Uudet RT-kortit

Liikkuminen muuttuu voimakkaasti ja rakennetun ympäristön tulee tukea kestäviä ja sujuvia matkaketjuja. Kestävät liikkumistavat edellyttävät asianmukaisia henkilöstötiloja ja pyöräpysäköintiä, jotka tulee ottaa huomioon toimitilojen ja asuinrakennusten suunnittelussa ja korjaushankkeissa.

Rakennustieto on julkaissut uuden RT-ohjekortin pysyvien työpaikkojen henkilöstötilojen suunnittelusta. Ohjekortissa käsitellään erityisesti työmatkaliikunnan asettamia vaatimuksia henkilöstötiloille.

RT 103140, Henkilöstötilat

Julkaistu: 10.02.2020
Tässä ohjekortissa esitetään pysyvien työpaikkojen henkilöstötilojen suunnitteluohjeita, ja se on tarkoitettu hanke- ja arkkitehtisuunnittelun tueksi. Työntekijöiden perustarpeiden osalta ohjekortti perustuu työturvallisuuslakiin ja -asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista. Lisäksi esitetään hyväksi katsottuja muita suunnittelu- ja mitoitusohjeita, jotka koskevat erityisesti työmatkaliikunnan asettamia vaatimuksia henkilöstötiloille.

RT 103137, Lämpöenergian kausivarastointi

Julkaistu: 24.01.2020
Tässä ohjeessa esitetään hukkalämpökuormien hyödyntämisen sekä lämpöenergian kausivarastoinnin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. Ohje on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville ja hanke- tai esisuunnitteluvaiheesta vastaaville tahoille
 

Lähde: Rakennustieto, Rakennustiedon uutisia 3/2020

 
Päivitetty
3.3.2020