Laatat tappavat bakteereita ja tuhoavat ilmansaasteita

Olisiko järkevää käyttää sairaaloissa ja julkisissa tiloissa laattoja, jotka tappavat bakteereita? Tai käyttää julkisivussa laattoja, jotka puhdistavat itse itsensä ilmansaasteista? Mitäpä jos nämä laatat vielä puhdistaisivat ilmaa ja poistaisivat hajuja? Ajatus tuntuu olevan suoraan tieteiselokuvasta, ja kuitenkin täyttä tätä päivää. Laattamaailma Oy esittelee uutuus laatat.

ACTIVE 2.0 lattialaatta pitää pinnat bakteereista vapaana ja toimii erinomaisesti esimerkiksi apteekeissa.ACTIVE 2.0 lattialaatta pitää pinnat bakteereista vapaana ja toimii erinomaisesti esimerkiksi apteekeissa.

Terveyttä edistävää rakentamista

Päästöttömyyden lisäksi tulevaisuuden rakennusten tulisi huolehtia hengitysilman lisäksi ihmisten terveydestä. Esittelyssä nyt ACTIVE 2.0 on ympäri vuorokauden toimiva aktiivilaatta, joka toimii hiilinegatiivisuuden sekä ihmisten terveyden puolesta, tuhoten bakteereita, saasteita ja ilman epäpuhtauksia.

ACTIVE 2.0 toimii fotokatalyysin avulla. Fotokatalyysi on luonnollinen prosessi, jossa laatassa oleva titaniumdioksidi ja hopea yhdessä valon ja ilman kosteuden kanssa aktivoi oksidatiivisen prosessin. Prosessin avulla pinnan kanssa kontaktiin tulevat molekyylit (saaste, bakteerit, hajut) hajoavat. Titaniumdioksidi ja hopea pystyvät käyttämään sekä luonnonvaloa, että keinotekoista valoa. Metallit laitetaan laattaan viimeisimmissä laatan valmistusvaiheissa, mikä muuntaa sen tavallisesta laatasta proaktiiviseksi.

Laatta on itsensä puhdistava ja helppohuoltoinen, koska sen fotokatalyyttinen pintamateriaali on hydrofiilinen. Pinta puhdistuu pelkällä vedellä tai neutraalilla saippualla ilman voimakkaita puhdistusaineita. Ulkona pinnat puhdistuvat sateessa ilman minkäänlaista huoltoa niin, ettei tuotteen alkuperäinen väri muutu.

Vuonna 2014 Euroopan patenttivirasto antoi ACTIVE Clean Air & antibacterial Ceramic:ille patentin. ACTIVE 2.0 -laatta valmistetaan Italiassa Iris Ceramicalla ja on Laattamaailma Oy:n maahantuoma.

Fotokatalyysin ansiosta ACTIVE 2.0:lla on seuraavat proaktiiviset ominaisuudet:

  • tuhoaa bakteereita
  • tuhoaa saasteita
  • poistaa hajuja
  • puhdistaa itse itsensä

Laatta, joka tuhoaa bakteerit

Ihmiset ovat jatkuvasti kosketuksissa bakteereihin, joista osa voivat olla terveydelle vaarallisia. Jotkut bakteerit, kuten Staphylococcus Aureus (MRSA) ovat antibioottiresistenssisiä ja niihin sairastuminen voi aiheuttaa ongelmia muun muassa hengityselimien ja keskushermoston kanssa. Erityisesti julkisissa tiloissa, missä ihmisiä on paljon, bakteeritartuntariski on suurempi. Toisaalta taas kotona, missä erityisesti lapset ovat pintojen kanssa läheisessä fyysisessä kosketuksessa, mahdollisuus bakteeritartuntaan on mahdollinen.

ACTIVE 2.0 -laattaa on testattu muun muassa HIV-1-viruksen kanssa, jota laatta pystyi tuhoamaan tehokkaasti. Tämän testin ja muiden fotokatalyysin tehokkuutta mittaavien testien kautta, ACTIVE 2.0 voidaan sanoa teoriassa tuhoavan myös Korona-virusta, vaikka kyseistä virusta ei olekaan suoraan tutkittu laatan teknologian kanssa.

