Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetään kosketuspintoja taistelussa mikrobeja vastaan

Tiedote 31.3.2020

Terveydenhuolto on kohdannut täysin uuden haasteen koronaviruspandemiasta johtuen. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) vetää Euroopan laajuista verkostoa, joka kehittää kosketuspintoja infektioiden torjuntaan. AMiCI ePlatform-verkosto nopeuttaa uusien mikrobeja tappavien pintojen pääsyä markkinoille.

Terveydenhuollon hygienia keskeisessä roolissa

Maailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset saavat terveydenhuollosta peräisin olevan infektion vuosittain. Pahimmillaan infektio johtaa potilaan kuolemaan. Mikrobit kuten virukset leviävät pääsääntöisesti kosketuksen kautta joko ihmisestä toiseen tai pintojen välityksellä. Kaikkein tehokkain tapa estää infektioiden leviäminen on käsienpesu yhdistettynä tehokkaaseen siivoukseen.

Mikrobeja tappavat pinnat ovat osa ratkaisua

Mikrobeja tappavat pinnat tukevat osaltaan taistelua mikrobeja vastaan. Kupari- ja hopeapintojen vaikutus on jo tunnettu pitkään. Uusia aineita ja pinnoitteita on kehitetty tutkimuksissa ja yritysten toimesta. Haasteena edelleen on osoittaa kehitettyjen pintojen toimivuus todellisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Terveydenhuollossa pilottitutkimuksia on tehty maailmalla ja Satakunnassa. Kokonaiskuva hygieenisten pintojen merkityksestä vielä osin uupuu.

Mikrobit viihtyvät kosketuspinnoillaMikrobit viihtyvät kosketuspinnoilla

Toimintamalli uusille hygieniaratkaisuille

Mikrobeja tappavia pintoja on tutkittu ja kehitetty Euroopan laajuisessa (33 maata) tutkijoiden, yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten COST AMiCI -verkostossa, jota johtaa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Työ jatkuu SAMKin vetämänä AMiCI ePlatform -projektissa toukokuussa 2020. Projektin vetäjän Minna Keinänen-Toivolan mukaan keskeinen kysymys on, toimiiko pinnoite todellisissa terveydenhuollon olosuhteissa? Mikäli pinnoite toimii, tavoite on saada se mahdollisimman nopeasti markkinoille.

– ePlatform on ratkaisu, joka ohjeistaa testauksiin tosielämän olosuhteissa. Toisaalta luodaan liiketoimintasuunnitelma, jota eri organisaatiot voivat käyttää markkinoille tähdätessä. ePlatformissa myös luodaan päätöksentekoprosessi sairaaloille mikrobeja tappavien pintojen käyttöönottamiseksi, kertoo Keinänen-Toivola.

Mikrobeja tehokkaasti tappavien pintojen tulee täyttää monia vaatimuksia kuten helppo siivottavuus ja pitkä käyttöikä. Pintojen käytöllä pyritään minimoimaan ihmisille aiheutuvat terveyshaitat ja jopa kuolemat.

Koronaviruspandemia on jo osoittanut, että infektioiden hallinta vaatii kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Mikrobeja tappavat pinnat ovat yksi potentiaalinen ratkaisu ongelmaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu johtaa yhteistyötä

SAMK johtaa uutta COST innovaatioprojektia (COST Innovators Grant, CIG) AMiCI ePlatform “ePlatform for a “test bed” tool across EU for antimicrobial coating solutions in health care entering to the market”. SAMK on myös johtanut COST AMiCI -projektia. SAMKissa on tehty aihepiirissä järjestelmällistä työtä vuodesta 2012.

Rahoittajan tiedote CIG:stä: https://www.cost.eu/news/cost-innovators-grant-4-applications-approved/

COST AMiCI projekti: www.amici-consortium.eu

Lisätietoja:
Minna Keinänen-Toivola
Projektin vetäjä, Satakunnan ammattikorkeakoulu
minna.keinanen-toivola@samk.fi
+358 44 710 3063

 
Päivitetty
3.4.2020