Lisäkoulutuksia ammattilaiselle

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. TTS kouluttaa vuosittain tuhansia opiskelijoita eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi. Koulutusta tukee aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta.

HUOM! Poikkeusaikana saatavilla myös verkkokoulutuksia!

Rakennusalan työnantaja - tarvitsetko lisää päteviä tekijöitä?

Moninaisiin rakennus- ja kiinteistöalan ammatteihin voi kouluttautua myös työn ohessa. TTS kouluttaa henkilöstöä alan yrityksille räätälöidyin koulutuksin. Prosessi on työnantajalle helppo. Henkilöstöä haetaan ja koulutetaan tarpeenmukaisin koulutuksin.

Rakennusalan ammattilaiselle lisäpätevyyksiä

Varmista, että tekijöillä on tehtäviin tarvittava pätevyys niihin tehtäviin, joita he tekevät. Päivitä tietotaitoasi ajan tasalle ja osallistu eri koulutuksiin. TTS kouluttaa henkilöstöä laajasti työmaan tarvitsemiin tehtäviin.

Rakennustöiden eri työvaiheisiin koulutusta:

Kosteudenhallinta- ja märkätilakoulutukset antavat pätevyyden rakennus- tai saneerauskohteiden kosteiden tilojen korjauksiin tai valvontaan:

 • Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO
 • Kuivaketju 10
 • Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatti
 • Märkätilatöiden valvojan täydennyskoulutus
 • Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti
 • Kosteudenmittaajan täydennyskoulutus

Rakenteiden energiatehokkuuden sekä turvallisen rakentaminen valvonta vaatii seuraavia pätevyyksiä:
 • Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti
 • Merkkiainetutkija-PRO
 • Kattojen kuntoarvioija
 • Kattojen kuntotutkija-PRO
 • Terve Talo Koordinaattori-PRO

Työmaan siisteyden hoito ja vaarallisten aineiden purkutyöt edellyttävät, että niitä hoidetaan asianmukaisesti
 • Asbestikartoitus ja sisäilman kuitupitoisuusmittaus
 • Asbesti ja purkutyöt
 • Asbesti ja vesikattotyöt

 

Työmaan organisointi ja johtamiskoulutukset antavat laajan osaamisen työmaan johtamiseen ja organisointiin monesta näkökulmasta:

 • Työnjohtokoulutus (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto REAT)
 • Työmaapäällikkökoulutus (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto (RET)
 • Korjausrakentamisen työnjohtokoulutus
 • Työmaan hankinta- ja logistiikka-asiantuntija
 • Kosteudenhallinnan johtamisen hyviä käytänteitäTutustu rakennusalan koulutuksiin


 
Päivitetty
16.9.2021