ACTIVE 2.0 tuhoaa kaikenlaiset bakteerit 99,9% tehokkuudella. Laatta tuhoaa kaikki bakteerit aina tavallisista kolibakteereista (Escherichia coli) MRSA:n (metisilliinille resistenttien Staphylococcus aureusten) kaltaisiin hyvin vaarallisiin bakteereihin.

ACTIVE 2.0 laatan titaniumdioksidi-kerrokseen on sekoitettu hopeaa, minkä takia laatta tuhoaa bakteereja luonnonvalon ja keinovalon lisäksi myös pimeässä.

Laatta tuhoaa bakteereja fotokatalyysin aiheuttaman hapettumisreaktion ansiosta. Fotokatalyysi synnyttää korkean pitoisuuden hydroksyyliradikaaleja laatan pintaan, jotka hapettavat kaikki pinnan kanssa kontaktiin tulevat bakteerit. Näin ACTIVE 2.0 poistaa täysin luonnollisesti 99,9% bakteereista.

Laatan kyvykkyyttä tuhota bakteereja UV-valossa ja LED-valossa on testattu ISO 27447 -standardein. Laatan pimeässä toimivaa antibakteerista vaikutusta on testattu ISO 22196 mukaisesti.

Fotokatalyysin avulla laatta tuhoaa 99,9% sen ympäristön bakteereista, mukaan lukien antibioottiresistenssiset bakteerit.Fotokatalyysin avulla laatta tuhoaa 99,9% sen ympäristön bakteereista, mukaan lukien antibioottiresistenssiset bakteerit.

Poistaa epämiellyttäviä hajuja

Hajut tulevat ympäristötekijöistä haihtuneista molekyyleistä. Hajujen yhdistelmä voi olla hyvä tai huono, vahva tai mieto. Yleisesti hajuttomuus on universaalisesti kaikista miellyttävin.

ACTIVE 2.0 -pintojen fotokatalyyttiset ominaisuudet hajottavat ja tuhoavat hajua tuottavia orgaanisia molekyylejä, ja siten laatta poistaa pahoja hajuja. Digitaalisen teknologian ansiosta laatta pystyy poistamaan hajuja luonnonvalon lisäksi LED-valossa.

Nikotiinimolekyylien saastevaikutuksen poistamisen lisäksi ACTIVE 2.0 tuhoaa tehokkaasti myös nikotiininhajua.
Laboratoriokokeet laatan hajunpoistokykyisyydestä tehtiin voimakkaanhajuisilla molekyyleillä suljetuissa tiloissa, kuten autossa. Kokeissa käytettiin esimerkiksi metyylimerkaptaania, jota yleensä lisätään metaaniin ja, joka haisee vahvasti mädältä kaalilta, sekä alfapineeniä, joka tuottaa tyypillisen havupuun tuoksun. Kokeet ovat osoittaneet, että ACTIVE 2.0 tuhoaa näitä molekyylejä erittäin tehokkaasti.

Tupakanhajua kulkeutuu sisäilmaan ulkoilmasta ihmisten kuljettamana. Koska laatat poistavat tehokkaasti nikotiinimolekyyliä, myös tupakanhaju poistuu sisäilmasta.

Kun saasteista ja hajuista haihtuvat molekyylit tulevat laatan pinnan kanssa kontaktiin, ne muuttuvat vaarattomiksi aineiksi.

Kun saasteista ja hajuista haihtuvat molekyylit tulevat laatan pinnan kanssa kontaktiin, ne muuttuvat vaarattomiksi aineiksi.

