Teknologia helpottamaan raskaita rakennustöitä

Teknologia tekee vahvasti tuloaan rakennusalalle, niin työmaille kuin suunnitteluun. Joitain vuosia sitten robottikädet kuuluivat tieteiselokuviin, mutta nykyään niitä käytetään jo rakennustyömailla apukäsinä. Miten vanhanaikaisesta tehdään tulevaisuuden edelläkävijä? Se vaatii nykyteknologian opettelua.

Rakennusalan tämän hetken ja tulevaisuuden trendejä, joista selviämiseen valjastetaan nykyteknologiaa.

 • Vihreä ajattelu ja ekologisuus
 • Moduuli ja elementtirakentaminen lisääntyvät – tarve edullisille asunnoille
 • Rakennuskustannusten nousu
 • Pula ammattitaitoisesta työvoimasta
 • Parempia turvavarusteita työmaalle
 • Kestäväkehitys, kierrätettävyys

Uudet teknologiat rantautuvat rakennusteollisuuteen, kuten dronet, tekoäly, virtuaalitodellisuus ja 3D.Uudet teknologiat rantautuvat rakennusteollisuuteen, kuten dronet, tekoäly, virtuaalitodellisuus ja 3D.

Tulevaisuuden rakennusteollisuus

Rakennusteollisuutta on pidetty takapajuisena ja vanhanaikaisena teollisuuden alana. On tukeuduttu vuosikymmeniä, jos ei jopa satoja, vanhoihin menetelmiin. Ei enää. Uusi rakennusalan sukupolvi on tulossa ja uusi teknologia tekee kaikesta mahdollista.

 • Mobiiliteknologia
 • Tekoäly
 • Exosceleton
 • BIM (Building Information Technology) eli tietomallinnus
 • 3D printit
 • Virtuaalitodellisuus
 • Dronet

Osaa, jos ei peräti kaikkea on jo saatavilla ja käytössä työmailla. Uusien teknologioiden käyttöönotto vaatii kuitenkin koulutusta ja koulutettua työvoimaa. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia uusia rakennusalan teknologioita ja trendejä.

1. Exosceleton eli tukiranka

Exosceleton on uusi innovaatio robotiikan alalla ja otettu koekäyttöön esimerkiksi Arkealla Turussa. Asiasta uutisoi Yle tammikuussa 2019. Exosceleton on kehitetty avustamaan työntekijöitä raskaista töistä selviämiseen ja loukkaantumisista johtuvien sairauslomien vähentämiseen. Tukiranka helpottaa käyttäjäänsä huomattavasti keventäen raskaiden nostojen taakkaa.

Arkealla on kiinteistönhoidossa ollut käytössä exoskeletoneita hieman yli vuoden verran. Vuoden 2019 alussa alkoi hanke, jossa on testattu, onko ulkoisesta tukirangasta hyötyä kiinteistönhoidon fyysisesti kuormittavissa tehtävissä, kertoo Arkean palvelujohtaja Sanna Lehtinen. Ulkoisella tukirangalla on haettu lisätukea raskaampiin töihin, tavoitteena poistaa selän alueen kuormitusta. Exoskeletoneita testaamalla on pyritty selvittämään, voiko niiden avulla keventää työn fyysistä kuormitusta.

Arkean työntekijät ovat päässeet kokeilemaan exosceletonin käytettävyyttä työssään. Kuva Arkea Oy, Turun Logomo. Arkean työntekijät ovat päässeet kokeilemaan exosceletonin käytettävyyttä työssään. Kuva Arkea Oy, Turun Logomo. 

Maailmanlaajuisesti exosceletonia kokeilevat jo muun muassa autovalmistajat General Motors ja Fiat. Tehtaissa käyttöön otettavat tukirangat on suunniteltu vähentämään lihasten väsymistä. Tukiranka tukee selkää, polvia ja niska-hartia seutua ja vähentää lihaksille aiheutuvaa kuormaa jopa 50 %, vähentäen myös loukkaantumisriskiä.

2. Tietomallinnus (BIM)

Tietomallinnus on koko rakennuksen elinkaarenaikaisille käyttäjille tarkoitettua teknologiaa. Sitä voivat hyödyntää niin arkkitehdit, insinöörit, rakennusteollisuus kuin asukkaatkin. Tietomallinnuksesta on apua jopa rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Tietomallinnus perustuu 3D mallinnukseen rakennuksesta. Mallinnus voidaan tehdä suunnitteilla olevasta tai vanhasta remontoitavasta rakennuksesta. Molemmissa tapauksissa hyödyt ovat moninaisia. Tietomallinnuksen avulla pystyy välttämään monet rakennusaikaiset ongelmat ja virheelliset rakenneratkaisut, sillä niitä voidaan hioa mallinnuksessa nopeasti ja niin monta kertaa kuin tarpeellista. Mallinnus vähentää reilusti rakennusaikaa sekä rakennusmateriaaleja ja saa aikaan kustannussäästöjä.

