Sujuvuutta IV-suunnittelijoiden työhön

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelma helpottaa ilmanvaihtosuunnittelijoiden työtä, kun työn alla on sopivan ilmanvaihtokoneen valinta Valloxin konemallien joukosta. Ohjelma mahdollistaa mm. SFP:n, vuosihyötysuhteen, ääni-, energia- ja elinkaarikustannusten laskennan sekä alustavan kustannusvertailun. Tuotevalintaohjelmaan saa tuotua ilmavirrat ja painehäviöt MagiCAD for AutoCAD sekä MagiCAD for Revit -ohjelmistoista kaksisuuntaisen BIM-integraation avulla.
 

Vallox MySelecta korvaa vanhan vuosihyötysuhdelaskurin. Vanhasta laskurista poiketen uudessa ohjelmassa on vain myynnissä ja suunniteltavissa olevat Vallox-ilmanvaihtokonemallit. Rakennusten energiatodistusten laadintaan tarvittavat vanhempien ilmanvaihtokoneiden vuosihyötysuhteet löytyvät jatkossa Laskentapalvelut.fi -sivustolta.

Käyttäminen helppoa ja tulokset kattavia

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmaan tarvitsee laskennan lähtötiedoiksi syöttää vain kotona-tilan ilmavirtojen arvot ja kanaviston painehäviöt. Sen jälkeen ohjelma ehdottaa poissa- ja tehostustilojen ilmavirtojen arvoja ja laskee niille tarvittavan paineenkorotuksen. Kaikkia ilmavirta-arvoja voi muuttaa. Selkeästä kaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä, mitkä Vallox-konemallit osuvat määritellylle toiminta-alueelle. Konemallin valinnan jälkeen ohjelma näyttää kyseisen koneen puhallinkäyrästöltä toimintapisteen ja laitoskäyrän. Konemallin alustavan valinnan voi tehdä myös asuinpinta-alan perusteella.

Ohjelma laskee myös valitun ilmanvaihtokoneen vaipan läpi tulevan äänitason sekä kanavistoon johtuvan äänen. Nämä lasketaan samalla kertaa niin poissa-, kotona- kuin tehostus-tiloille. Seinäpuhalluksen yleistyessä suunnittelijan on tärkeää tietää myös ulko- ja jäteilmakanavien äänitasot. Nämäkin saa ohjelmasta jokaiselle käyttötilanteelle.

Monipuolista tietoa energialaskentaan

Myös energialaskennan osalta Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelma on monipuolinen. Ohjelmasta saa luonnollisesti vuosihyötysuhteen ja SFP-luvun E-luvun laskentaa varten. SFP:n saa sekä konekohtaisesti että koko järjestelmälle. Lisäksi ohjelmalla voi laskea ilmanvaihtokoneen todellisen energiankulutuksen määrittämällä ilmanvaihdon tehon eri käyttöajoille, ja laskennassa voi käyttää myös eri ilmastovyöhykkeitä. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan rakennusten osoittamiseen määräysten mukaisiksi käytetään aina Vantaan ilmastovyöhykkeen säätietoja.

Ilmanvaihtokoneen puhaltimien ja jälkilämmityksen energiankulutuksen lisäksi ohjelma laskee rakennuksen lämmitysjärjestelmästä tarvittavan primäärienergian tarpeen valitun tuloilman lämpötilan huomioon ottaen. Ilmanvaihtokoneisiin voi valita lisävarusteita ja tulostaa materiaaliluettelon tuote- ja LVI-numeroineen. Myös alustavaa kustannusvertailua on mahdollista tehdä, sillä ohjelma sisältää myös koneiden ja lisälaitteiden ohjevähittäishinnat. Elinkaarilaskurin avulla kustannuslaskennan voi tehdä kahdenkymmenen vuoden ajalle.

Kaksi tulostettavaa materiaaliluetteloa

Ohjelmasta saa kahdenlaisia raportteja. Lyhyessä tulosteessa on laitteiden teknisten tietojen, vuosihyötysuhteen ja SFP:n lisäksi projektin kokonais-SFP sekä ääni- ja energialaskenta nimellisilmavirralla. Täysi tuloste sisältää näiden lisäksi myös poissa- ja tehostustilojen vastaavat tiedot sekä laitteiden mittakuvat.

Luotettavaa tietoa suunnittelijoiden työn tueksi

On tärkeää, että suunnittelijat ja urakoitsijat voivat luottaa valmistajien ilmoittamiin suoritus- ja ääniarvoihin ja että rakennusten energiatodistuksiin ilmoitetaan paikkansa pitävät tiedot. Kaikkien Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmassa olevien koneiden lähtötiedot perustuvat Eurofins Expert Servicen (aiemmin VTT) testausselosteista saatuihin arvoihin. Näin laskentatuloksia voi tarkastella myös takaisin päin eli varmistaa, että lasketut arvot ovat yhteneväiset testausselosteessa olevien toimintapisteiden kanssa. Lue lisää aiheesta.
 

Kaksisuuntainen BIM-integraatio

Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmassa on kaksisuuntainen BIM-integraatio MagiCAD for AutoCAD ja MagiCad for Revit-ohjelmistojen kanssa. MagiCad-suunnitteluohjelmistosta voi tuoda ilmanvaihtokoneen tiedot Valloxin tuotevalintaohjelmaan ja konevalinnan jälkeen viedä koneen tiedot takaisin suunnitteluohjelmaan. Tämä edellyttää MagiCad Connect for Revitin tai Vallox PlugIn for AutoCADin asentamista.
 

Siirry Vallox MySelecta -tuotevalintaohjelmaan

 
Päivitetty
29.5.2020