Rakennussuunnittelun työvoimantarve selvitettävä

Turun Ammattikorkeakoulu esittää rakennusarkkitehti AMK-koulutusvastuun myöntämistä itselleen. Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamassaan lausunnossa Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL toteaa, että ennen uusien koulutusvastuiden myöntämistä on selvitettävä tarkasti, millaista työvoimaa työvoimapulasta kärsivissä arkkitehtitoimistoissa ja muualla rakennusalalla tarvitaan.

Rakennusarkkitehti AMK -koulutuksen tavoitteet

Vuonna 2014 käynnistetty Rakennusarkkitehti AMK -koulutus perustettiin vastaamaan erityisesti rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen ja tietomallintamisen työvoimatarpeeseen. Koulutus käynnistettiin neljässä ammattikorkeakoulussa (Metropolia, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Savonia) 120 opiskelijan sisäänotolla. Sisäänottomäärää on nostettu noin 160 opiskelijan tasolle. Koulutusohjelmista on valmistunut kaksi ensimmäistä vuosikurssillista rakennusarkkitehteja, joista valtaosa on sijoittunut ammattikorkeakoulujen oman arvion mukaan uudisrakentamisen erilaisiin tehtäviin.

Rakennussuunnittelijoiden tarve

Arkkitehtitoimistojen Liiton jäsenyrityksissä on selkeä tarve lisätyöntekijöihin ja alalla vallitsee täystyöllisyys. Rakennussuunnittelijoiden tarve koskee kuitenkin erityisesti poikkeuksellisen vaativia tehtäviä yksityisellä sektorilla. Huomattava osa merkittävistä rakennushankkeista edellyttää nimenomaan poikkeuksellisen vaativien hankkeiden osaamista eikä näihin tehtäviin ole tarjolla työvoimaa. 

Kuntasektorilla tämä näkyy pitkittyneinä rekrytointiprosesseina ja täyttämättä jääneinä virkoina, joiden vuoksi moni hanke venyy. Näihin tehtäviin ovat olleet kelpoisia vain yliopistotutkinnon suorittaneet arkkitehdit. Näin ollen rakennusarkkitehtikoulutuksen lisääminen ei vastaa alan lisätyövoiman tarpeeseen.

Korkea osaaminen kehittymisen ja viennin ajurina

Arkkitehtitoimistoalan kehittämisen ja kansainvälistymisen kannalta on tärkeää, että nimenomaan poikkeuksellisen vaativien hankkeiden ja luovan ongelmanratkaisun osaajien määrä turvattaisiin. Rakennusarkkitehti AMK-tutkinnon tavoitteena ei ole vastata näihin tarpeisiin.

Koulutuksen lisääminen vaatii riittävää rahoitusta

ATL toteaa, että uuden koulutusohjelman käynnistys tai merkittävä sisäänottomäärien lisäys vaatii aina erillisrahoitusta muodossa tai toisessa. Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EU) mukaista arkkitehtikoulutusta antavat yliopistot (Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto) ovat kasvattaneet resurssiensa äärirajoilla omaa sisäänottoansa viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä noin 150 opiskelijaan vuodessa. Jotta poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin kelpoisten rakennussuunnittelijoiden määrää voitaisiin kasvattaa tarpeen mukaisesti, edellyttäisi se riittävää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille.

ATL pitää välttämättömänä, että ennen rakennussuunnittelun koulutuspaikkojen lisäystä tai uusien koulutusvastuiden myöntämistä ammattikorkeakoulutuksessa, ministeriön tulee tehdä kattava selvitys rakennussuunnittelun työvoimatarpeesta niin nykyisen ammattikorkeakoulutuksen kuin yliopistokoulutuksen tuottamat osaajat huomioiden. ATL on valmis olemaan mukana tukemassa ja toteuttamassa kattavan selvityksen laatimista.

Lähde: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

Tietoa julkaisijasta

Lisätietoja: Kalle Euro, puh. 046 6000 595, kalle.euro@atl.fi

 
Päivitetty
27.3.2020