Tuhoaa saasteita sisällä ja ulkona

Hengitysilmanlaatu on terveydelle tärkeää, mutta valitettavasti elämme ympäristössä, joka on täynnä monenlaisia ilmansaastuttajia, kuten liikenne ja lämmitys. Ilmassa olevat saastuttajat, kuten typpioksidit (NOx) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) aiheuttavat muun muassa hengitysvaikeuksia, limakalvojen ärsytystä sekä munuaisten, maksan ja hermoston vauriota. Ääritapauksissa myös kasvaimia. Ympäristössä ne aiheuttavat kasvien vaurioitumista sekä rakennusten nopeutunutta vanhenemista.

Ulkoilman tapaan sisäilmassa on myös saasteita, joskus jopa enemmän, koska saasteet ovat tiiviimmässä tilassa. Sisäilmassa on ilmastoinnin ja ikkunoiden kautta tulevan ulkoilman lisäksi molekyylejä vahvoista puhdistusaineista ja hygieniatuotteista. Vietämme rakennuksien sisällä myös paljon aikaa (kodit, koulut, toimistot, kuntosalit, kaupat jne.), minkä takia altistumme sisäilman epäpuhtauksille erityisen paljon.

ACTIVE 2.0 tuhoaa saasteita lopullisesti ja jatkuvasti. Se toimii luonnonvalon lisäksi LED-valon alla, jopa energiasäästölamppujen kanssa, minkä takia sisäilma puhdistuu tehokkaasti missä vain. Kyvyssään toimia minkälaisen valon avulla tahansa ACTIVE 2.0 on maailmassa ainutlaatuaan.

ACTIVE 2.0 tuhoaa myös tupakansavusta tulevia nikotiinimolekyylejä. Tämä on merkittävää erityisesti rakennuksissa, joissa on sisällä oleva tupakkapaikka.

Fotokatalyyttisen prosessin ansiosta laatta puhdistaa tehokkaasti sen ympäristöstä myös saasteita ja hajuja luonnonvalossa ja keinovalossa. Fotokatalyyttisen prosessin ansiosta laatta puhdistaa tehokkaasti sen ympäristöstä myös saasteita ja hajuja luonnonvalossa ja keinovalossa. 

Testituloksista voidaan nähdä, että ACTIVE 2.0 tuhoaa esimerkiksi typpioksidia luonnonvalossa 2,4 mg joka tunti per laatan 1m2 ja pystyy vähentämään typpioksideja keinovalossa 47% ympäristöstään kuudessa tunnissa.
Laatta on suunniteltu uusimman digitaalisen teknologian avulla, minkä takia titaniumdioksidi pystytään levittämään tasaisesti koko laatan pinnalle. ACTIVE 2.0 -laatta tuhoaa saasteita näin koko mitaltaan.

Saasteita poistava vaikutus on todettu sertifioiduissa yliopistolaboratorioissa tehdyissä kokeissa, joissa käytettiin referenssimolekyyleinä formaldehydiä sisäilman osalta ja typen oksideja ulkoilman osalta.

Fotokatalyysin toimiminen testattu ISO 10678 -standardien mukaisesti. Laatan kyvykkyys poistaa ilmasta saasteita on testattu ISO 22197 ja TEST NOx -testeillä, jotka mittaavat kyvykkyyttä tuhota typpioksideja.

Puhdistaa itse itsensä

Ulko- ja sisäpintojen puhdistus vaatii jatkuvaa huolenpitoa sekä voimakkaiden pesuaineiden käyttöä. Voimakkaiden pesuaineiden käyttö saastuttaa rakennusten sisäilmaa. ACTIVE 2.0 PUHDISTAA ITSE ITSENSÄ fotokatalyysin ansiosta, eikä vaativaa huoltoa tai vaarallisia puhdistusaineita tarvita.

Fotokatalyysin ansiosta ACTIVE 2.0:n pinta on hydrofiilinen. Se tarkoittaa, että laatan pinnan kanssa kontaktiin tulevat vesipisarat muodostavat pinnan päälle vesikerroksen, joka estää lian tarttumista laattaan.
Titaniumdioksidin ansiosta laatta pystyy myös hajottamaan sen pinnalle tulevia molekyylejä fotokatalyyttisesti, minkä ansiosta laatta pysyy puhtaana luonnollisesti.