Lue miten teet huomattavia kustannussäästöjä laserkeilauksen avulla >>

Tietomallinnuksen yksi selvä etu on havainnollistavuus, esimerkiksi rakennuksen rungon suunnittelu. Rungon mallintamisella pystytään välttämään vaikka putkitusten vetäminen vääriin paikkoihin. Tietomallinnus helpottaa ja avaa uusia näkökulmia havainnollistavuuden avulla projektin eri vaiheissa ja eri osapuolille; suunnittelijoille, tekijöille ja tilaajalle. Tietomallinnus havannoillistaa hyvin, mitä aiotaan tehdä ja miten – olennaista sisältöä jotta projekti saadaan parhaimpaan lopputulokseen kaikkien kannalta.

Tietomallinnus ja 3D printit uudistavat rakennusteollisuutta jo nyt. Tietomallinnus ja 3D printit uudistavat rakennusteollisuutta jo nyt. 

3. Moduuli- ja elementtirakentamisen trendi

Elementtirakentaminen on vanha keksintö, mutta nouseva trendi ympäri maailmaa. Ensimmäinen elementtirakennus tehtiin kuitenkin jo vuonna 1624 ja ensimmäinen betoninen elementtirakennus valmistui Liverpooliin 1903. Elementtirakentaminen on lähtenyt maailmanlaajuisesti nousemaan 2000-luvun alussa, toivuttuaan 1990-luvun laskevasta trendistä. Elementtirakentaminen on saanut uutta virtaa maailmalla ja kotimaassakin esimerkiksi tarpeesta löytää edullisia asuntoja kaikille niitä tarvitseville.

Elementtiteollisuudessa suunnittelussa ja rakentamisessa käytetty high-tech siirtää enenevässä määrin komponenttien rakentamista työmaan ulkopuolelle tehtaille ja halleihin. Elementtien valmistuksen etuna on myös pienempi materiaalihukka.
 

Elementtirakentaminen parantaa monessa tapauksessa lopputuloksen laatua, kun rakennusosat ovat tehty hallituissa ja valvotuissa olosuhteissa. Useassa tapauksessa sama työ tehtäessä työmaan vaihtelevissa ja monessa tapauksessa tilan puutteessa olevissa olosuhteissa aiheuttaa laadun heikkenemistä. Kun taas hallitilojen tilavat ja vakaammat olosuhteet edesauttavat lisäksi esimerkiksi erilaisten apuvälineiden käyttöä (nostoapuvälineet, järeämmät työkalut jne.). Vakaat ja kuivat olosuhteet taas helpottavat materiaalien käsittelyä ja työntekijöille totta kai mukavammat työolosuhteet suovat mahdollisuuden keskittyä itse työhön, säätilan tarkkailun tai siltä suojautumisen sijaan. Asian kääntöpuolena ovat elementin nosto- ja kuljetuskustannukset.

4. Kestäväkehitys

Kestäväkehitys on totta kai pysyvä trendi nyky- ja tulevaisuuden rakentamisessa. Määräykset ja säännökset kiristävät hiilidioksidipäästöjen määriä ja vaativat kestävää ja energiatehokasta rakentamista. Tämä trendi on ja pysyy. Hiilineutraali rakentaminen on ajanut suunnittelua ja rakentamista uusille urille. Markkinoille kehitetään uusia, parempia ja tehokkaampia eristeitä, joiden tarkoituksena on vähentää energiankulutusta minimiin ja samalla myös laskea rakennuskustannuksia.

Kestävän kehityksen saralla tehdään paljon tutkimusta niin oppilaitoksissa kuin valmistajienkin toimesta. Innovaatioilla pyritään edullisempiin rakennus- ja elämiskustannuksiin, samalla vähentäen rakentamisen haittavaikutuksia ympäristölle. Moni kehityksen kärjessä oleva rakennusliike onkin ottanut ekologisuuden ja kestävän kehityksen tärkeäksi myyntivaltikseen.

Lähteet: Interesting Engineering, Arkea Oy.

 
Päivitetty
7.5.2020