Koronakriisi korostaa reaaliaikaisen tiedon tarvetta - Uusi sivusto tuo talousdataa kaikkien ulottuville

Teknologiateollisuus Ry tiedote 14.5.2020

Koronakriisi on synnyttänyt voimakkaan tarpeen muodostaa parempi talouden tilannekuva. Monet viralliset tilastot päivittyvät viiveellä, joten reaaliaikaiselle tiedolle on iso kysyntä. Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA julkistaa uudella sivustollaan viisi seurantatyökalua, joiden avulla taloustilannetta pääsee tarkastelemaan eri näkökulmista.

Suomen tekoälyasiantuntijat yhdistävät koronakriisin alussa voimansa auttaakseen kriisin eri haasteissa. Työryhmä julkistaa nyt sivuston, joka kokoaa reaaliaikaista talousdataa paremman talouden tilannekuvan muodostamiseen. Tavoitteena on hyödyntää reaaliaikaisia tietolähteitä ja näin auttaa päättäjiä ja yrityksiä tilannekuvan muodostamisessa.

“Olemme tässä vaiheessa keskittyneet sivuston rakentamiseen ja reaaliaikaisten tietolähteiden keräämiseen ja näiden visualisointiin. Seuraavaksi alamme työstää talousennusteiden ja talouden mallintamiseen liittyviä ratkaisuja”, sanoo Tekoälykiihdyttämön vetäjä Alexander Törnroth.

“Eri hankkeet, kuten Helsinki Graduate School of Economicsin Tilannehuone ja Talouskriisi.fi, ovat tehneet ansiokasta työtä raporttien ja tiedon jakamisessa. Lisäämme tähän kokonaisuuteen nyt reaaliaikaisuuden eli ymmärryksen nykyhetkestä. Tämäntyyppinen tieto hälventää epävarmuutta, parantaa nykytilanteen hahmottamista ja lähitulevaisuuden ennustettavuutta. On tärkeää saada Suomi ripeästi pystyyn ja yritykset investoimaan”, Törnroth painottaa. 

Sivustolla on viisi työkalua, jotka seuraavat päivittyviä tietolähteitä lähes reaaliajassa:

  • Uutispulssi kerää suomalaisen median uutisia yrityksistä ja arvottaa niitä taloudellisiin riskiluokkiin (esim. maininta yt-neuvotteluista tai konkurssista). Uutisia voi tarkastella toimialoittain ja hahmottaa näin toimialakohtaisia trendejä.
  • Pk-pulssi seuraa pk-yritysten laskutuksen, yritysten myyntisaatavien ja ostovelkojen kehitystä sekä maksuaikoja.
  • Työttömyyspulssi arvioi työttömyyden nykytilaa työttömyyteen liittyvien Google-hakujen perusteella.
  • Markkinapulssi seuraa päivätasolla Helsingin pörssin toimialakohtaista kehitystä ja vertaa sitä historialliseen volatiliteettiin.
  • Suhdannepulssi seuraa Suomen tuotannon suhdannekuvaajaa, eli koko talouden tuotannon tilaa ja kehitystä tarkkailemalla liikennemääriä.

Sivustolla ei analysoida lukuja ja kuvaajia, vaan seurantatyökalut on tarkoitettu päätöksenteon tueksi, muita tietolähteitä täydentämään.

“Sivuston datasta on eniten hyötyä, kun sen yhdistää esimerkiksi oman yrityksen saatavilla oleviin tietoihin. Tavoitteenamme on avata mahdollisimman paljon eri tietolähteitä, ja otamme mielellämme myös uusia tietolähteitä ryhmän hyödynnettäväksi. On hienoa huomata, että monet yritykset ovat tarttuneet tähän haasteeseen ja antaneet tietovarantojaan käyttöömme”, Törnroth kiittää.

Työryhmässä on mukana yksittäisiä tekoälytutkijoita, koodari, akateemikko sekä joukko tekoälyritys Silo.AI:n huippuasiantuntijoita. Mukaan on tulossa vielä lisää yhteistyökumppaneita.

Sivustoon voi tutustua osoitteessa: pulse.faia.fi
Lisätietoja: Alexander Törnroth, Tekoälykiihdyttämö, puh: 040 187753, alexander.tornroth@teknologiateollisuus.fi
 

 
Päivitetty
19.5.2020