Vertikaalisesti asetetuissa ulkolaatoissa laatta ei tarvitse lainkaan huoltoa ja säilyttää puhtautensa ja alkuperäisen värinsä itsenäisesti. Sadeveden vesipisarat muodostavat laatan pinnalle vesikerroksen, joka liukuu painovoiman ansiosta maahan tuoden vesikerrokseen tarttuneen lian myös mukanaan. Tämä vähentää huoltokustannuksia merkittävästi etenkin isoissa ja korkeissa rakennuksissa.

Kaikki Active-tuotteen koetulokset on varmistettu tieteellisesti: tulosten pohjalta on pidetty useita esitelmiä tieteellisissä kongresseissa ympäri maailmaa.Kaikki Active-tuotteen koetulokset on varmistettu tieteellisesti: tulosten pohjalta on pidetty useita esitelmiä tieteellisissä kongresseissa ympäri maailmaa.

Sisällä laatan puhdistaminen vaatii vain vettä ja mietojen puhdistusaineiden käyttöä. Titaniumdioksidi- ja hopeapinnan ansiosta ACTIVE 2.0 toimii luonnonvalon lisäksi keinovalon alla, minkä takia laatan puhdistuminen myös sisällä itsenäisesti on tehokasta.

Laatan itse puhdistavuutta testattiin laboratoriossa eri väristen kemikaalisten väriaineiden avulla, joilla oli myös eri koostumus. Testeissä huomattiin, että laatta pystyi tuhoamaan kemikaaliset väriaineet luonnonvalon tai keinovalon sekä kosteuden avulla vaiheittain pois pinnalta. Testejä tehtiin lisäksi arkipäivän aineilla, kuten viinillä, kahvilla ja limsalla. Yhtä lailla laatta pystyi poistamaan nämä aineet pinnaltaan fotokatalyyttisen prosessin ansiosta kymmenessä päivässä.

Kemikaalisten väriaineiden lisäksi laatta pystyy tuhoamaan nikotiinimolekyyliä 80,6% tehokkuudella. Nikotiinimolekyyli muuttuu ilmassa ruskeaksi ja aiheuttaa pintojen likaantumista. Kokeissa ACTIVE 2.0 laattaa (testipalan nimi Orosei Active) verrattiin laboratoriolasiin ja poistotehokkuutta mitattiin 5 mg:lla puhdasta nikotiinia. Määrä on sama, kun viidessä tavallisessa tupakassa.

Iris Ceramica Group ja Laattamaailma Oy yhteistyössä paremman tulevaisuuden puolesta

ACTIVE 2.0 on ainoa markkinoilla oleva ISO-sertifioitu lattia- ja pintalaatta, joka puhdistaa ilmasta saasteita ja tuhoaa ympäristön bakteereja luonnollisin metodein. ACTIVE 2.0 on sen valmistajalle Iris Ceramica Group:ille patentoitu teknologia. Laattojen maahantuoja Suomessa on LAATTAMAAILMA Oy.

ACTIVE 2.0 -laatan valmistaja Iris Ceramica on Laattamaailman pitkäaikainen yhteistyökumppani. Iris Ceramica on toiminut pioneeriyrityksenä ja saasteiden vastustajana 60-luvulta lähtien, kun ilmansaasteet eivät olleet vielä yleisessä tiedossa.

Laattamaailma on perustettu jo 1956, kun insinööri Niskanen perusti Lasitiili Oy nimisen yrityksen ja aloitti englantilaisten Johnson Tiles -laattojen tuonnin Suomeen. Nykyisen Laattamaailman ammattilaisilta saat parhaan palvelun niin ammattilaisprojekteihin kuin asuntokohteisiinkin. Lisäksi Laattamaailmalla on laaja jälleenmyyntiverkosto kautta maan.

Lähde: Laattamaailma Oy, Kohti hiilineutraalisuutta ja terveyttä edistäviä rakennuksia

 
Päivitetty
23.3.2020