja retkeilyinfraan. Hallituksen tänään antama lisätalousarvioesitys sisältää koronakriisin nopeita elvytystoimia, jotka torjuvat ilmastonmuutosta ja ehkäisevät luonnon köyhtymistä.

“Koronakriisistä toivuttaessa katse voi olla vain eteenpäin: kohti kestävää yhteiskuntaa. Jo tälle vuodelle on luvassa tärkeitä investointeja raideyhteyksiin, kävelyyn ja pyöräilyyn, kestävään energiaan sekä muuhun ilmasto- ja luontotyöhön. Nyt etsittiin vihreän elvytyksen keinoja, jotka saadaan toteutettua heti, ja syksyn budjetissa työ jatkuu. Esitykset arvioidaan kestävän elvytyksen kriteerejä käyttäen”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Olemassa olevia energiaremonttiavustuksia lisätään 20 miljoonalla. Lisäksi öljylämmityksestä luopumiseen esitetään uutena avustuksena kaikkiaan 45 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa asuinrakennuksille myönnettäviin avustuksiin ja 15 miljoonaa kunnille.

”Ilmastokriisin ratkaisemiseksi on välttämätöntä irtautua fossiilisista polttoaineista. Vauhditamme nyt sekä pientalojen että julkisten rakennusten siirtymistä öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin kuten maalämpöön. Samalla luodaan työtä - energiaremonttien tukeminen on tutkitusti tehokas kestävän talouden elvytyksen väline.”

Tukea saavat myös tuulivoiman lupakäsittelyt, sähköautojen lataustolppien rakentaminen ja muovin kierrätys, jotka kaikki ovat osa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Puurakentamista vauhditetaan

Puurakentamisen ohjelmalle esitetään viiden miljoonan euron lisärahoitusta, jolla kehitetään teollista puurakentamista ja puurakentamisen koulutusta. Lisäksi puukerrostalojen käynnistysavustusta korotetaan vuoden 2021 loppuun saakka MAL-alueilla 5000 euroon asuntoa kohden. MAL-alueiden ulkopuolella otetaan käyttöön 1000 euron käynnistysavustus, jota korotetaan 2000 eurolla, mikäli talo on puurakenteinen.

”Puusta tehdyt rakennukset ovat ilmastoystävällisiä, terveitä ja pidettyjä. Jatkossa asuinkerrostaloista yhä usemmat tulevat olemaan kotimaisesta puusta tehtyjä”, kuvaa ministeri Mikkonen.

Ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa parannetaan

Lähivirkistysalueiden, viheralueiden ja retkeilyinfran kunnostamista ja palveluja tuetaan monipuolisesti. Kunnille esitetään 13 miljoonaa euroa, jolla ne voivat kohentaa virkistys- ja viheralueita, puistoja sekä kansallisia kaupunkipuistoja. Metsähallitukselle esitetään yhteensä 13 miljoonaa kansallispuistojen ja muiden valtion luontoalueiden palvelujen ja rakenteiden sekä liikenne- ja paikoitusjärjestelyiden parantamiseen sekä luontokeskusten ja muiden kiinteistöjen energiaremontteihin. 

“Luonnossa liikkuminen on tuonut monelle meistä iloa, voimaa ja mielenrauhaa koronakevääseen. Toivottavasti luontoinnostus jatkuu. Nyt varsinkin lähellä olevat luontokohteet ovat tärkeitä. Panostamme erityisesti suosituimpiin lähiluonto- ja retkeilykohteisiimme, jotta ne ovat jatkossakin hyväksi niin ihmisille kuin luonnon monimuotoisuudelle”, ministeri Mikkonen toteaa.

Metsiensuojeluun 20 miljoonaa, myös pohjoisen metsien suojelu vahvistuu

Metsiensuojelun rahoitusta lisätään 20 miljoonalla. Raha suunnataan myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluun sekä pienimpien kansallispuistojen laajennuksiin. Määrärahalla parannetaan luonnonsuojelualueiden kytkeytyvyyttä, eheyttä ja kestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa.

Valtion tuella vauhtia asuntorakentamiseen

Valtion korkotukilainojen myöntövaltuuteen esitetään 340 miljoonan korotusta. Koronaepidemia on kääntänyt asuntorakentaminen laskuun, ja valtion tukeman asuntotuotannon kysynnän arvioidaan kasvavan. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden nostolla halutaan pitää rakentaminen käynnissä ja tukea työllisyyttä sekä kasvavien seutujen vuokra-asuntotarjontaa.

Vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen luvut saattavat vielä muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 4. kesäkuuta.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214, timo.jaakkola@ym.fi

Öljylämmityksestä luopuminen: rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi

Puurakentaminen: ohjelmapäällikkö Petri Heino, p. 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

Lähivirkistysalueet, retkeiluinfra ja metsiensuojelu: ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, p. 0295 250 144, mikko.kuusinen@ym.fi

Lähde: Ympäristöministeriön (YM)

 
Päivitetty
5.6.2020