Yritykset houkuttelevat teekkareita kesätöihin

Tiedote: Turku Business Region 26.5.2020, 07:00

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijoiden houkuttelemiseksi kesätöihin Turun seudulle on jo useana vuonna kampanjoitu asunto- ja bussikorttieduin. Vuonna 2020 edun saivat 30 teekkaria, jotka aloittavat uraansa 17 eri yrityksessä Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa. Kesäteekkarikampanjan aikana iskenyt koronakriisi vaikutti sovittuihin kansainvälisiin rekrytointeihin.

Tampereen yliopistossa opiskeleva Anni Marttinen aloittaa kesätyöt Schauman Arkkitehdeilla.Tampereen yliopistossa opiskeleva Anni Marttinen aloittaa kesätyöt Schauman Arkkitehdeilla.

Teknologiateollisuuden yritykset korostavat, että osaamistarve ei ole koronakriisissä kadonnut. Turun seudun yrityksillä on ollut vaikeuksia houkutella diplomi-insinööriopiskelijoita opiskelukaupungeistaan kesätöihin. Ennen kriisiä diplomi-insinöörien työllisyysaste lähenteli täystyöllisyyttä, ja kilpailu parhaista osaajista – nykyhetken ja tulevaisuuden – ei ole hävinnyt.

- Koronakriisin tuoma epävarmuus työmarkkinoilla ei muuta sitä tosiasiaa, että Suomen väestö ikääntyy. Lisäksi kriisistä selviytyminen tulee korostamaan osaamisen ja uudistumiskyvyn merkitystä maailmassa, jossa vanhat tavat toimia eivät enää päde ja globaali kilpailu kiristyy. Meidän on tulevaisuudessa koronakriisin vuoksi lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden työllistämisen sekä harjoittelumahdollisuuksien lisäämisen rinnalla houkuteltava osaamista entistä enemmän myös kansainvälisellä tasolla, sanoo Niko Kyynäräinen, toimitusjohtaja Turku Science Park Oy:stä.

Kesäteekkarikampanja auttaa työntekijää keskittymään oleelliseen

Turku Science Park Oy on yhdessä Turun kaupungin kanssa kampanjoinut jo useana vuonna teekkareiden houkuttelemiseksi tarjoamalla kolmeksi kuukaudeksi maksuttoman asumisen Turun ylioppilaskyläsäätiön vuokra-asunnossa sekä Turun seudun joukkoliikennekortin. Vuonna 2020 kampanja oli suunnattu ensisijaisesti kone-, tuotanto-, meri- sekä rakennustekniikan DI- ja arkkitehtiopiskelijoille teknillisissä yliopistoissa Turun ulkopuolella. Etu oli tarjolla 30 opiskelijalle, joista osa oli varattu ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille.

Suuri määrä yrityksiä hyödynsi Kesäteekkarikampanjaa houkutellessaan kesätyöntekijöitä, ja kaikki 30 varattua paikkaa tulivat täyteen. Yksi vuoden 2020 kesäteekkareista on arkkitehtuuria Tampereen yliopistossa opiskeleva Anni Marttinen, joka aloittaa työt Schauman Arkkitehdeilla.

- Kesätyö Schauman Arkkitehdeilla on minulle unelmien kesätyö. Uskon kehittyväni paljon juuri Schaumanilla toimiston monipuolisuuden vuoksi. Kesäteekkarikampanja mahdollistaa levon ja palautumisen työpäivän jälkeen, kun ei tarvitse matkustaa päivittäin Tampereelle ja takaisin, kertoo Anni ja jatkaa Turun olevan arkkitehtonisestikin kaunis kaupunki täynnä mielenkiintoisia kohteita. Hän odottaa innolla mahdollisuutta olla mukana kehittämässä Turkua. 

Kampanjassa ensimmäistä kertaa kansainvälinen kulma

Kansainväliset diplomi-insinöörit ovat Suomessa Teknologiateollisuuden mukaan alihyödynnetty voimavara. Pahimmassa tapauksessa Suomessa teknillisen korkeakoulutuksen saanut ulkomainen tutkinto-opiskelija ei löydä Suomesta töitä ja vie osaamisensa toiseen maahan. Kesätyö lisää ulkomaisten osaajien mahdollisuutta asettua valmistumisen jälkeen pysyvästi Turkuun.

- Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa osa kampanjan paikoista oli varattu ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille. Olimme positiivisesti yllättyneitä kiinnostuksesta, jota kampanja herätti ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Usea paikallinen yritys tarttui ennakkoluulottomasti heidänkin hakemuksiinsa. Suomessa jo valmiiksi asuvat kansainväliset opiskelijat pääsevät myös aloittamaan kesätyönsä suunnitelmien mukaan. Koronakriisi on sen sijaan vaikuttanut Suomen ulkopuolelta kampanjaan hakeneisiin maahantuloon liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Olemme kuitenkin tukeneet yrityksiä ja opiskelijoita muissa yhteistyömuodoissa ja toivomme näidenkin opiskelijoiden pääsevän tutustumaan kaupunkiin myös paikan päällä, kertoo kampanjan toteutuksesta Turku Science Park Oy:ssä vastaava asiantuntija Lotta Kujanpää. 

Kesäteekkarit jakautuvat laajasti eri yrityksiin Turun seudulla. Työntekijöitä aloittaa 17:ssa eri yrityksessä, joista yksi on vuonna 2019 perustettu Groke Technologies Oy. Heti globaaleissa markkinoissa kiinni oleva Groke Technologies hakee tälläkin hetkellä uusia osaajia. Kesäksi he ovat saaneet vahvistusta Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelevasta Villestä.

- Tarjoamme kovan luokan digitaalisia ratkaisuja meriteollisuuden haastavimpiin ympäristöihin. Tästä syystä tarvitsemme myös kovan luokan asiantuntijoita. Saimme hakemuksia sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä tutkinto-opiskelijoilta. Olimme erittäin vaikuttuneita hakijoiden osaamisesta ja innosta. Villen lisäksi pohdimme mahdollisuutta vielä toiselle rekrytoinnille kesän ajaksi, kertoo Juha Rokka, Groke Technologiesin toimitusjohtaja.
LISÄTIEDOT: 
Lotta Kujanpää, lotta.kujanpaa@turkubusinessregion.com, puh. 040 722 0333 
Kampanjasivu: www.techsummertrainee.fi 
Kampanja on osa Turku Science Park Oy:n koordinoimaa Talent Turku - yrityspalvelukokonaisuutta (ww.turkubusinessregion.com/talentboost)
 

 
Päivitetty
28.5.2020